Κάντε τον υπολογιστή σας πιο εύχρηστο

Ισχύει για: Windows 8.1

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας ώστε να είναι πιο προσβάσιμος, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Κάθε χρήστης εργάζεται με διαφορετικό τρόπο και υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις που μπορείτε να αλλάξετε, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας με τον τρόπο που θέλετε.

Οι επιλογές προσβασιμότητας που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι διαθέσιμες στις Ρυθμίσεις υπολογιστή. Για να μεταβείτε σε αυτές, σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο και πατήστε Ρυθμίσεις (ή αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα επάνω και επιλέξτε Ρυθμίσεις), πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή και πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Διευκόλυνση πρόσβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλες υποστηρικτικές τεχνολογίες, μεταβείτε στην τοποθεσία Προσβασιμότητα της Microsoft στο web.