Σφάλμα Windows Media Player

Παρουσιάστηκε μήνυμα σφάλματος κατά τη χρήση του Windows Media Player. Δυστυχώς, αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα.

Μια συνηθισμένη αιτία για την οποία δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή αρχείων είναι η εγκατάσταση λάθος κωδικοποιητή στον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κωδικοποιητές, ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοποιητές: συνήθεις ερωτήσεις

Για γενική βοήθεια σχετικά με το Windows Media Player, ανατρέξτε στη σελίδα Υποστήριξη για το Windows Media Player. Μπορείτε να δημοσιεύσετε ερωτήσεις σχετικά με σφάλματα του Windows Media Player στο Φόρουμ των Windows. Οι ειδικοί είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν. 


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 15076 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια