Σφάλμα Windows Media Player C00D0FD6

Το Windows Media Player δεν έκλεισε σωστά. Μια κατεστραμμένη ή μη συμβατή προσθήκη ενδέχεται να προκάλεσε το πρόβλημα. Για προφύλαξη, όλες οι προαιρετικές προσθήκες έχουν απενεργοποιηθεί.

Δοκιμάστε τα εξής

Αντιμετώπιση προβλημάτων προσθηκών


 1. Επιλέξτε το μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προσθήκες και έπειτα επιλέξτε κάθε προσθήκη που έχει ένα σημάδι ελέγχου δίπλα στο όνομά της.

  Με αυτόν τον τρόπο απενεργοποιούνται όλες οι προαιρετικές προσθήκες. Αν το μενού Εργαλεία δεν είναι ορατό, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+M, για να εμφανίσετε τη γραμμή μενού.
 2. Επιλέξτε το μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προσθήκες και έπειτα επιλέξτε μία από τις προσθήκες.

  Με αυτόν τον τρόπο, ενεργοποιείται η προσθήκη.
 3. Παρακολουθήστε το ίδιο περιεχόμενο που βρισκόταν σε εξέλιξη όταν το Player τερματίστηκε απροσδόκητα.
 4. Κάντε ένα από τα εξής:
  • Αν το Player τερματίζεται απροσδόκητα, επιλέξτε το μενού Εργαλεία, επιλέξτε Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Προσθήκες. Επιλέξτε την προσθήκη που ενεργοποιήσατε τελευταία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση.
  • Αν το Player δεν τερματίζεται απροσδόκητα, ενεργοποιήστε κάποια άλλη προσθήκη και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 μέχρι να προσδιορίσετε την κατεστραμμένη ή μη συμβατή προσθήκη.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 15079 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια