Σφάλμα Windows Media Player C00D116A

Το Windows Media Player δεν μπορεί να αναπαραγάγει το τμήμα βίντεο του DVD. Αυτό μπορεί να συμβεί για πολλούς λόγους, αλλά τις περισσότερες φορές η αιτία είναι μία από τις παρακάτω:

  • Το πρόγραμμα οδήγησης κάρτας γραφικών δεν είναι ενημερωμένο.
  • Ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει συμβατό αποκωδικοποιητή DVD.
  • Το υλικό του υπολογιστή σας δεν πληροί τις απαιτήσεις συστήματος για την αναπαραγωγή DVD.

Μπορείτε να δοκιμάσετε τα ακόλουθα:

  • Αναπαραγάγετε ένα διαφορετικό DVD για να προσδιορίσετε αν υπάρχει πρόβλημα στο δίσκο. Αν το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο με ένα DVD, ο δίσκος ενδέχεται να είναι κατεστραμμένος.
  • Ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας γραφικών σας, ελέγχοντας το Windows Update για τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις κάρτας γραφικών ή ελέγχοντας την τοποθεσία web του κατασκευαστή του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών σας για ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης.
  • Αν χρησιμοποιείτε Windows Vista, επαληθεύστε ότι το υλικό γραφικών σας υποστηρίζει το Windows Display Driver Model (WDDM). Αν το υλικό γραφικών σας δεν υποστηρίζεται, ενδέχεται να χρειαστεί αναβάθμιση της κάρτας γραφικών σας. Αν δεν γνωρίζετε ποιο υλικό γραφικών είναι εγκατεστημένο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας για βοήθεια.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας έναν συμβατό αποκωδικοποιητή DVD (αποκωδικοποιητής MPEG-2).
  • Μειώστε την ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή σας στη χαμηλότερη διαθέσιμη ρύθμιση και την ποιότητα χρώματος του υπολογιστή σας σε χαμηλότερη ρύθμιση, όπως, π.χ. Μέτρια (16 bit).
  • Εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε μνήμη RAM στον υπολογιστή σας ή να αναβαθμίσετε την κάρτα γραφικών ή τον επεξεργαστή σας.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 15077 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια