Ακρόαση εκφωνημένου κειμένου με τον Αφηγητή

Windows 8.1

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εκκίνησης του Αφηγητή. Αυτοί είναι οι τέσσερις τρόποι που προτιμούν οι περισσότεροι χρήστες:
Παρακολουθήστε ένα βίντεο σχετικά με το πώς μπορείτε να ακούτε εκφωνημένο κείμενο με τον Αφηγητή. (Για την προβολή λεζαντών στη γλώσσα σας, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί "Κλειστές λεζάντες"
Κλείσιμο
.)

Ο Αφηγητής είναι ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που διαβάζει κείμενο από την οθόνη και περιγράφει συμβάντα, όπως μηνύματα σφάλματος, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας χωρίς οθόνη.


Εκκίνηση Αφηγητή

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εκκίνησης του Αφηγητή. Αυτοί είναι οι τέσσερις τρόποι που προτιμούν οι περισσότεροι χρήστες:

 • Στο πληκτρολόγιο πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows και το πλήκτρο Enter.
 • Στο tablet, πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows και το κουμπί αύξησης έντασης ήχου.
 • Στην οθόνη εισόδου, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Διευκόλυνση πρόσβασης
  Κουμπί διευκόλυνσης πρόσβασης
  στην κάτω αριστερή γωνία και επιλέξτε "Αφηγητής".
 • Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα κάτω, επιλέξτε Ρυθμίσεις και μετά Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.) Πατήστε ή κάντε κλικ στη Διευκόλυνση πρόσβασης, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αφηγητής και στη συνέχεια μετακινήστε το ρυθμιστικό κάτω από το στοιχείο Αφηγητής για να τον ενεργοποιήσετε.

Έξοδος από τον Αφηγητή

Υπάρχουν επίσης διάφοροι τρόποι εξόδου από τον Αφηγητή. Αυτοί είναι οι δύο γρήγοροι τρόποι που προτιμούν οι περισσότεροι χρήστες:

 • Στο πληκτρολόγιο πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows και το πλήκτρο Enter.
 • Στο tablet, πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows και το κουμπί αύξησης έντασης ήχου.


Νέες κινήσεις αφής

Τα Windows 8.1 και Windows RT 8.1 διαθέτουν νέες ενέργειες και νέες θέσεις για τις συνήθεις εντολές. Εδώ θα βρείτε μερικές σημαντικές κινήσεις για να ξεκινήσετε.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την κίνηση αφήςΓια να κάνετε το εξής
Σαρώστε προς το κέντρο από τη δεξιά άκρη με ένα δάκτυλοΆνοιγμα των συμβόλων (Αναζήτηση, Κοινή χρήση, Έναρξη, Συσκευές, Ρυθμίσεις)
Σαρώστε προς το κέντρο από την αριστερή άκρη με ένα δάκτυλοΕναλλαγή μεταξύ εφαρμογών, κούμπωμα στην άκρη και κλείσιμο εφαρμογών
Σαρώστε προς το κέντρο από την πάνω ή την κάτω άκρη με ένα δάκτυλοΕμφάνιση εντολών εφαρμογών, όπως Αποθήκευση, Επεξεργασία και Διαγραφή


Νέες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 έχουν επίσης νέες συντομεύσεις πληκτρολογίου. Παρακάτω θα βρείτε μερικά χρήσιμα παραδείγματα.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συντόμευση πληκτρολογίουΓια να κάνετε το εξής
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + C Άνοιγμα των συμβόλων (Αναζήτηση, Κοινή χρήση, Έναρξη, Συσκευές, Ρυθμίσεις)
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows‌  + Z Εμφάνιση εντολών εφαρμογών, όπως Αποθήκευση, Επεξεργασία και Διαγραφή
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + τελείαΚουμπώσετε εφαρμογές στην άκρη
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Tab ή Alt + Tab Κάνετε εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Ρυθμίσεις Αφηγητή

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Αφηγητή από τις Ρυθμίσεις υπολογιστή. Για να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις:

 1. Σαρώστε προς το κέντρο από τη δεξιά άκρη της οθόνης, πατήστε "Ρυθμίσεις" και έπειτα "Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή".
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα κάτω, επιλέξτε "Ρυθμίσεις" και μετά "Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή".)
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στη Διευκόλυνση πρόσβασης και μετά αλλάξτε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Ακούστε τι υπάρχει στην οθόνη

 • Αφηγητής. Χρησιμοποιήστε αυτό το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον Αφηγητή.
 • Αυτόματη εκκίνηση Αφηγητή. Μπορείτε να επιλέξετε αν ο Αφηγητής θα ξεκινά αυτόματα κάθε φορά που εισέρχεστε.

