Εμφάνιση, απόκρυψη ή αλλαγή μεγέθους των εικονιδίων της επιφάνειας εργασίας

Ισχύει για: Windows 7Windows 8.1Windows 10

Δείτε πώς μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση, την απόκρυψη ή την αλλαγή μεγέθους εικονιδίων στα Windows.

Για την εμφάνιση ή την απόκρυψη εικονιδίων της επιφάνειας εργασίας

Κάντε δεξί κλικ (ή πατήστε παρατεταμένα) στην επιφάνεια εργασίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προβολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή στοιχείων επιφάνειας εργασίας, για να προσθέσετε ή να καταργήσετε το σημάδι ελέγχου.


Για να αλλάξετε το μέγεθος των εικονιδίων της επιφάνειας εργασίας

Κάντε δεξί κλικ (ή πατήστε παρατεταμένα) στην επιφάνεια εργασίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προβολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μεγάλα εικονίδια, Μεσαία εικονίδια ή Μικρά εικονίδια.