Τρόπος καταγραφής της κίνησης του δικτύου με την Εποπτεία δικτύου (Network Monitor)

Περίληψη

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η παροχή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την καταγραφή της κίνησης του δικτύου από ένα τοπικό δίκτυο με χρήση της Εποπτείας δικτύου (Network Monitor) της Microsoft. Το κείμενο αυτού του άρθρου προέρχεται άμεσα από το αρχείο Βοήθειας της Εποπτείας δικτύου στο οποίο θα πρέπει να ανατρέξετε για πιο λεπτομερείς οδηγίες.

Περισσότερες πληροφορίες

Η Εποπτεία δικτύου (Network Monitor) είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο δικτύου το οποίο παρακολουθεί τα τοπικά δίκτυα και παρέχει γραφική παρουσίαση των στατιστικών του δικτύου. Οι διαχειριστές δικτύων μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις στατιστικές για την εκτέλεση συνηθισμένων εργασιών αντιμετώπισης προβλημάτων, όπως είναι ο εντοπισμός ενός διακομιστή που βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή που λαμβάνει δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων εργασίας. Κατά τη συγκέντρωση πληροφοριών από τη ροή δεδομένων δικτύου, η Εποπτεία δικτύου εμφανίζει τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών:
 • Τη διεύθυνση προέλευσης του υπολογιστή ο οποίος έστειλε ένα πλαίσιο στο δίκτυο. (Η διεύθυνση αυτή αποτελείται από έναν μοναδικό δεκαεξαδικό (ή base-16) αριθμό ο οποίος προσδιορίζει το συγκεκριμένο υπολογιστή στο δίκτυο.)
 • Τη διεύθυνση προορισμού του υπολογιστή που έλαβε το πλαίσιο.
 • Τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιήθηκαν για την αποστολή του πλαισίου.
 • Τα δεδομένα ή ένα μέρος του μηνύματος που στάλθηκε.
Η διαδικασία με την οποία η Εποπτεία δικτύου συγκεντρώνει αυτές τις πληροφορίες ονομάζεται "καταγραφή" (capturing). Από προεπιλογή, η Εποπτεία δικτύου συγκεντρώνει τις στατιστικές από όλα τα πλαίσια που ανιχνεύει στο δίκτυο σε ένα buffer καταγραφής, το οποίο είναι ένας δεσμευμένος χώρος αποθήκευσης στη μνήμη. Για την καταγραφή στατιστικών μόνο σε ένα συγκεκριμένο υποσύνολο πλαισίων, μπορείτε να απομονώσετε αυτά τα πλαίσια σχεδιάζοντας ένα φίλτρο καταγραφής. Αφού τελειώσετε με την καταγραφή των πληροφοριών, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα φίλτρο εμφάνισης για να καθορίσετε το πλήθος των πληροφοριών που θα εμφανίζονται στο παράθυρο "Πρόγραμμα προβολής πλαισίου" (Frame Viewer) της Εποπτείας δικτύου, από αυτές που έχουν καταγραφεί.

Για να χρησιμοποιήσετε την Εποπτεία δικτύου (Network Monitor), ο υπολογιστής σας πρέπει να διαθέτει μια κάρτα δικτύου που να υποστηρίζει ετερόκλητη λειτουργία. Εάν χρησιμοποιείτε την Εποπτεία δικτύου σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, ο τοπικός σταθμός εργασίας δεν χρειάζεται κάρτα προσαρμογέων δικτύου που να υποστηρίζει ετερόκλητη λειτουργία, ο απομακρυσμένος υπολογιστής όμως την χρειάζεται.

Για καταγραφή μέσω δικτύων ή για διατήρηση των τοπικών πηγών, χρησιμοποιήστε τον Παράγοντα Εποπτείας δικτύου (Network Monitor Agent) για την καταγραφή πληροφοριών με χρήση απομακρυσμένου υπολογιστή που εκτελεί Windows NT. Όταν κάνετε καταγραφή από απόσταση, ο Παράγοντας Εποπτείας δικτύου συγκεντρώνει στατιστικές από τον απομακρυσμένο υπολογιστή και στη συνέχεια στέλνει τις στατιστικές αυτές στον τοπικό σας υπολογιστή, όπου εμφανίζονται στο τοπικό παράθυρο Εποπτείας δικτύου.