Φωνή

 • Επιλογή φωνής. Με αυτό το αναπτυσσόμενο μενού μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικούς τύπους φωνής στον Αφηγητή, αν είναι διαθέσιμοι στη γλώσσα σας.
 • Ταχύτητα. Με αυτό το ρυθμιστικό μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα της φωνής.
 • Τόνος. Με αυτό το ρυθμιστικό μπορείτε να αλλάξετε τον τόνο της φωνής.

Ήχοι που ακούτε

 • Ανάγνωση υποδείξεων για στοιχεία ελέγχου και κουμπιά. Μπορείτε να επιλέξετε αν ο Αφηγητής θα διαβάζει υποδείξεις σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης με συνήθη στοιχεία, όπως κουμπιά, συνδέσεις, στοιχεία λίστας και ρυθμιστικά.
 • Χαρακτήρες που πληκτρολογείτε. Μπορείτε να επιλέξετε αν ο Αφηγητής θα εκφωνεί κάθε πλήκτρο που πατάτε
 • Λέξεις που πληκτρολογείτε. Μπορείτε να επιλέξετε αν ο Αφηγητής θα εκφωνεί τις λέξεις που πληκτρολογείτε.
 • Μείωση της έντασης ήχου άλλων εφαρμογών όταν εκτελείται ο Αφηγητής. Αυτή η επιλογή χαμηλώνει την ένταση ήχου άλλων εφαρμογών και έτσι είναι ευκολότερο να ακούτε τον Αφηγητή.
 • Αναπαραγωγή υποδείξεων ήχου. Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε τους επιπλέον ήχους που αναπαράγονται από τον Αφηγητή, όταν κάνετε συγκεκριμένες ενέργειες.

Δρομέας και πλήκτρα

 • Επισήμανση του δρομέα. Αυτή η επιλογή σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζετε ή να αποκρύπτετε το πλαίσιο που επισημαίνει σε ποιο σημείο της οθόνης σας βρίσκεται ο Αφηγητής.
 • Το σημείο εισαγωγής να ακολουθεί τον Αφηγητή. Αυτή η επιλογή σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζετε ή να αποκρύπτετε το πλαίσιο που επισημαίνει σε ποιο σημείο της οθόνης σας βρίσκεται ο Αφηγητής.
 • Ενεργοποίηση πλήκτρων στο πληκτρολόγιο αφής, όταν σηκώνω το δάκτυλό μου από το πληκτρολόγιο. Αν είναι διαθέσιμη η λειτουργία αφής, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, ώστε να μπορείτε να πληκτρολογείτε ταχύτερα, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο αφής. Με αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να σύρετε το δάκτυλό σας για να αναζητήσετε το στοιχείο που ψάχνετε και να το σηκώσετε για να πατηθεί το πλήκτρο.

