Κωδικοποιητές: Συνήθεις ερωτήσεις

Ισχύει για: Windows 7Windows Media Player

Το Windows Media Player περιλαμβάνει ορισμένους από τους πιο δημοφιλείς κωδικοποιητές, όπως MP3, Windows Media Audio και Windows Media Video, αλλά δεν περιλαμβάνει τους κωδικοποιητές που χρειάζονται για δίσκους Blu‑ray, αρχεία FLAC ή αρχεία FLV. Αν κάτι δεν λειτουργεί με το Windows Media Player, μπορεί να μην έχετε τον κατάλληλο κωδικοποιητή στον υπολογιστή σας. Ο ευκολότερος τρόπος για να επιλύσετε το πρόβλημα είναι να συνδεθείτε στο Internet και να αναζητήσετε τον κωδικοποιητή που θέλετε.

Ακολουθούν μερικές απαντήσεις σε ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τους κωδικοποιητές.