Αφού γίνει καταγραφή των δεδομένων είτε από τοπικό είτε από απομακρυσμένο υπολογιστή, τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο κειμένου ή καταγραφής και να τα ανοίξετε και να τα εξετάσετε αργότερα.

Σημείωση Η βασική λειτουργικότητα της Εποπτείας δικτύου, η οποία περιγράφεται στη Βοήθεια (Help), υποστηρίζεται από τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services). Οι εργασίες που βασίζονται σε δίκτυο, όπως η ερμηνεία δεδομένων που έχουν καταγραφεί από το δίκτυό σας, δεν υποστηρίζονται. Ο Παράγοντας Εποπτείας δικτύου υποστηρίζεται από τα Windows NT, δεν υποστηρίζεται όμως από σταθμούς εργασίας Windows 3.1 και Windows for Workgroups.

Δημιουργία λίστας διευθύνσεων

Για να χρησιμοποιήσετε ζεύγη διευθύνσεων σε ένα φίλτρο καταγραφής, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μία βάση δεδομένων διευθύνσεων. Μόλις δημιουργηθεί αυτή η βάση δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διευθύνσεις που έχουν καταχωρηθεί για να καθορίσετε τα ζεύγη διευθύνσεων σε ένα φίλτρο καταγραφής.

Για να δημιουργήσετε μια λίστα διευθύνσεων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Καταγραφή (Capture) , επιλέξτε Έναρξη (Start). Προαιρετικά, ανοίξτε ένα αρχείο .cap στο παράθυρο "Πρόγραμμα προβολής πλαισίου" (Frame Viewer).
 2. Όταν τελειώσετε με την καταγραφή, επιλέξτε Διακοπή (Stop) και Προβολή (View) από το μενού Καταγραφή (Capture), για να εμφανιστεί το παράθυρο "Πρόγραμμα προβολής πλαισίου" (Frame Viewer).
 3. Από το μενού Εμφάνιση (Display), κάντε κλικ στην εντολή Εύρεση όλων των ονομάτων (Find All Names). Η Εποπτεία δικτύου (Network Monitor) επεξεργάζεται τα πλαίσια και στη συνέχεια τα προσθέτει στη βάση δεδομένων διευθύνσεων.
 4. Κλείστε το παράθυρο "Πρόγραμμα προβολής πλαισίου" (Frame Viewer) και προβάλετε το παράθυρο "Καταγραφή" (Capture).
 5. Από το μενού Καταγραφή (Capture), επιλέξτε Φίλτρο (Filter) για να προβάλετε το παράθυρο διαλόγου Φίλτρο καταγραφής (Capture filter).
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Φίλτρο καταγραφής (Capture Filter), κάντε διπλό κλικ στη γραμμή "Ζεύγη διευθύνσεων" (Address Pairs). Διαφορετικά, επιλέξτε Διεύθυνση (Address) στο πλαίσιο ομάδας Προσθήκη (Add).
Η Εποπτεία δικτύου (Network Monitor) εμφανίζει τη βάση δεδομένων διευθύνσεων που δημιουργήσατε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ονόματα σε αυτή τη βάση δεδομένων για να καθορίσετε τα ζεύγη διευθύνσεων στο φίλτρο καταγραφής.

Καταγραφή δεδομένων μεταξύ δύο υπολογιστών

Για να παρακολουθήσετε την κίνηση μεταξύ δύο υπολογιστών, ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Από το μενού Καταγραφή (Capture), επιλέξτε Φίλτρο (Filter) για να προβάλετε το παράθυρο διαλόγου Φίλτρο καταγραφής (Capture filter).
 2. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή ANY<->ANY για να προβάλετε το παράθυρο διαλόγου Παράσταση διεύθυνσης (Address Expression).
 3. Στο αριστερό παράθυρο του παραθύρου διαλόγου Παράσταση διεύθυνσης (Address Expression), επιλέξτε τη διεύθυνση κάποιου υπολογιστή.
 4. Στο δεξιό παράθυρο του παραθύρου διαλόγου Παράσταση διεύθυνσης (Address Expression), επιλέξτε τη διεύθυνση κάποιου υπολογιστή.
Αφού το έχετε κάνει αυτό, επιλέξτε το κουμπί Επόμενο (Next) στο πάνω μέρος του παραθύρου για περισσότερες οδηγίες.
 1. Στο παράθυρο "Κατεύθυνση" (Direction) του παραθύρου διαλόγου, επιλέξτε ένα από τα σύμβολα:
  • Επιλέξτε το σύμβολο <--> για παρακολούθηση της κίνησης που υπάρχει προς οποιαδήποτε από τις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των διευθύνσεων που έχετε επιλέξει.
  • Επιλέξτε το σύμβολο --> για παρακολούθηση της κίνησης που υπάρχει μεταξύ της διεύθυνσης που έχει επιλεγεί στο αριστερό παράθυρο και της διεύθυνσης που έχει επιλεγεί στο δεξιό παράθυρο.
 2. Επιλέξτε το κουμπί OK.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Φίλτρο καταγραφής (Capture Filter), επιλέξτε το κουμπί OK.
 4. Από το μενού Καταγραφή (Capture), επιλέξτε Έναρξη (Start).

