Συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων

Ισχύει για: Windows 7Windows 10Windows 8.1

Τα αρχεία σε μορφή zip (συμπιεσμένα) αρχεία καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο αποθήκευσης και μπορούν να μεταφερθούν σε άλλους υπολογιστές πιο γρήγορα από τα μη συμπιεσμένα αρχεία. Στα Windows, εργάζεστε με αρχεία και φακέλους σε μορφή zip με τον ίδιο τρόπο που εργάζεστε με μη συμπιεσμένα αρχεία και φακέλους. Συνδυάστε διάφορα αρχεία σε έναν μόνο συμπιεσμένο φάκελο για πιο εύκολη κοινή χρήση μιας ομάδας αρχείων.