Αναπαραγωγή CD ή DVD στο Windows Media Player

Ισχύει για: Windows 7Windows Media Player

Στο Windows Media Player, μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή CD ήχου, CD δεδομένων και DVD δεδομένων που περιέχουν αρχεία μουσικής ή βίντεο (γνωστά και ως CD πολυμέσων). Επίσης, μπορείτε να αναπαράγετε CD βίντεο (VCD), που είναι παρόμοια με τα DVD, όμως η ποιότητα βίντεο δεν είναι εξίσου υψηλή.

Αν έχετε μια μονάδα δίσκου DVD και έναν συμβατό αποκωδικοποιητή DVD εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Windows Media Player για να αναπαραγωγή ενός δίσκου βίντεο DVD — αυτός είναι ο τύπος DVD με τον οποίο διανέμονται οι ταινίες. Αν παρουσιαστεί σφάλμα που αναφέρει ότι δεν υπάρχει αποκωδικοποιητής DVD, επιλέξτε Βοήθεια στο Web στο παράθυρο διαλόγου του μηνύματος σφάλματος, για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε έναν αποκωδικοποιητή.

Αναπαραγωγή CD ή DVD

  1. Τοποθετήστε τον δίσκο που θέλετε να αναπαραγάγετε στη μονάδα δίσκου.

    Συνήθως, η αναπαραγωγή του δίσκου ξεκινά αυτόματα. Αν δεν αναπαράγεται ή αν θέλετε να κάνετε αναπαραγωγή ενός δίσκου που ήδη έχετε εισαγάγει, ανοίξτε το Windows Media Player και, στη συνέχεια, στη βιβλιοθήκη του Player, επιλέξτε το όνομα του δίσκου στο παράθυρο περιήγησης.
  2. Αν έχετε εισαγάγει ένα DVD, επιλέξτε έναν τίτλο ή ένα όνομα κεφαλαίου DVD.


Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι ο κωδικοποιητής λείπει από τον υπολογιστή σας ή ότι απαιτείται αποκωδικοποιητής DVD, πιθανότατα προσπαθείτε να κάνετε αναπαραγωγή, εγγραφή ή συγχρονισμό αρχείου που έχει συμπιεστεί με χρήση κωδικοποιητή τον οποίο τα Windows ή το Windows Media Player δεν περιλαμβάνουν από προεπιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικοποιητές, ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοποιητές: συνήθεις ερωτήσεις.