Αποθήκευση των δεδομένων που έχουν καταγραφεί

Χρησιμοποιήστε την εντολή "Αποθήκευση ως" (Save As), για να αποθηκεύσετε τις στατιστικές καταγραφής σε ένα αρχείο καταγραφής ή για να αποθηκεύσετε αλλαγές στα αρχεία καταγραφής που έχετε τροποποιήσει. Αργότερα, για να προβάλλετε τα πλαίσια που έχουν αποθηκευτεί σε αρχείο, μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο αυτό και να εμφανίσετε τις στατιστικές στο παράθυρο "Πρόγραμμα προβολής πλαισίου" (Frame Viewer) της Εποπτείας δικτύου (Network Monitor).

Για να αποθηκεύσετε τα πλαίσια που έχουν καταγραφεί σε ένα αρχείο καταγραφής ή ένα αρχείο κειμένου:
 1. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:
  • Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση αρχείου (File Save).
   -ή-
  • Από το μενού Αρχείο (File), επιλέξτε Αποθήκευση ως (Save As).
 2. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:
  • Για αποθήκευση του αρχείου στην τρέχουσα μονάδα δίσκου και τον τρέχοντα κατάλογο, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File Name), προσδιορίστε ένα όνομα αρχείου και μία επέκταση. Εάν αποθηκεύετε ένα αρχείο που έχετε τροποποιήσει, δεν μπορείτε να το αποθηκεύσετε με το αρχικό του όνομα στον ίδιο κατάλογο.
  • Για να αποθηκεύσετε το αρχείο σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου με το οποίο δεν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε το κουμπί Δίκτυο (Network) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση μονάδας δίσκου δικτύου (Connect Network Drive) για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση.
  • Για να αποθηκεύσετε το αρχείο σε μία διαφορετική μονάδα δίσκου ή σε έναν διαφορετικό κατάλογο, κάντε τα ακόλουθα:
   • Στο πλαίσιο Μονάδες δίσκου (Drives), επιλέξτε μια καινούρια μονάδα δίσκου.
   • Στο πλαίσιο Κατάλογοι (Directories), επιλέξτε έναν καινούριο κατάλογο.
   • Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου.
 3. Για να αποθηκεύσετε μόνο τις στατιστικές πλαισίου που πληρούν τις προϋποθέσεις του τρέχοντος φίλτρου εμφάνισης, επιλέξτε Με φίλτρο (Filtered).

  Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο εάν αποθηκεύετε δεδομένα από το παράθυρο "Πρόγραμμα προβολής πλαισίου" (Frame Viewer).
 4. Για να αποθηκεύσετε μία συγκεκριμένη περιοχή πλαισίων, πληκτρολογήστε τους αριθμούς του αρχικού και του τελικού πλαισίου στα πλαίσια Από (From) και Σε (To).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σημείωση Όταν μια περιοχή πλαισίων αποθηκεύεται σε ένα αρχείο καταγραφής, οι αριθμοί που σχετίζονται με τα πλαίσια αλλάζουν. Σε ένα αρχείο καταγραφής, οι αριθμοί των πλαισίων αρχίζουν πάντοτε με το 1, ανεξάρτητα από τον αριθμό που σχετίζεται με το αρχικό πλαίσιο. Ομοίως, εάν εφαρμόσετε ένα φίλτρο εμφάνισης και στη συνέχεια αποθηκεύσετε τα πλαίσια με φίλτρο, οι αριθμοί των πλαισίων στο αρχείο καταγραφής θα ξεκινούν με το 1. Εάν όμως χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Εκτύπωση σε αρχείο" (Print to File) του παραθύρου διαλόγου "Εκτύπωση" (Print), διατηρούνται οι αρχικοί αριθμοί πλαισίων που σχετίζονται με τα πλαίσια.

