Συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων

Τα αρχεία σε μορφή zip (συμπιεσμένα) αρχεία καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο αποθήκευσης και μπορούν να μεταφερθούν σε άλλους υπολογιστές πιο γρήγορα από τα μη συμπιεσμένα αρχεία. Στα Windows, εργάζεστε με αρχεία και φακέλους σε μορφή zip με τον ίδιο τρόπο που εργάζεστε με μη συμπιεσμένα αρχεία και φακέλους. Συνδυάστε διάφορα αρχεία σε έναν μόνο συμπιεσμένο φάκελο για πιο εύκολη κοινή χρήση μιας ομάδας αρχείων.

Για να συμπιέσετε ένα αρχείο ή φάκελο
Για να αποσυμπιέσετε (εξάγετε) αρχεία ή φακέλους από έναν συμπιεσμένο φάκελοΙδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 14200 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)