Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου στο Windows Media Center

Ισχύει για: Windows 7

Ακολουθούν λύσεις για ορισμένα συνήθη προβλήματα ήχου στο Windows Media Center.

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων για να διαγνώσετε και να επιδιορθώσετε συνήθη προβλήματα αναπαραγωγής ήχου ή ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων για να διαγνώσετε και να επιδιορθώσετε συνήθη προβλήματα των μονάδων δίσκου CD ή DVD.

Για να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων αναπαραγωγής ήχου

 1. Επιλέξτε αυτό το κουμπί:

  Εικόνα κουμπιού Fix it
   

  Επιδιόρθωση του προβλήματος
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, επιλέξτε Εκτέλεση και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.

Για να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων μονάδων δίσκου CD ή DVD

 1. Επιλέξτε αυτό το κουμπί:

  Εικόνα κουμπιού Fix it
   

  Επιδιόρθωση του προβλήματος
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, επιλέξτε Εκτέλεση και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.

 
Γιατί τα αρχεία μουσικής δεν εμφανίζονται στο Windows Media Center;
Τα αρχεία μουσικής ενδέχεται να μην εμφανίζονται στο Windows Media Center για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 • Δεν έχει προστεθεί μουσική στον υπολογιστή. Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα CD στη μονάδα δίσκου CD-ROM και να επιλέξετε Αντιγραφή CD για να το προσθέσετε στον υπολογιστή.
 • Έχει προστεθεί μουσική στον υπολογιστή σας αλλά δεν έχουν εντοπιστεί θέσεις φακέλων μουσικής στο Windows Media Center. Για να προσθέσετε θέσεις φακέλων, είτε στον υπολογιστή σας είτε σε έναν φάκελο δικτύου, χρησιμοποιώντας το ποντίκι στην οθόνη Έναρξης, μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή Μουσική και έπειτα επιλέξτε Μουσική βιβλιοθήκη.
 • Η θέση του φακέλου που περιέχει μουσική δεν είναι διαθέσιμη αυτήν τη στιγμή, επειδή βρίσκεται σε ένα δίκτυο που είναι απενεργοποιημένο, ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο ή η θέση δικτύου που περιέχει τη μουσική σας δεν είναι διαθέσιμη αυτήν τη στιγμή. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι υπολογιστές είναι ενεργοποιημένοι και συνδεδεμένοι στο δίκτυο.