Ρύθμιση επιλογών ομιλίας στα Windows 7

Ισχύει για: Windows 7

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες ομιλίας", για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την Αναγνώριση ομιλίας των Windows και τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία.

  1. Ανοίξτε την Αναγνώριση ομιλίας κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξης 
    Εικόνα του κουμπιού
    και έπειτα στις επιλογές Πίνακας Ελέγχου, Διευκόλυνση πρόσβασης και
    Αναγνώριση ομιλίας. 
  2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, επιλέξτε Επιλογές ομιλίας για προχωρημένους.