Ρυθμίσεις μεγέθους buffer

Το προεπιλεγμένο μέγεθος buffer είναι 1 MB. Για να αυξήσετε το μέγεθος buffer, ώστε να μην χάνετε πληροφορίες, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο Καταγραφή (Capture) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις buffer (Buffer Settings).
 2. Αυξήστε την τιμή για τη ρύθμιση Μέγεθος buffer (ΜΒ) (Buffer Size (MB)) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
  OK.

Ανίχνευση σε περιβάλλον ευρύτερου δικτύου (WAN)

Μερικές φορές, μπορεί να σας ζητηθεί να κάνετε καταγραφή της κίνησης δικτύου μεταξύ δύο συγκεκριμένων υπολογιστών που χωρίζονται από έναν ή περισσότερους δρομολογητές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο μηχανικός υποστήριξης μπορεί να θέλει να αναλύσει το σύνολο της κίνησης δικτύου μεταξύ του πρώτου υπολογιστή και του πλησιέστερου σε αυτόν δρομολογητή, καθώς και το σύνολο της κίνησης δικτύου μεταξύ του δεύτερου υπολογιστή και του κοντινότερου σε αυτόν δρομολογητή. Συνήθως αυτό γίνεται προκειμένου να ελεγχθεί εάν τα πακέτα δικτύου χάνονται ή καταστρέφονται μεταξύ δύο δρομολογητών, ή όχι. Για να είναι συνεχείς αυτές οι ανιχνεύσεις και για να έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε αμέσως αυτές τις ανιχνεύσεις, τα ρολόγια συστήματος πρέπει να είναι συγχρονισμένα μεταξύ των δύο υπολογιστών πριν να γίνει η ανίχνευση. Ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα για να συγχρονίσετε τα ρολόγια μεταξύ των δύο υπολογιστών:
 1. Επιλέξτε τον υπολογιστή βάσει του οποίου θα συγχρονίσετε τα ρολόγια.
 2. Στον άλλο υπολογιστή, πληκτρολογήστε την εντολή
  net time \\όνομα_υπολογιστή /set /yes
  όπου όνομα_υπολογιστή είναι το όνομα του υπολογιστή του βήματος 1.
 3. Επιβεβαιώστε ότι οι υπολογιστές έχουν την ίδια ώρα πληκτρολογώντας TIME στον καθένα.
 4. Εκτελέστε την ανίχνευση.

Εύρεση διευθύνσεων ΜΑC (Media Access Control)

Εάν ο υπολογιστής τον οποίο θέλετε να παρακολουθήσετε εκτελεί:
 • Ένας πελάτης δικτύου που βασίζεται σε MS-DOS, εκτελέστε MSD σε αυτόν τον υπολογιστή.
 • Windows for Workgroups 3.11 (που εκτελούν TCP/IP), πληκτρολογήστε IPCONFIG /ALL στη γραμμή εντολών.
 • Windows 95, εκτελέστε WINIPCFG από τη γραμμή εντολών του τοπικού σταθμού εργασίας.
 • MacOS, Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου Appletalk. Επιλέξτε Λειτουργία χρήστη (User Mode) από το μενού Επεξεργασία (Edit), αλλάξτε τη λειτουργία σε "Για προχωρημένους" (Advanced). Ο Πίνακας Ελέγχου Appletalk τώρα εμφανίζει το κουμπί Πληροφορίες (Info). Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αποκτήσετε τη διεύθυνση MAC
 • Windows NT, στην τοπική κονσόλα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
  • NET CONFIG SERVER από τη γραμμή εντολών
  • IPCONFIG /ALL από τη γραμμή εντολών
  • IPXROUTE config από τη γραμμή εντολών
  • arp -a από τη γραμμή εντολών
  • Getmac.exe από το Windows NT Resource Kit
  • WinMSD
 • Windows NT, απομακρυσμένα, εκτελέστε το Getmac.exe από το Windows NT Resource Kit
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 148942 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιουν 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια