Ενεργοποίηση των Windows 7 ή Windows 8.1

Ισχύει για: Windows 7Windows 8.1

Με την ενεργοποίηση επαληθεύεται ότι το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε είναι γνήσιο και δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες συσκευές από όσες επιτρέπουν οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft.

Ένας αριθμός-κλειδί προϊόντος των Windows είναι ένας κωδικός 25 χαρακτήρων που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των Windows 7 ή των Windows 8.1. Έχει την εξής μορφή:

ΑΡΙΘΜΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Αν δεν έχετε αριθμό-κλειδί προϊόντος, δεν θα μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας. 

Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος θα πρέπει να βρίσκεται στο email επιβεβαίωσης που λάβατε μετά την αγορά των Windows, να περιλαμβάνεται στη συσκευασία που συνόδευε τον υπολογιστή σας ή στο πιστοποιητικό αυθεντικότητας (COA) στο πίσω ή το κάτω μέρος του υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς-κλειδιά προϊόντος των Windows και πού μπορείτε να τους βρείτε για το αντίγραφο των Windows που έχετε στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος των Windows.