Υπαγόρευση κειμένου με χρήση της Αναγνώρισης ομιλίας

Ισχύει για: Windows 7

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για την υπαγόρευση κειμένου στον υπολογιστή σας Windows. Για παράδειγμα, μπορείτε να υπαγορεύετε κείμενο για να συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή να υπαγορεύσετε κείμενο σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το WordPad, για να πληκτρολογήσετε μια επιστολή.