Κάντε το πληκτρολόγιο πιο εύχρηστο στα Windows 7

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να ελέγχετε το ποντίκι και να κάνετε ευκολότερη την πληκτρολόγηση ορισμένων συνδυασμών πλήκτρων.

Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις στη σελίδα Κάντε το πληκτρολόγιο πιο εύχρηστο στο Κέντρο διευκόλυνσης πρόσβασης.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη 
  Εικόνα του κουμπιού
  , κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου, μετά στην επιλογή Διευκόλυνση πρόσβασης, έπειτα κάντε κλικ στο Κέντρο διευκόλυνσης πρόσβασης και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε το πληκτρολόγιο πιο εύχρηστο
 2. Επιλέξτε τις δυνατότητες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:
  • Ενεργοποίηση Πλήκτρων ποντικιού. Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί τη λειτουργία πλήκτρων ποντικιού, όταν συνδέεστε στα Windows. Αντί να χρησιμοποιείτε το ποντίκι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιό σας ή το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού.
  • Ενεργοποίηση Ασύγχρονων πλήκτρων. Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί τη λειτουργία ασύγχρονων πλήκτρων, όταν συνδέεστε στα Windows. Αντί να χρειάζεται να πατήσετε τρία πλήκτρα ταυτόχρονα (όπως όταν πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα Ctrl, Alt και Delete για να συνδεθείτε στα Windows), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλήκτρο μόνο, ενεργοποιώντας τα Ασύγχρονα πλήκτρα και προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις. Έτσι, μπορείτε να πατήσετε ένα πλήκτρο τροποποίησης και να το διατηρήσετε ενεργό μέχρι να πατήσετε κάποιο άλλο πλήκτρο.
  • Ενεργοποίηση εναλλαγής πλήκτρων. Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί τη λειτουργία εναλλαγής πλήκτρων, όταν συνδέεστε στα Windows. Τα πλήκτρα εναλλαγής μπορούν να ενεργοποιούν μια ειδοποίηση κάθε φορά που πατάτε τα πλήκτρα Caps Lock, Num Lock ή Scroll Lock. Αυτές οι ειδοποιήσεις σάς προφυλάσσουν από το ακούσιο πάτημα κάποιου πλήκτρου χωρίς να το αντιληφθείτε.
  • Ενεργοποίηση φίλτρου πλήκτρων. Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί τη λειτουργία φίλτρου πλήκτρων, όταν συνδέεστε στα Windows. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα Windows να αγνοούν το πάτημα πλήκτρων με υπερβολικά γρήγορη διαδοχή ή το ακούσιο παρατεταμένο πάτημα πλήκτρων για αρκετά δευτερόλεπτα.
  • Υπογράμμιση συντομεύσεων πληκτρολογίου και πλήκτρων πρόσβασης. Αυτή η επιλογή διευκολύνει την πρόσβαση του πληκτρολογίου στα παράθυρα διαλόγου επισημαίνοντας τα πλήκτρα πρόσβασης για τα στοιχεία ελέγχου στα παράθυρα αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου.
  • Αποτροπή της αυτόματης τακτοποίησης των παραθύρων κατά τη μετακίνηση στη γωνία της οθόνης. Αυτή η επιλογή εμποδίζει τα Windows να εκτελέσουν αυτόματη αλλαγή μεγέθους των παραθύρων και αγκύρωση στην πλευρά της οθόνης σας όταν τα μετακινήσετε εκεί.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 14202 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια