Σφάλμα Windows Media Player C00D11D2

Το Windows Media Player δεν μπορεί να ανοίξει το αρχείο.

Δοκιμάστε τα εξής

 • Αν το αρχείο χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή, κλείστε το και προσπαθήστε ξανά.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα για το διακομιστή ή τη θέση του αρχείου και μετά δοκιμάστε ξανά.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα για το διακομιστή μεσολάβησης και μετά δοκιμάστε ξανά.
 • Αν προσπαθείτε να αντιγράψετε ένα κομμάτι από CD στον σκληρό δίσκο σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα για τη θέση του σκληρού δίσκου και μετά δοκιμάστε ξανά. Αν το πρόβλημα παραμένει, προσπαθήστε να αντιγράψετε το κομμάτι σε διαφορετικό φάκελο.
  • Για να αλλάξετε το φάκελο στον οποίο αποθηκεύονται τα αντιγραμμένα κομμάτια:
   1. Ανάλογα με την έκδοση του Windows Media Player που έχετε, επιλέξτε Οργάνωση και μετά κάντε κλικ στις Επιλογές ή κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την καρτέλα Αντιγραφή από CD/DVD και μετά επιλέξτε Περισσότερες επιλογές.
   2. Επιλέξτε την καρτέλα Αντιγραφή μουσικής από CD/DVD και μετά επιλέξτε Αλλαγή.
   3. Επιλέξτε έναν άλλο φάκελο στον οποίο θα αποθηκεύονται τα αρχεία ψηφιακών μέσων και μετά επιλέξτε OK ή επιλέξτε Δημιουργία νέου φακέλου, πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φακέλου και μετά επιλέξτε OK.
 • Αν προσπαθείτε να ανοίξετε μια λίστα αναπαραγωγής που είναι αποθηκευμένη σε μια μονάδα δίσκου δικτύου (π.χ σε έναν σκληρό δίσκο που είναι εγκατεστημένος σε άλλο υπολογιστή) και τα στοιχεία στη λίστα αναπαραγωγής είναι επίσης αποθηκευμένα σε μια μονάδα δίσκου δικτύου, κάντε ένα από τα παρακάτω:
  • Χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows, μετακινήστε τα στοιχεία στη λίστα αναπαραγωγής (δηλαδή, τα αρχεία στα οποία οδηγεί η λίστα αναπαραγωγής) από τη μονάδα δίσκου δικτύου σε μια τοπική μονάδα δίσκου (π.χ. σε έναν σκληρό δίσκο που είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας ή συνδέεται απευθείας με αυτόν).
  • Χρησιμοποιώντας το Windows Media Player, δημιουργήστε μια νέα λίστα αναπαραγωγής που περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με την παλιά λίστα αναπαραγωγής, αλλά αποθηκεύστε τη νέα λίστα αναπαραγωγής στην τοπική μονάδα δίσκου σας, αντί σε μια μονάδα δίσκου δικτύου.

   Από προεπιλογή, οι λίστες αναπαραγωγής αποθηκεύονται στο φάκελο "Οι λίστες αναπαραγωγής μου". Ο φάκελος "Οι λίστες αναπαραγωγής μου" βρίσκεται συνήθως στον ίδιο φάκελο όπου αποθηκεύονται τα κομμάτια που αντιγράφονται από CD/DVD. Για να αλλάξετε το φάκελο όπου αποθηκεύονται οι λίστες αναπαραγωγής σας ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε το φάκελο, όπου αποθηκεύονται τα κομμάτια που αντιγράφονται από CD/DVD (δείτε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 15031 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)