Αποκτήστε τη βέλτιστη εικόνα στην οθόνη σας

Ισχύει για: Windows 8.1

Τα Windows επιλέγουν τις βέλτιστες ρυθμίσεις εικόνας για τον υπολογιστή σας, με βάση την οθόνη σας. Αν θέλετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης σας ή αν μετά από κάποια αλλαγή θέλετε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, δοκιμάστε τις παρακάτω προτεινόμενες ενέργειες.