Χρήση της λειτουργίας "Πλήκτρα ποντικιού" για τη μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού

Ισχύει για: Windows 7

Με τη λειτουργία "Πλήκτρα ποντικιού" μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο, αντί για το ποντίκι, για να μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού.

Για να ενεργοποιήσετε τα Πλήκτρα ποντικιού

  1. Ανοίξτε το Κέντρο διευκόλυνσης πρόσβασης. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη 
    Εικόνα του κουμπιού
    , επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Διευκόλυνση πρόσβασης και μετά επιλέξτε Κέντρο διευκόλυνσης πρόσβασης.
  2. Επιλέξτε Κάντε το ποντίκι πιο εύχρηστο.
  3. Στην ενότητα Έλεγχος ποντικιού με το πληκτρολόγιο επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση Πλήκτρων ποντικιού.

Μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού με χρήση των Πλήκτρων ποντικιού

Αφού ενεργοποιήσετε τα Πλήκτρα ποντικιού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να κινήσετε το ποντίκι.

Για να μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιούΠατήστε
Επάνω και προς τα αριστερά7
Επάνω8
Επάνω και προς τα δεξιά9
Αριστερά4
Δεξιά6
Κάτω και προς τα αριστερά1
Κάτω2
Κάτω και προς τα δεξιά3

Επιλογή πλήκτρου ποντικιού

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα Πλήκτρα ποντικιού για να κάνετε κλικ σε στοιχεία στην οθόνη, πρέπει πρώτα να επιλέξετε ποιο πλήκτρο του ποντικιού θέλετε να είναι το ενεργό κουμπί: το αριστερό πλήκτρο, το δεξιό ή και τα δύο.

Για ναΠατήστε
επιλέξετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιούτην κάθετο (/)
επιλέξετε και τα δύο πλήκτρατον αστερίσκο (✲)
επιλέξετε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιούτο σύμβολο αφαίρεσης (-)


Κλικ σε στοιχεία με χρήση των Πλήκτρων ποντικιού

Αφού επιλέξετε ένα πλήκτρο, μπορείτε να κάνετε κλικ σε στοιχεία στην οθόνη.

ΓιαΚάντε το εξής
κλικ σε ένα στοιχείοΜε το αριστερό πλήκτρο επιλεγμένο ως ενεργό, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο και μετά πατήστε 5 
Δεξιό κλικ σε στοιχείοΜε το δεξιό πλήκτρο επιλεγμένο ως ενεργό, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο και μετά πατήστε 5 
Διπλό κλικ σε στοιχείοΜε το αριστερό πλήκτρο επιλεγμένο ως ενεργό, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο και πατήστε το σύμβολο πρόσθεσης (+)

Μεταφορά στοιχείων με χρήση των Πλήκτρων ποντικιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να πατήστε παρατεταμένα και να αφήσετε το ενεργό πλήκτρο του ποντικιού. Αυτό είναι χρήσιμο, αν θέλετε να μετακινήσετε ένα στοιχείο.

ΓιαΚάντε το εξής 
Μεταφορά ενός στοιχείουΤοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο και στη συνέχεια πατήστε το μηδέν (0)
Απόθεση ενός στοιχείουΤοποθετήστε το δείκτη στη θέση που θέλετε να μετακινήσετε το στοιχείο και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο υποδιαστολής (.)