Υπαγόρευση κειμένου με χρήση της Αναγνώρισης ομιλίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για την υπαγόρευση κειμένου στον υπολογιστή σας Windows. Για παράδειγμα, μπορείτε να υπαγορεύετε κείμενο για να συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή να υπαγορεύσετε κείμενο σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το WordPad, για να πληκτρολογήσετε μια επιστολή.

Υπαγόρευση κειμένου
Διόρθωση σφαλμάτων υπαγόρευσης


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 14198 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια