Πολιτική λογισμικού για επιχειρήσεις, προγραμματιστές και λειτουργικό σύστημα Desktop της Microsoft


Επιστροφή στην αρχική σελίδα του κύκλου ζωής
 

Η Πολιτική λογισμικού για επιχειρήσεις, προγραμματιστές και λειτουργικό σύστημα Desktop της Microsoft ισχύει για πολλά προϊόντα που διατίθενται επί του παρόντος μέσω λιανικής πώλησης ή προγράμματος χορήγησης πολλαπλών Αδειών Χρήσης (Volume Licensing) και προσφέρει κατ' ελάχιστον τα εξής:

 • Δέκα χρόνια υποστήριξης (τουλάχιστον πέντε χρόνια βασικής υποστήριξης και τουλάχιστον πέντε χρόνια εκτεταμένης υποστήριξης) στο επίπεδο του υποστηριζόμενου service pack για προϊόντα για επιχειρήσεις, προϊόντα για προγραμματιστές και προϊόντα λειτουργικού συστήματος desktop. Για να δικαιούνται υπηρεσίες υποστήριξης, οι πελάτες ενδέχεται να πρέπει να αναπτύξουν την πιο πρόσφατη ενημέρωση. Ανατρέξτε στο Πλέγμα ημερομηνιών κύκλου ζωής για συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
 • Τουλάχιστον πέντε χρόνια Βασικής υποστήριξης στο επίπεδο του υποστηριζόμενου service pack για προϊόντα καταναλωτών και πολυμέσων
 • Η Microsoft δεσμεύεται να παρέχει προϊόντα με βελτιωμένη ασφάλεια. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να εξαλείψουμε τις ευπάθειες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, ευπάθειες λογισμικού εξακολουθούν να υπάρχουν και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε όταν εντοπιστούν. Η Microsoft συμβουλεύει τους πελάτες να εγκαθιστούν τις πιο πρόσφατες εκδόσεις προϊόντων, ενημερώσεις ασφαλείας και service pack, για να παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς. Για να δείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις ασφαλείας, επισκεφτείτε τη Βιβλιοθήκη TechNet μας. Τα παλαιότερα προϊόντα ενδέχεται να μην πληρούν τις πιο αυστηρές προϋποθέσεις ασφαλείας που απαιτούνται σήμερα. Η Microsoft ενδέχεται να μην μπορεί να παράσχει ενημερώσεις ασφαλείας για τα παλαιότερα προϊόντα.

Φάσεις του κύκλου ζωής για λογισμικό για επιχειρήσεις, προγραμματιστές, λειτουργικό σύστημα desktop, προϊόντα καταναλωτών και πολυμέσα

 Τύπος υποστήριξης Βασική υποστήριξη Εκτεταμένη υποστήριξη Αυτόματη ηλεκτρονική βοήθεια
Αίτημα για αλλαγή σχεδίασης προϊόντος και για δυνατότητες  Διατίθεται  Δεν διατίθεται Σημείωση4
Ενημερώσεις ασφαλείας  Διατίθεται  Διατίθεται Σημείωση4
Ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια  Διατίθεται
 • Διατίθεται μόνο με εκτεταμένη υποστήριξη για άμεσες επιδιορθώσεις
 • Δεν διατίθεται για προϊόντα καταναλωτών λειτουργικού συστήματος desktop
Σημείωση4
Δωρεάν υποστήριξη1 που παρέχεται με άδεια χρήσης, πρόγραμμα παραχώρησης αδειών χρήσης2 ή άλλα προγράμματα υποστήριξης χωρίς χρέωση  Διατίθεται  Δεν διατίθεται3 Σημείωση4
Υποστήριξη επί πληρωμή (περιλαμβάνει υποστήριξη Premier και Essential με χρέωση ανά περιστατικό)  Διατίθεται  Διατίθεται Σημείωση4

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Πολιτική λογισμικού για επιχειρήσεις, προγραμματιστές και λειτουργικό σύστημα Desktop δεν ισχύει για όλα τα προϊόντα. Για να δείτε τις συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποστήριξης και συντήρησης κατά προϊόν, πραγματοποιήστε αναζήτηση στη βάση δεδομένων κύκλου ζωής προϊόντος.

1 Αναφέρεται στις επιλογές τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής υποστήριξης.
2 Για παράδειγμα, περιστατικά υποστήριξης μέσω του προγράμματος Εξασφάλισης Αναβάθμισης Λογισμικού για προϊόντα διακομιστή. 
3 Ενδέχεται να είναι διαθέσιμη περιορισμένη δωρεάν υποστήριξη (ποικίλλει ανά προϊόν).
4 Πρόσβαση σε δωρεάν διαθέσιμο ηλεκτρονικό περιεχόμενο, όπως άρθρα της Γνωσιακής βάσης, ηλεκτρονικές πληροφορίες προϊόντων και webcast ηλεκτρονικής υποστήριξης.
 
Βασική υποστήριξη
 
Η Βασική υποστήριξη είναι η πρώτη φάση του κύκλου ζωής του προϊόντος. Στο επίπεδο του υποστηριζόμενου service pack, η Βασική υποστήριξη για προϊόντα και υπηρεσίες περιλαμβάνει:
 • Υποστήριξη για περιστατικά (υποστήριξη για περιστατικά χωρίς χρέωση, υποστήριξη για περιστατικά επί πληρωμή, υποστήριξη που χρεώνεται σε ωριαία βάση, υποστήριξη για αξιώσεις εγγύησης)
 • Υποστήριξη ενημέρωσης ασφαλείας
 • Δυνατότητα απαίτησης ενημερώσεων που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να απαιτείται εγγραφή σε ένα πρόγραμμα συντήρησης για την απόκτηση αυτών των πλεονεκτημάτων για ορισμένα προϊόντα.
 
Εκτεταμένη υποστήριξη
 
Η φάση Εκτεταμένης υποστήριξης ακολουθεί τη Βασική υποστήριξη για τα προϊόντα για επιχειρήσεις, προγραμματιστές και λειτουργικό σύστημα desktop. Στο επίπεδο του υποστηριζόμενου service pack, η Εκτεταμένη υποστήριξη περιλαμβάνει:
 • Υποστήριξη επί πληρωμή4
 • Υποστήριξη ενημέρωσης ασφαλείας χωρίς πρόσθετο κόστος
 • Για τις ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια απαιτείται η αγορά εκτεταμένης υποστήριξης για άμεσες επιδιορθώσεις (ισχύουν επίσης χρεώσεις ανά επιδιόρθωση).5

  Η εκτεταμένη υποστήριξη για άμεσες επιδιορθώσεις δεν διατίθεται για προϊόντα καταναλωτών λειτουργικού συστήματος desktop. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 • Η Microsoft δεν θα δέχεται αιτήματα για υποστήριξη εγγύησης, σχεδιαστικές αλλαγές ή νέες δυνατότητες κατά τη διάρκεια της φάσης Εκτεταμένης υποστήριξης
 • Η Εκτεταμένη υποστήριξη δεν είναι διαθέσιμη για προϊόντα καταναλωτών, υλικού καταναλωτών ή πολυμέσων
 • Ενδέχεται να απαιτείται εγγραφή σε ένα πρόγραμμα συντήρησης για την απόκτηση αυτών των πλεονεκτημάτων για ορισμένα προϊόντα
4 Ενδέχεται να είναι διαθέσιμη περιορισμένη δωρεάν υποστήριξη (ποικίλλει ανά προϊόν).
5 Η Πολιτική κύκλου ζωής της Microsoft επιτρέπει τη δημιουργία και την ευρεία διανομή συγκεκριμένων ενημερώσεων που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της φάσης εκτεταμένης υποστήριξης. Για παράδειγμα, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η παροχή μιας ενημέρωσης που δεν σχετίζεται με την ασφάλεια, η οποία επιτρέπει τη συνεχιζόμενη συνδεσιμότητα και συντήρηση μέσω της Αυτόματης ενημέρωσης ή της υπηρεσίας ενημέρωσης Windows Server.

Αυτόματη ηλεκτρονική βοήθεια

Η ηλεκτρονική βοήθεια είναι διαθέσιμη για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος και για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της υποστήριξης του προϊόντος. Παρέχονται άρθρα της γνωσιακής βάσης της Microsoft, συνήθεις ερωτήσεις, εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων και άλλοι πόροι που βοηθούν τους πελάτες να επιλύουν συνηθισμένα προβλήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να απαιτείται εγγραφή σε ένα πρόγραμμα συντήρησης για την απόκτηση αυτών των πλεονεκτημάτων για ορισμένα προϊόντα.

 

Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα υπόκεινται στην Αποποίηση ευθυνών για την πολιτική της Microsoft και ειδοποίηση αλλαγής. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά αυτή την τοποθεσία, για να ενημερώνεστε σε σχέση με τυχόν αλλαγές τέτοιου είδους.