Αλλαγή ρυθμίσεων ποντικιού

Ισχύει για: Windows 7

Μπορείτε να προσαρμόσετε το ποντίκι σας με διάφορους τρόπους στα Windows. Για παράδειγμα, μπορείτε να εναλλάξετε τις λειτουργίες των πλήκτρων του ποντικιού, να κάνετε πιο ορατό το δείκτη του ποντικιού και να αλλάξετε την ταχύτητα κύλισης του τροχού του ποντικιού.
 

Για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας των πλήκτρων του ποντικιού

 1. Ανοίξτε τις ιδιότητες του ποντικιού. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη
  Εικόνα του κουμπιού
  και μετά επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου. Στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογήστε ποντίκι και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Ποντίκι.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Κουμπιά και μετά κάντε ένα από τα εξής:
  • Για να εναλλάξετε τις λειτουργίες του δεξιού και αριστερού πλήκτρου του ποντικιού, στην περιοχή Παράμετροι κουμπιών επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εναλλαγή πρωτεύοντος και δευτερεύοντος.
  • Για να αλλάξετε το πόσο γρήγορα θα πρέπει να κάνετε κλικ στα πλήκτρα για διπλό κλικ, στην περιοχή Ταχύτητα διπλού κλικ, μετακινήστε το ρυθμιστικό Ταχύτητα προς τη ρύθμιση Αργάή Γρήγορα.
  • Για να ενεργοποιήσετε το Κλείδωμα κλικ, ώστε να μπορείτε να επισημαίνετε ή να μεταφέρετε στοιχεία χωρίς να πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο του ποντικιού, στην περιοχή Κλείδωμα κλικ επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση κλειδώματος κλικ.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.