Κάντε το ποντίκι πιο εύχρηστο

Ισχύει για: Windows 7

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης του δείκτη του ποντικιού και να ενεργοποιήσετε άλλες δυνατότητες που μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε πιο εύχρηστο το ποντίκι σας.

Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις στη σελίδα Κάντε το ποντίκι πιο εύχρηστο στο Κέντρο διευκόλυνσης πρόσβασης.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη
  Εικόνα του κουμπιού
   
  , μετά στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου, μετά στη Διευκόλυνση πρόσβασης, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο διευκόλυνσης πρόσβασης και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε το ποντίκι πιο εύχρηστο.
 2. Επιλέξτε τις δυνατότητες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:
  • Αλλάξτε το χρώμα και το μέγεθος των δεικτών του ποντικιού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις επιλογές για να μεγεθύνετε το δείκτη του ποντικιού ή να αλλάξετε το χρώμα του δείκτη προκειμένου να τον βλέπετε πιο εύκολα.
  • Ενεργοποιήστε τα πλήκτρα του ποντικιού.. Η λειτουργία πλήκτρων ποντικιού σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να ελέγχετε την κίνηση του δείκτη του ποντικιού.
  • Ενεργοποίηση παραθύρου, τοποθετώντας τον δείκτη του ποντικιού επάνω στο παράθυρο. Έτσι διευκολύνεται η επιλογή και η ενεργοποίηση ενός παραθύρου, τοποθετώντας το δείκτη σε αυτό με το ποντίκι και όχι κάνοντας κλικ σε αυτό.
  • Αποτροπή της αυτόματης τακτοποίησης των παραθύρων κατά τη μετακίνηση στη γωνία της οθόνης. Αυτή η επιλογή εμποδίζει τα Windows να εκτελέσουν αυτόματη αλλαγή μεγέθους των παραθύρων και αγκύρωση στην πλευρά της οθόνης σας όταν τα μετακινήσετε εκεί.