Αλλαγή κωδικού πρόσβασης των Windows

Ισχύει για: Windows 7

  1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+Delete και έπειτα επιλέξτε Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.
  2. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό πρόσβασης και έπειτα το νέο κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης ξανά για επιβεβαίωση.
  3. Πατήστε το πλήκτρο Enter.