Αντιμετώπιση προβλημάτων λήψης Οδηγού στο Windows Media Center

Δείτε λύσεις για ορισμένα συνήθη προβλήματα που ίσως αντιμετωπίσετε κατά τη λήψη πληροφοριών του Οδηγού στο Windows Media Center.

Γιατί δεν πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η λήψη του Οδηγού;
Γιατί δεν είναι σωστές οι πληροφορίες του Οδηγού;
Γιατί δεν διατίθενται πληροφορίες στον Οδηγό;
Γιατί λείπουν οι καταχωρήσεις Οδηγού για τα κανάλια ψηφιακής τηλεόρασης;
Γιατί δεν συμφωνούν οι καταχωρήσεις του Οδηγού με τα κανάλια που λαμβάνω;
Τι συμβαίνει αν εμφανιστεί το σφάλμα 20, 21, 22, 23, 24, 25 ή 82;
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 14164 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)