Σφάλμα Windows Media Player C00D10BA

Το Windows Media Player δεν μπορεί να βρει το αρχείο. Αυτό το σφάλμα υποδεικνύει συνήθως ότι η σύνδεση από ένα στοιχείο στη βιβλιοθήκη του Player προς το συσχετισμένο αρχείο ψηφιακών μέσων είναι κατεστραμμένη. Τα στοιχεία στη βιβλιοθήκη του Player είναι συνδέσεις προς αρχεία ψηφιακών μέσων που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας, σε μια μονάδα δίσκου δικτύου, σε μια αφαιρούμενη κάρτα χώρου αποθήκευσης, σε ένα διακομιστή Internet ή σε άλλη θέση. Οι συνδέσεις μπορούν να είναι κατεστραμμένες για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

  • Μια σύνδεση σε ένα προσωρινό αρχείο από το cache του Internet (για παράδειγμα, ένα αρχείο από το φάκελο "Προσωρινά αρχεία Internet") προστέθηκε στη βιβλιοθήκη του Player και το συγκεκριμένο αρχείο διαγράφηκε αργότερα.
  • Μια σύνδεση σε ένα αρχείο ψηφιακών μέσων προστέθηκε στη βιβλιοθήκη του Player και το αρχείο διαγράφηκε αργότερα.

Δοκιμάστε τα εξής

Επιδιόρθωση σύνδεσης

Κάντε ένα από τα εξής:
  • Αν διαγράψατε ή μετακινήσατε το αρχείο, επαναφέρετέ το στην αρχική του θέση.
  • Αναζητήστε το στοιχείο στη βιβλιοθήκη του Player ή στο παράθυρο λίστας, κάντε κλικ στο μπλε εικονίδιο δίπλα από το στοιχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για αυτό το αρχείο και, στη συνέχεια, εντοπίστε το αρχείο.

Διαγραφή σύνδεσης

Κάντε ένα από τα εξής:
  • Αναζητήστε το στοιχείο στη βιβλιοθήκη του Player ή στο παράθυρο λίστας, κάντε κλικ στο μπλε εικονίδιο δίπλα από το στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση αυτού του στοιχείου.
  • Πατήστε παρατεταμένα (ή κάντε δεξιό κλικ) στο στοιχείο στη βιβλιοθήκη του Player και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 15034 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια