Αντιμετώπιση προβλημάτων λήψης Οδηγού στο Windows Media Center

Ισχύει για: Windows 7

Δείτε λύσεις για ορισμένα συνήθη προβλήματα που ίσως αντιμετωπίσετε κατά τη λήψη πληροφοριών του Οδηγού στο Windows Media Center.