Εκδόσεις 32 bit και 64 bit των Windows: Συνήθεις ερωτήσεις

Ισχύει για: Windows 7

Βρείτε απαντήσεις σε ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις εκδόσεις 32 bit και 64 bit των Windows. Τα παρακάτω ισχύουν κυρίως για τα Windows 7.