Σφάλμα Windows Media Player C00D11BA

Το Windows Media Player δεν μπορεί να αναπαραγάγει το αρχείο, επειδή υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή ήχου σας, π.χ. με μια κάρτα ήχου ή έναν ελεγκτή ήχου.

Δοκιμάστε τα εξής

 • Τερματίστε τυχόν άλλα προγράμματα που ενδέχεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή ήχου σας και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να αναπαραγάγετε το αρχείο ξανά.
 • Εγκαταστήστε ένα ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης. Για να δείτε αν υπάρχει διαθέσιμο ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης χρησιμοποιήστε το Windows Update ή μεταβείτε στην τοποθεσία web του κατασκευαστή της συσκευής ήχου.
 • Αν έχετε εγκαταστήσει πολλές συσκευές ήχου στον υπολογιστή σας, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη συσκευή. Η επιλεγμένη συσκευή ήχου ενδέχεται να μην υποστηρίζει την τεχνολογία ασφαλούς διαδρομής ήχου (SAP).
  • Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική συσκευή ήχου:
   1. Ανάλογα με την έκδοση του Media Player που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε Οργάνωση και μετά κάντε κλικ στις Επιλογές ή κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την καρτέλα Συγχρονισμός και μετά επιλέξτε Περισσότερες επιλογές.
   2. Επιλέξτε την καρτέλα Συσκευές και μετά κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ηχεία.
   3. Στο πεδίο Επιλογή της συσκευής ήχου, επιλέξτε μια διαφορετική συσκευή και μετά κάντε κλικ στο OK.
 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ήχου σας λειτουργεί σωστά. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων συσκευής, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής ήχου σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας μια συσκευή ήχου. Αν όχι, εγκαταστήστε μια συσκευή ήχου (π.χ. μια κάρτα ήχου) και, στη συνέχεια, αναπαραγάγετε ξανά το αρχείο. Αν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε μια συσκευή ήχου στον υπολογιστή σας, ενδέχεται να μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα συνδέοντας ακουστικά USB ή ηχεία USB στον υπολογιστή σας.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 15035 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)