Εντολές πληκτρολογίου

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συντόμευση πληκτρολογίου Για να κάνετε το εξής
 Ctrl Διακοπή ανάγνωσης
 Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Enter Έξοδος από τον Αφηγητή
 Caps Lock + πλήκτρο διαστήματος Εκτέλεση κύριας ενέργειας
 Caps Lock + δεξιό βέλος Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο
 Caps Lock + αριστερό βέλος Μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο
 Caps Lock + επάνω βέλος Αλλαγή προβολής
 Caps Lock + κάτω βέλος Αλλαγή προβολής
 Caps Lock + A Αλλαγή λειτουργίας επιπέδου λεπτομέρειας
 Caps Lock + F1 Εμφάνιση λίστας εντολών
 Caps Lock + F2 Εμφάνιση εντολών για το τρέχον στοιχείο
 Caps Lock + F3 Μεταπήδηση στο επόμενο κελί στη σειρά
 Caps Lock + Shift + F3 Μεταπήδηση στο προηγούμενο κελί στη σειρά
 Caps Lock + F4 Μεταπήδηση στο επόμενο κελί στη στήλη
 Caps Lock + Shift + F4 Μεταπήδηση στο προηγούμενο κελί στη στήλη
 Caps Lock + F5 Ανάγνωση της γραμμής και στήλης στην οποία βρίσκεται ο Αφηγητής
 Caps Lock + F6 Μεταπήδηση στο κελί του πίνακα
 Caps Lock + F7 Ανάγνωση τρέχουσας στήλης
 Caps Lock + F8 Ανάγνωση τρέχουσας σειράς
 Caps Lock + F9 Ανάγνωση κεφαλίδας τρέχουσας στήλης
 Caps Lock + F10 Ανάγνωση κεφαλίδας τρέχουσας σειράς
 Caps Lock + F11 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εναλλαγής λειτουργίας αφής
 Caps Lock + F12 Εναλλαγή ανακοινώσεων πλήκτρων κατά το πάτημα
 Caps Lock + Z Κλείδωμα πλήκτρου Αφηγητή
 Caps Lock + X Διαβίβαση πλήκτρων σε εφαρμογή
 Caps Lock + V Επανάληψη τελευταίας φράσης
 Caps Lock + Page Up Αύξηση έντασης φωνής
 Caps Lock + Page Down Μείωση έντασης φωνής
 Caps Lock + σύμβολο πρόσθεσης Αύξηση ταχύτητας φωνής
 Caps Lock + σύμβολο αφαίρεσης Μείωση ταχύτητας φωνής
 Caps Lock + D Ανάγνωση στοιχείου
 Caps Lock + F Ανάγνωση στοιχείου για προχωρημένους
 Caps Lock + S Ανάγνωση στοιχείου με συλλαβισμό ή λεπτομερή ανάγνωση για Ιαπωνικά ή Κορεατικά
 Caps Lock + W Ανάγνωση παραθύρου
 Caps Lock + R Ανάγνωση όλων των στοιχείων στη συμπεριλαμβανόμενη περιοχή
 Caps Lock + Q Μετακίνηση στο τελευταίο στοιχείο στη συμπεριλαμβανόμενη περιοχή
 Caps Lock + G Μετακίνηση δρομέα του Αφηγητή στο δρομέα του συστήματος
 Caps Lock + T Μετακίνηση δρομέα του Αφηγητή στο δείκτη
 Caps Lock + περισπωμένη Ορισμός εστίασης στο στοιχείο
 Caps Lock + Backspace Επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο
 Caps Lock + Insert Μεταπήδηση σε συνδεδεμένο στοιχείο
 Caps Lock + M Έναρξη ανάγνωσης
 Caps Lock + κλείσιμο αγκύλης Ανάγνωση κειμένου από την αρχή μέχρι το δρομέα
 Caps Lock + 0 (μηδέν) Ανάγνωση χαρακτηριστικών κειμένου
 Caps Lock + H Ανάγνωση εγγράφου
 Caps Lock + U Ανάγνωση επόμενης σελίδας
 Caps Lock + Ctrl + U Ανάγνωση τρέχουσας σελίδας
 Caps Lock + Shift + U Ανάγνωση προηγούμενης σελίδας
 Caps Lock + I Ανάγνωση επόμενης παραγράφου
 Caps Lock + Ctrl + I Ανάγνωση τρέχουσας παραγράφου
 Caps Lock + Shift + I Ανάγνωση προηγούμενης παραγράφου
 Caps Lock + O Ανάγνωση επόμενης γραμμής
 Caps Lock + Ctrl + O Ανάγνωση τρέχουσας γραμμής
 Caps Lock + Shift + O Ανάγνωση προηγούμενης γραμμής
 Caps Lock + P Ανάγνωση επόμενης λέξης
 Caps Lock + Ctrl + P Ανάγνωση τρέχουσας λέξης
 Caps Lock + Shift + P Ανάγνωση προηγούμενης λέξης
 Caps Lock + άνοιγμα αγκύλης Ανάγνωση επόμενου χαρακτήρα
 Caps Lock + Ctrl + άνοιγμα αγκύλης Ανάγνωση τρέχοντος χαρακτήρα
 Caps Lock + Shift + άνοιγμα αγκύλης Ανάγνωση προηγούμενου χαρακτήρα
 Caps Lock + J Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα
 Caps Lock + Shift + J Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα
 Caps Lock + K Μεταπήδηση στον επόμενο πίνακα
 Caps Lock + Shift + K Μεταπήδηση στον προηγούμενο πίνακα
 Caps Lock + L Μεταπήδηση στην επόμενη σύνδεση
 Caps Lock + Shift + L Μεταπήδηση στην προηγούμενη σύνδεση
 Caps Lock + Y Μετακίνηση στην αρχή του κειμένου
 Caps Lock + B Μετακίνηση στο τέλος του κειμένου
 Caps Lock + C Ανάγνωση τρέχουσας ημερομηνίας/ώρας


Εντολή αφής

Αν έχετε νέο υπολογιστή που υποστηρίζει τέσσερα ή περισσότερα σημεία επαφής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εντολές αφής για να ελέγξετε τον υπολογιστή σας.        

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή αφής Για να κάνετε το εξής

Σαρώστε προς τα αριστερά/δεξιά με ένα δάκτυλο

Μετακίνηση στο προηγούμενο ή το επόμενο στοιχείο

Σαρώστε προς τα πάνω/κάτω με ένα δάκτυλο

Αλλαγή της προσαύξησης κίνησης

Πατήστε ή σύρετε ένα μεμονωμένο δάκτυλο

Ανάγνωση των στοιχείων που βρίσκονται κάτω από το δάκτυλό σας

Πατήστε δύο φορές με ένα δάκτυλο

Ενεργοποίηση κύριας εντολής

Πατήστε τρεις φορές με ένα δάκτυλο

Ενεργοποίηση δευτερεύουσας εντολής

Σαρώστε προς τα αριστερά/δεξιά/επάνω/κάτω με δύο δάκτυλα

Κύλιση

Πατήστε με δύο δάκτυλα

Διακοπή της ανάγνωσης από τον Αφηγητή

Πατήστε δύο φορές με δύο δάχτυλα

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

Πατήστε παρατεταμένα με ένα δάκτυλο και πατήστε με ένα άλλο δάκτυλο

Ενεργοποίηση κύριας εντολής

Πατήστε παρατεταμένα με ένα δάκτυλο και πατήστε δύο φορές με ένα άλλο δάκτυλο

Ενεργοποίηση δευτερεύουσας εντολής

Σαρώστε προς τα αριστερά/δεξιά με τρία δάκτυλα

Μετακίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω με το πλήκτρο Tab

Σαρώστε επάνω με τρία δάκτυλα

Ανάγνωση τρέχοντος παραθύρου

Σαρώστε κάτω με τρία δάκτυλα

Έναρξη ανάγνωσης κειμένου με δυνατότητα εξερεύνησης

Πατήστε με τρία δάκτυλα

Αλλαγή λειτουργίας επιπέδου λεπτομέρειας

Πατήστε δύο φορές με τρία δάκτυλα

Ανάγνωση χαρακτηριστικών κειμένου

Πατήστε παρατεταμένα με ένα δάκτυλο και πατήστε με δύο άλλα δάκτυλα

Έναρξη μεταφοράς ή επιπλέον επιλογές πλήκτρων

Σαρώστε προς τα αριστερά/δεξιά με τέσσερα δάκτυλα

Μετακίνηση του δρομέα του Αφηγητή στην αρχή / στο τέλος της μονάδας

Σαρώστε προς τα πάνω/κάτω με τέσσερα δάκτυλα

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ζουμ

Πατήστε με τέσσερα δάκτυλα

Εμφάνιση εντολών για το τρέχον στοιχείο

Πατήστε δύο φορές με τέσσερα δάκτυλα

Εναλλαγή λειτουργίας αναζήτησης

Πατήστε τρεις φορές με τέσσερα δάκτυλα

Εμφάνιση της λίστας εντολών του Αφηγητή


Windows 7

Τα Windows διαθέτουν ένα βασικό πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που ονομάζεται Αφηγητής, το οποίο διαβάζει δυνατά το κείμενο στην οθόνη και περιγράφει ορισμένα συμβάντα (όπως την εμφάνιση ενός μηνύματος σφάλματος) που προκύπτουν, ενώ χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή.

