Εφαρμογή Αναγνώστης για Windows: Συνήθεις ερωτήσεις


Πώς μπορώ να ανοίξω ένα αρχείο;
Πώς μπορώ να ορίσω τα αρχεία PDF, XPS και TIFF να ανοίγουν στον Αναγνώστη από προεπιλογή;
Πώς μπορώ να κάνω εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών αρχείων;
Πώς μπορώ να προβάλω δύο αρχεία σε παράθεση;
Πώς μπορώ να εκτυπώσω ένα αρχείο;
Πώς μπορώ να μεταβώ σε μια συγκεκριμένη σελίδα σε ένα αρχείο;
Πώς μπορώ να κάνω μεγέθυνση ή σμίκρυνση;
Πώς μπορώ να αλλάξω τη διάταξη εγγράφου;
Πώς μπορώ να προσθέσω σημειώσεις ή να επισημάνω κείμενο;
Πώς μπορώ να αντιγράψω κείμενο;
Πώς μπορώ να αποθηκεύσω ένα αρχείο;
Πώς μπορώ να κλείσω ένα αρχείο;
Πώς μπορώ να κλείσω τον Αναγνώστη;
Ποιες συντομεύσεις πληκτρολογίου μπορώ να χρησιμοποιώ με τον Αναγνώστη;


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 15044 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια