Επίτευξη συμβατότητας παλαιότερων προγραμμάτων με αυτήν την έκδοση των Windows

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Τα περισσότερα προγράμματα που είχαν δημιουργηθεί για παλαιότερες εκδόσεις των Windows θα λειτουργούν στην πιο πρόσφατη έκδοση των Windows 10, ωστόσο, ορισμένα παλαιότερα προγράμματα ενδέχεται να μην εκτελούνται σωστά ή καθόλου. Για να εντοπίσετε και να διορθώσετε μερικά από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα σε παλαιότερα προγράμματα, εκτελέστε την Αντιμετώπιση προβλημάτων συμβατότητας προγραμμάτων ή δοκιμάστε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. 

Για να εκτελέσετε την Αντιμετώπιση προβλημάτων συμβατότητας προγραμμάτων:

 1. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε το όνομα του επηρεαζόμενου προγράμματος. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το αποτέλεσμα της αναζήτησης (ή κάντε δεξιό κλικ σε αυτό) και επιλέξτε Άνοιγμα θέσης αρχείου.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το πρόγραμμα (ή κάντε δεξιό κλικ σε αυτό), επιλέξτε Ιδιότητες και έπειτα επιλέξτε τον πίνακα Συμβατότητα.
 3. Επιλέξτε Εκτέλεση προγράμ. αντιμετώπ. προβλημ. συμβατότητας. (Επειδή τα προβλήματα κλίμακας DPI δεν επιλύονται από το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή υψηλών ρυθμίσεων DPI" του παρακάτω πίνακα για άλλες επιλογές.)

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα συμβατότητας, προσαρμόστε μία ή περισσότερες από τις ρυθμίσεις του παρακάτω πίνακα και κατόπιν επιλέξτε OK όταν είστε έτοιμοι. 

Ρυθμίσεις συμβατότητας

Ρύθμιση Περιγραφή
Κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας Εκτελεί το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας ρυθμίσεις από μια παλαιότερη έκδοση των Windows. Δοκιμάστε αυτήν τη ρύθμιση, εάν γνωρίζετε ότι το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για (ή λειτουργούσε με) μια συγκεκριμένη έκδοση των Windows.
Λειτουργία μειωμένων χρωμάτων Χρησιμοποιεί ένα περιορισμένο σύνολο χρωμάτων στο πρόγραμμα. Ορισμένα παλαιότερα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούν λιγότερα χρώματα.
Εκτέλεση σε ανάλυση οθόνης 640 × 480 Δοκιμάστε αυτήν τη ρύθμιση, αν τα γραφικά του προγράμματος εμφανίζονται ακανόνιστα ή δεν αποδίδονται σωστά.
Αλλαγή υψηλών ρυθμίσεων DPI

Αν το πρόγραμμα δεν εμφανίζεται σωστά σε έναν υπολογιστή με οθόνη με υψηλό DPI (οι δυνατότητές του εμφανίζονται θολές ή πολύ μεγάλες), επιλέξτε Αλλαγή υψηλών ρυθμίσεων DPI και, στη συνέχεια, δοκιμάστε μία από τις ακόλουθες επιλογές στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες:

Επιλογή του DPI που θα χρησιμοποιείται

 1. Στην περιοχή DPI προγράμματος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να επιδιορθώσετε προβλήματα κλίμακας για αυτό το πρόγραμμα... για να χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις DPI που θα επιλέξετε εδώ για αυτήν την εφαρμογή επιφάνειας εργασίας. Σας συνιστούμε να προβείτε σε αυτήν την ενέργεια αντί να επιλέξετε Να επιτρέπεται στα Windows να προσπαθούν να επιδιορθώσουν εφαρμογές ώστε να μην είναι θολές στις Ρυθμίσεις, κάτι που θα επηρεάσει όλες τις εφαρμογές.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της ρύθμισης για όλες τις εφαρμογές, ανατρέξτε στο θέμα Επιδιόρθωση εφαρμογών που εμφανίζονται θολές.
 2. Για την επιλογή Χρήση των DPI που έχουν οριστεί για την κύρια οθόνη μου όταν, επιλέξτε ένα από τα εξής:
  • Εισέρχομαι στα Windows – Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση DPI που έχει οριστεί για την κύρια οθόνη όταν εισέρχεστε στα Windows. (Αυτή χρησιμοποιείται από προεπιλογή.)
  • Ανοίγω αυτό το πρόγραμμα – Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση DPI που έχει οριστεί για την κύρια οθόνη κατά τη στιγμή που θα ανοίγετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Αλλαγή της λειτουργίας κλίμακας υψηλού DPI της εφαρμογής

Στην περιοχή Παράκαμψη υψηλής κλίμακας DPI, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη συμπεριφοράς υψηλής κλίμακας DPI και, στη συνέχεια, δοκιμάστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

 • Εφαρμογή – Απενεργοποιήστε όλες τις ρυθμίσεις κλίμακας των Windows και χρησιμοποιήστε μόνο τη ρύθμιση του προγραμματιστή της εφαρμογής. Αυτή η επιλογή ονομαζόταν Απενεργοποίηση της διαβάθμισης προβολής σε υψηλές ρυθμίσεις DPI σε προηγούμενες εκδόσεις των Windows.
 • Σύστημα – Παρακάμπτει τις ρυθμίσεις DPI της εφαρμογής και εκτελεί την εφαρμογή όπως θα εμφανίζονταν σε μια οθόνη χαμηλού DPI. Τα Windows θα τεντώνουν το περιβάλλον εργασίας χρήστη αυτής της εφαρμογής, όταν θα εμφανίζεται σε μια οθόνη υψηλού DPI. Έτσι η εφαρμογή θα εμφανίζεται θολή σε οθόνες με υψηλό DPI.
 • Σύστημα (Βελτιωμένο) – Τα Windows θα προσπαθούν να χρησιμοποιούν βελτιωμένη κλίμακα DPI για αυτήν την εφαρμογή. Ως αποτέλεσμα, ορισμένες εφαρμογές θα εμφανίζονται με ευκρινές κείμενο σε οθόνες με υψηλό DPI. Αυτό δεν θα έχει αποτέλεσμα σε όλες τις εφαρμογές.
Εκτέλεση αυτού του προγράμματος με δικαιώματα διαχειριστή Ορισμένα προγράμματα απαιτούν δικαιώματα διαχειριστή για να εκτελεστούν σωστά. Εάν δεν έχετε εισέλθει στον υπολογιστή σας ως διαχειριστής, αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη.
Αλλαγή ρυθμίσεων για όλους τους χρήστες Εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις για αυτό το πρόγραμμα σε όλους τους λογαριασμούς του υπολογιστή και επιλέξτε
Χρειάζονται δικαιώματα διαχειριστή
 Αλλαγή ρυθμίσεων για όλους τους χρήστες. Ενδέχεται να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.