Αυτόματη λήψη προτεινόμενων προγραμμάτων οδήγησης και ενημερώσεων για το υλικό σας

Ισχύει για: Windows 7

Τα Windows μπορούν να κατεβάζουν αυτόματα τα προτεινόμενα προγράμματα οδήγησης και λεπτομερείς πληροφορίες για το υλικό και τις συσκευές σας. Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να εξασφαλίζετε τη σωστή λειτουργία όλων των στοιχείων υλικού και των συσκευών σας.

Προγράμματα οδήγησης και πληροφορίες

Τα Windows μπορούν να εντοπίζουν και να κατεβάζουν δύο είδη ενημερώσεων για συσκευές συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας:

  • Προγράμματα οδήγησης. Ένα πρόγραμμα οδήγησης είναι λογισμικό που επιτρέπει στον υπολογιστή σας να επικοινωνεί με συσκευές υλικού. Χωρίς προγράμματα οδήγησης οι συσκευές που συνδέετε στον υπολογιστή σας —για παράδειγμα ένα ποντίκι ή μια εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου— δεν θα λειτουργεί σωστά. Τα Windows μπορούν αυτόματα να ελέγχουν αν υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης για νέες συσκευές που συνδέετε στον υπολογιστή σας.

    Για υλικό που έχετε συνδέσει στον υπολογιστή σας στο παρελθόν, τα ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης ενδέχεται να είναι διαθέσιμα σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Ωστόσο, αυτά τα προγράμματα οδήγησης δεν εγκαθίστανται αυτόματα. Για να εγκαταστήσετε αυτές τις προαιρετικές ενημερώσεις, μεταβείτε στο Windows Update στον Πίνακα Ελέγχου, ελέγξτε αν υπάρχουν ενημερώσεις και στη συνέχεια εξετάστε και εγκαταστήστε τις ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης που είναι διαθέσιμες για τον υπολογιστή σας.
  • Πληροφορίες. Τα Windows μπορούν να κατεβάζουν εικονίδια υψηλής ανάλυσης για πολλές συσκευές υλικού που συνδέετε στον υπολογιστή σας, καθώς και λεπτομερείς σχετικές πληροφορίες, όπως το όνομα προϊόντος, ο κατασκευαστής και ο αριθμός μοντέλου — ακόμα και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες συγχρονισμού μιας συσκευής. Αυτές οι λεπτομέρειες σάς διευκολύνουν να ξεχωρίζετε παρόμοιες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας, όπως διαφορετικά κινητά τηλέφωνα.