Επίλυση προβλημάτων σύνδεσης Wi-Fi στο Windows 10 Mobile

Ισχύει για: Windows 10 Mobile

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης σε ένα δίκτυο Wi‑Fi και δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet, δείτε εδώ ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να δοκιμάσετε για να επιλύσετε το πρόβλημα στο τηλέφωνό σας Windows 10 Mobile .

Δοκιμάστε πρώτα τα εξής:

 • Συμβουλευτείτε το άρθρο Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ; και δοκιμάστε μερικά βασικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.
 • Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού για το τηλέφωνό σας. Στην Έναρξη , σαρώστε προς τη λίστα με όλες τις εφαρμογές και επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενημέρωση τηλεφώνου  > Έλεγχος για ενημερώσεις. Αν δεν έχετε σύνδεση Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι έχετε σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για να ελέγχετε αν υπάρχουν ενημερώσεις.
 • Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο στο οποίο είχατε συνδεθεί παλαιότερα, δοκιμάστε να καταργήσετε το δίκτυο από το τηλέφωνό σας ή να το διαγράψετε από τη μνήμη και μετά να συνδεθείτε πάλι από την αρχή. Για να διαγράψετε από τη μνήμη ένα γνωστό δίκτυο, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις , επιλέξτε Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση  > Wi‑Fi  > Διαχείριση γνωστών δικτύων, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα του δικτύου και επιλέξτε Κατάργηση. Αυτή η ενέργεια διαγράφει τις συσχετισμένες ρυθμίσεις από το τηλέφωνό σας. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στη λίστα με τα δίκτυα Wi-Fi, επιλέξτε το ίδιο δίκτυο και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης, αν είναι απαραίτητο.
 • Αν δεν εμφανίζονται δίκτυα Wi-Fi ενώ λογικά θα έπρεπε να εμφανίζεται τουλάχιστον ένα δίκτυο, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση  > Wi‑Fi , απενεργοποιήστε το Wi‑Fi και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά.
 • Δοκιμάστε να συνδεθείτε σε ένα άλλο δίκτυο Wi-Fi. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν το πρόβλημα οφείλεται σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο Wi-Fi ή αφορά το Wi-Fi γενικά.
 • Εισαγάγετε μια κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Ορισμένες δυνατότητες Wi-Fi που αφορούν μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή ίσως δεν είναι διαθέσιμες, επειδή το τηλέφωνό σας δεν μπορεί να λάβει πληροφορίες τοποθεσίας.
 • Απενεργοποιήστε το Bluetooth ενώ προσπαθείτε να συνδεθείτε στο Wi-Fi, το οποίο μπορεί να λειτουργεί στην ίδια συχνότητα και να προκαλεί παρεμβολές. Για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις , στη συνέχεια, επιλέξτε Συσκευές  > Bluetooth και άλλες συσκευές και απενεργοποιήστε την επιλογή Bluetooth.
 • Εάν δεν βλέπετε το όνομα του δικτύου, ενδεχομένως ο δρομολογητής ή το σημείο πρόσβασης να μην έχουν ρυθμιστεί ώστε να εκπέμπουν το όνομα του δικτύου. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να συνδεθείτε με μη αυτόματο τρόπο στο κρυφό δίκτυο.

Για να συνδεθείτε σε ένα κρυφό δίκτυο

 1. Μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση  > Wi‑Fi .
 2. Επιλέξτε Διαχείριση γνωστών δικτύων > Προσθήκη νέου δικτύου.
 3. Στο πεδίο Όνομα δικτύου, πληκτρολογήστε το όνομα του κρυφού δικτύου. (Στο όνομα του δικτύου γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.)
 4. Στο πεδίο Τύπος ασφαλείας, επιλέξτε τον τύπο της ασφαλείας δικτύου που χρησιμοποιεί το κρυφό δίκτυο.
 5. Στο πεδίο Κλειδί ασφαλείας, πληκτρολογήστε το κλειδί ασφαλείας του δικτύου (κωδικό πρόσβασης). (Στο κλειδί ασφαλείας γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.)
 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση ακόμα και όταν το δίκτυο δεν εκπέμπει και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.
 7. Στην κύρια οθόνη του Wi-Fi στις ρυθμίσεις, επιλέξτε το κρυφό δίκτυο που προσθέσατε > Σύνδεση > πληκτρολογήστε το κλειδί ασφαλείας > Επόμενο.

Για προβλήματα σύνδεσης με το δίκτυο Wi-Fi στο σπίτι

 • Επανεκκινήστε το μόντεμ και το δρομολογητή. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια νέα σύνδεση με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) που χρησιμοποιείτε. Όταν το κάνετε αυτό, όλοι οι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi θα αποσυνδεθούν προσωρινά.
 • Αν το δίκτυο Wi-Fi χρησιμοποιεί φιλτράρισμα διευθύνσεων ελέγχου πρόσβασης μέσου (MAC), προσθέστε τη διεύθυνση MAC του τηλεφώνου σας στη λίστα πρόσβασης στο δρομολογητή σας πριν από τη σύνδεση.

Για να βρείτε τη διεύθυνση MAC του τηλεφώνου σας

 1. Στην Έναρξη , κάντε σάρωση στη λίστα όλων των εφαρμογών και επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση  > Wi-Fi .
 2. Επιλέξτε Ιδιότητες υλικού και σημειώστε τη διεύθυνση που εμφανίζεται δίπλα στο πεδίο Φυσική διεύθυνση (MAC).

  Αυτή είναι η διεύθυνση που θα πρέπει να προσθέσετε στη λίστα πρόσβασης στο δρομολογητή σας.

Για να προσθέσετε τη διεύθυνση MAC του τηλεφώνου σας στη λίστα πρόσβασης στο δρομολογητή σας

 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης web που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του ασύρματου δρομολογητή σας. (Για παράδειγμα, 192.168.1.1 ή 172.16.0.0. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του δρομολογητή σας για να βρείτε την προεπιλεγμένη διεύθυνση IP).
 2. Εισέλθετε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και στη συνέχεια αναζητήστε τη ρύθμιση Φίλτρο διευθύνσεων MAC ή μια παρόμοια.
 3. Προσθέστε στη λίστα πρόσβασης τη διεύθυνση MAC του τηλεφώνου σας, που σημειώσατε προηγουμένως, και αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο Wi-Fi από το τηλέφωνό σας.

Εισέλθετε στο δρομολογητή σας από το πρόγραμμα περιήγησης web και βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατεστημένο το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό.

Για προβλήματα σύνδεσης σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi

 • Αφού προσπαθήσετε να συνδεθείτε σε ένα Wi-Fi hotspot, ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης για να δείτε αν θα πρέπει να κάνετε κάτι άλλο. Για παράδειγμα, ορισμένα δημόσια σημεία πρόσβασης Wi-Fi απαιτούν να πραγματοποιήσετε είσοδο ή να αποδεχτείτε πρώτα ορισμένους όρους χρήσης, για να συνδεθείτε.
 • Περιμένετε λίγο και δοκιμάστε ξανά, αν το σημείο όπου βρίσκεστε είναι κατειλημμένο. Ορισμένα σημεία πρόσβασης έχουν όριο για τις συσκευές που μπορούν να συνδέονται ταυτόχρονα.