Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου στο Windows Media Center

Ισχύει για: Windows 7

Ακολουθούν λύσεις για ορισμένα συνήθη προβλήματα ήχου στο Windows Media Center.

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων για να διαγνώσετε και να επιδιορθώσετε συνήθη προβλήματα αναπαραγωγής ήχου ή ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων για να διαγνώσετε και να επιδιορθώσετε συνήθη προβλήματα των μονάδων δίσκου CD ή DVD.

Για να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων αναπαραγωγής ήχου

 1. Επιλέξτε αυτό το κουμπί:

  Εικόνα κουμπιού Fix it
   

  Επιδιόρθωση του προβλήματος
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, επιλέξτε Εκτέλεση και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.

Για να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων μονάδων δίσκου CD ή DVD

 1. Επιλέξτε αυτό το κουμπί:

  Εικόνα κουμπιού Fix it
   

  Επιδιόρθωση του προβλήματος
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, επιλέξτε Εκτέλεση και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.