Επίλυση προβλημάτων σύνδεσης Wi-Fi στο Windows 10 Mobile

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης σε ένα δίκτυο Wi‑Fi και δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet, δείτε εδώ ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να δοκιμάσετε για να επιλύσετε το πρόβλημα στο τηλέφωνό σας Windows 10 Mobile .

Δοκιμάστε πρώτα τα εξής:

 • Ανατρέξτε στο άρθρο Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ; και δοκιμάστε μερικά από τα βασικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που περιγράφονται εκεί.
 • Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού για το τηλέφωνό σας. Στην Έναρξη , σαρώστε προς τη λίστα με όλες τις εφαρμογές και επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια > Ενημέρωση τηλεφώνου > Έλεγχος για ενημερώσεις. Αν δεν έχετε σύνδεση Wi-Fi, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για να ελέγχετε αν υπάρχουν ενημερώσεις.
 • Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο στο οποίο είχατε συνδεθεί παλαιότερα, δοκιμάστε να διαγράψετε το δίκτυο από το τηλέφωνό σας και μετά να συνδεθείτε πάλι από την αρχή. Για να διαγράψετε ένα γνωστό δίκτυο, στις Ρυθμίσεις επιλέξτε Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Wi-Fi > Διαχείριση > πατήστε παρατεταμένα το όνομα του δικτύου > Διαγραφή. Αν διαγράψετε το δίκτυο, θα διαγραφούν οι συσχετισμένες ρυθμίσεις από το τηλέφωνό σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε το δίκτυο Wi‑Fi στη λίστα δικτύων και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά. Αν το δίκτυο είναι προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης, θα χρειαστεί να τον καταχωρήσετε ξανά.
 • Αν δεν εμφανίζονται δίκτυα Wi-Fi, όταν βρίσκεστε κάπου, όπου λογικά θα έπρεπε να εμφανίζεται τουλάχιστον ένα δίκτυο, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Wi-Fi, απενεργοποιήστε την επιλογή Δίκτυα Wi-Fi και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά.
 • Δοκιμάστε να συνδεθείτε σε διαφορετικό δίκτυο Wi-Fi, αν έχετε τη δυνατότητα. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να περιορίσετε το πρόβλημα, καθώς μπορείτε να προσδιορίσετε αν πρόκειται για πρόβλημα του συγκεκριμένου δικτύου Wi-Fi ή για γενικό πρόβλημα Wi-Fi.
 • Εισαγάγετε μια κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, αν δεν έχετε ήδη. Ορισμένες δυνατότητες Wi-Fi που αφορούν μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή ίσως δεν είναι διαθέσιμες, επειδή το τηλέφωνό σας δεν μπορεί να λάβει πληροφορίες τοποθεσίας.
 • Απενεργοποιήστε την επιλογή Bluetooth όσο προσπαθείτε να συνδεθείτε σε Wi-Fi. Μπορεί να λειτουργεί στην ίδια συχνότητα, επομένως ίσως υπάρχουν παρεμβολές. Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Bluetooth, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις , επιλέξτε Συσκευές > Bluetooth > απενεργοποιήστε την Κατάσταση.
 • Εάν δεν βλέπετε το όνομα του δικτύου, ενδεχομένως ο δρομολογητής ή το σημείο πρόσβασης να μην έχουν ρυθμιστεί ώστε να εκπέμπουν το όνομα του δικτύου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να συνδεθείτε μη αυτόματα στο κρυφό δίκτυο.

Για να συνδεθείτε σε ένα κρυφό δίκτυο

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Wi‑Fi.
 2. Επιλέξτε Διαχείριση > Προσθήκη.
 3. Πληκτρολογήστε το όνομα του δικτύου και μετά επιλέξτε Προσθήκη. (Στο όνομα του δικτύου γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.)
 4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης, στον οποίο επίσης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων, και στη συνέχεια επιλέξτε Τέλος.

Για προβλήματα σύνδεσης με το Wi-Fi στο σπίτι

 • Δοκιμάστε να κάνετε επανεκκίνηση του μόντεμ και του δρομολογητή. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα σύνδεση με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) που χρησιμοποιείτε. Όταν το κάνετε αυτό, όλοι οι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi θα αποσυνδεθούν προσωρινά.
 • Ελέγξτε αν το δίκτυο Wi-Fi χρησιμοποιεί φιλτράρισμα διευθύνσεων ελέγχου πρόσβασης μέσου (MAC). Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα χρειαστεί να προσθέσετε τη διεύθυνση MAC του τηλεφώνου σας στη λίστα πρόσβασης στο δρομολογητή σας, για να είναι δυνατή η σύνδεση.

Για να βρείτε τη διεύθυνση MAC του τηλεφώνου σας

 1. Στην Έναρξη σαρώστε προς τη λίστα με όλες τις εφαρμογές και μετά επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Σύστημα > Πληροφορίες.
 2. Επιλέξτε Περισσότερες πληροφορίες και σημειώστε τη διεύθυνση που εμφανίζεται δίπλα στο πεδίο Διεύθυνση MAC.

  Αυτή είναι η διεύθυνση που θα πρέπει να προσθέσετε στη λίστα πρόσβασης στο δρομολογητή σας.

Για να προσθέσετε τη διεύθυνση MAC του τηλεφώνου σας στη λίστα πρόσβασης στο δρομολογητή σας

 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης web που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του ασύρματου δρομολογητή σας. (Για παράδειγμα, 192.168.1.1 ή 172.16.0.0. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του δρομολογητή σας για να βρείτε την προεπιλεγμένη διεύθυνση IP).
 2. Εισέλθετε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και στη συνέχεια αναζητήστε τη ρύθμιση Φίλτρο διευθύνσεων MAC ή μια παρόμοια.
 3. Προσθέστε στη λίστα πρόσβασης τη διεύθυνση MAC του τηλεφώνου σας, που σημειώσατε προηγουμένως, και αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο Wi-Fi από το τηλέφωνό σας.

Εισέλθετε στο δρομολογητή σας από το πρόγραμμα περιήγησης στο web και βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατεστημένο το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό.

Για προβλήματα σύνδεσης σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi

 • Αφού συνδεθείτε σε ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi (hotspot), ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης για να δείτε αν θα πρέπει να κάνετε κάτι άλλο για να συνδεθείτε. Για παράδειγμα, ορισμένα δημόσια σημεία πρόσβασης Wi-Fi απαιτούν να πραγματοποιήσετε είσοδο ή να αποδεχτείτε πρώτα ορισμένους όρους χρήσης, για να συνδεθείτε.
 • Περιμένετε λίγο και δοκιμάστε ξανά, αν το σημείο όπου βρίσκεστε είναι κατειλημμένο. Ορισμένα σημεία πρόσβασης έχουν μέγιστο όριο συσκευών που μπορούν να συνδέονται ταυτόχρονα.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 14218 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια