Επιδιόρθωση κατεστραμμένου προφίλ χρήστη στα Windows 7

Ισχύει για: Windows 7

Ο υπολογιστής μου βρίσκεται σε τομέα

 1. Ανοίξτε την Κονσόλα Διαχείρισης της Microsoft κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξης
  Εικόνα του κουμπιού
  , πληκτρολογήστε mmc στο πλαίσιο αναζήτησης και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Enter.
  Εικόνα του εικονιδίου ασπίδας ασφαλείας
  Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε την ενέργεια.
 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft, κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικοί χρήστες και ομάδες.

  Αν δεν βλέπετε την επιλογή "Τοπικοί χρήστες και ομάδες", αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι αυτό το συμπληρωματικό πρόγραμμα δεν έχει προστεθεί στην Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να την εγκαταστήσετε:
  1. Στην Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο και έπειτα στην επιλογή Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικοί χρήστες και ομάδες και έπειτα επιλέξτε Προσθήκη.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικός υπολογιστής, έπειτα στην επιλογή Τέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε κλικ στο φάκελο Χρήστες.
 4. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργεια και έπειτα επιλέξτε Νέος χρήστης.
 5. Πληκτρολογήστε τις κατάλληλες πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.
 6. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.
 7. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Ο υπολογιστής μου βρίσκεται σε ομάδα εργασίας

 1. Ανοίξτε την περιοχή "Λογαριασμοί χρηστών", κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξης
  Εικόνα του κουμπιού
  , μετά στον Πίνακα Ελέγχου, έπειτα στην επιλογή Λογαριασμοί χρηστών και Οικογενειακή ασφάλεια και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Λογαριασμοί χρηστών.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση άλλου λογαριασμού.
  Εικόνα του εικονιδίου ασπίδας ασφαλείας
  Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε την ενέργεια.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέου λογαριασμού.
 4. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να δώσετε στο λογαριασμό χρήστη, επιλέξτε έναν τύπο λογαριασμού και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία λογαριασμού.
 5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Αντιγραφή αρχείων στο νέο προφίλ χρήστη

Όταν δημιουργήσετε το προφίλ, θα μπορείτε να αντιγράψετε τα αρχεία από το υπάρχον προφίλ. Για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, πρέπει να έχετε τουλάχιστον τρεις λογαριασμούς χρηστών στον υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένου του νέου λογαριασμού που μόλις δημιουργήσατε.

 1. Εισέλθετε ως οποιοσδήποτε χρήστης εκτός του νέου χρήστη που μόλις δημιουργήσατε ή ως ο χρήστης από τον οποίο θέλετε να αντιγράψετε αρχεία.
 2. Ανοίξτε το φάκελο "Τα έγγραφά μου", κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξης 
  Εικόνα του κουμπιού
  και έπειτα στην επιλογή Υπολογιστής. Κάντε διπλό κλικ στη μονάδα σκληρού δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows (συνήθως είναι η μονάδα δίσκου C:) και έπειτα κάντε το ίδιο στο στοιχείο "Χρήστες", μετά στο φάκελο με το όνομα του λογαριασμού σας και, στη συνέχεια, στην επιλογή Τα έγγραφά μου.
 3. Κάντε κλικ στο μενού "Εργαλεία" και έπειτα στην εντολή Επιλογές φακέλου.

  Αν δεν βλέπετε το μενού Εργαλεία , πατήστε το πλήκτρο Alt.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και έπειτα στην επιλογή Εμφάνιση κρυφών αρχείων, φακέλων και μονάδων δίσκου.
 5. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη προστατευμένων αρχείων λειτουργικού συστήματος, επιλέξτε "Ναι" για επιβεβαίωση και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή OK.
 6. Εντοπίστε το φάκελο C:\Users\Old_Username, όπου "C" είναι η μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows και "Old_Username" είναι το όνομα του προφίλ από το οποίο θέλετε να αντιγράψετε αρχεία.
 7. Επιλέξτε όλα τα αρχεία και τους φακέλους σε αυτόν το φάκελο, εκτός από τα ακόλουθα αρχεία:
  • Ntuser.dat
  • Ntuser.dat.log
  • Ntuser.ini
 8. Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο και έπειτα στην επιλογή Αντιγραφή.

  Αν δεν βλέπετε το μενού Επεξεργασία, πατήστε το πλήκτρο Alt.
 9. Εντοπίστε το φάκελο C:\Users\New_Username, όπου "C" είναι η μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows και "New_Username" είναι το όνομα του νέου προφίλ χρήστη που δημιουργήσατε.
 10. Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο και έπειτα στην επιλογή Επικόλληση.

  Αν δεν βλέπετε το μενού Επεξεργασία, πατήστε το πλήκτρο Alt.
 11. Αποσυνδεθείτε και έπειτα συνδεθείτε ξανά ως ο νέος χρήστης.

  Αν έχετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να εισαγάγετε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις διευθύνσεις στο νέο προφίλ χρήστη πριν διαγράψετε το παλιό προφίλ. Αν όλα λειτουργούν σωστά, μπορείτε να διαγράψετε το παλιό προφίλ.