Ο Αφηγητής δεν είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες. Επομένως, αν τα παρακάτω βήματα δεν λειτουργήσουν, αυτό σημαίνει ότι ο Αφηγητής δεν είναι διαθέσιμος στη γλώσσα σας.

 1. Για να ανοίξετε τον Αφηγητή, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη
  Εικόνα του κουμπιού
  και στη συνέχεια στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογήστε Αφηγητής. Στη λίστα αποτελεσμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Αφηγητής
 2. Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα για να ορίσετε το κείμενο που θέλετε να διαβάσει ο Αφηγητής:


  Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συντόμευση πληκτρολογίουΓια να κάνετε το εξής
  Ctrl + Shift + EnterΕύρεση πληροφοριών για το τρέχον στοιχείο
  Ctrl + Shift + πλήκτρο διαστήματοςΑνάγνωση ολόκληρου του επιλεγμένου παραθύρου
  Ctrl + Alt + πλήκτρο διαστήματοςΑνάγνωση των στοιχείων που έχουν επιλεγεί στο τρέχον παράθυρο
  Insert + Ctrl + GΑνάγνωση μιας περιγραφής των στοιχείων που εμφανίζονται δίπλα από το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο
  CtrlΔιακοπή της ανάγνωσης κειμένου από τον Αφηγητή
  Insert + QΜετακίνηση του δρομέα προς τα πίσω στην αρχή οποιουδήποτε προηγούμενου κειμένου που έχει διαφορετική μορφοποίηση. Για παράδειγμα, ο δρομέας μετακινείται από μια λέξη με έντονη γραφή στην αρχή μιας προηγούμενης λέξης χωρίς έντονη γραφή.
  Insert + WΜετακίνηση του δρομέα στην αρχή κειμένου που ακολουθεί το δρομέα και έχει διαφορετική μορφοποίηση. Για παράδειγμα, ο δρομέας μετακινείται από μια λέξη με έντονη γραφή στην αρχή μιας επόμενης λέξης χωρίς έντονη γραφή.
  Insert + EΕπιστροφή του δρομέα στην αρχή κειμένου με την ίδια μορφοποίηση. Για παράδειγμα, ο δρομέας μετακινείται από τη μέση μιας λέξης με έντονη γραφή στην αρχή αυτής της λέξης.
  Insert + RΜετακίνηση του δρομέα στο τέλος κειμένου με την ίδια μορφοποίηση. Για παράδειγμα, ο δρομέας μετακινείται από τη μέση μιας λέξης με έντονη γραφή στο τέλος αυτής της λέξης.
  Insert + F2Επιλογή όλου του κειμένου που έχει την ίδια μορφοποίηση ως χαρακτήρα στη θέση του δρομέα
  Insert + F3Ανάγνωση του τρέχοντος χαρακτήρα
  Insert + F4Ανάγνωση της τρέχουσας λέξης
  Insert + F5Ανάγνωση της τρέχουσας γραμμής
  Insert + F6Ανάγνωση της τρέχουσας παραγράφου
  Insert + F7Ανάγνωση της τρέχουσας σελίδας
  Insert + F8Ανάγνωση του τρέχοντος εγγράφου


 
Επιλογή του κειμένου που θα εκφωνεί ο Αφηγητής
Αλλαγή της φωνής Αφηγητή
Εκκίνηση Αφηγητή ελαχιστοποιημένου
Απενεργοποίηση του Αφηγητή


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 14234 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια