Ενεργοποίηση των Windows 7 ή Windows 8.1

Ισχύει για: Windows 7Windows 8.1

Με την ενεργοποίηση επαληθεύεται ότι το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε είναι γνήσιο και δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες συσκευές από όσες επιτρέπουν οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft.

Ένας αριθμός-κλειδί προϊόντος των Windows είναι ένας κωδικός 25 χαρακτήρων που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των Windows 7 ή των Windows 8.1. Έχει την εξής μορφή:

ΑΡΙΘΜΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Αν δεν έχετε αριθμό-κλειδί προϊόντος, δεν θα μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας. 

Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος θα πρέπει να βρίσκεται στο email επιβεβαίωσης που λάβατε μετά την αγορά των Windows, να περιλαμβάνεται στη συσκευασία που συνόδευε τον υπολογιστή σας ή στο πιστοποιητικό αυθεντικότητας (COA) στο πίσω ή το κάτω μέρος του υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς-κλειδιά προϊόντος των Windows και πού μπορείτε να τους βρείτε για το αντίγραφο των Windows που έχετε στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος των Windows.

 

Ενεργοποίηση των Windows 7

Όταν ξεκινήσετε τη διαδικασία ενεργοποίησης, τα Windows θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τη σύνδεσή σας στο Internet για να εκτελέσουν την ενεργοποίηση μέσω Internet. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την ενεργοποίηση μέσω Internet ή δεν έχετε σύνδεση στο Internet, μπορείτε να κάνετε την ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση των Windows 7 με χρήση σύνδεσης στο Internet:

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη
  Start button icon
  , κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής, επιλέξτε Ιδιότητες και έπειτα επιλέξτε Ενεργοποιήστε τα Windows τώρα.
 2. Εάν τα Windows εντοπίσουν σύνδεση στο Internet, επιλέξτε Ενεργοποιήστε τα Windows μέσω Internet τώρα.
  Εικόνα του εικονιδίου ασπίδας ασφαλείας
   Ενδέχεται να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
 3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows 7 όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε Επόμενο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

Ενεργοποίηση των Windows 7 μέσω τηλεφώνου:

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη
  Start button icon
  , κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής, επιλέξτε Ιδιότητες και έπειτα επιλέξτε Ενεργοποιήστε τα Windows τώρα.
 2. Επιλέξτε Εμφάνιση άλλων τρόπων για ενεργοποίηση.
 3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows 7 και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί Επόμενο.
 4. Επιλέξτε Χρήση του αυτοματοποιημένου τηλεφωνικού συστήματος.
  Εικόνα του εικονιδίου ασπίδας ασφαλείας
   Ενδέχεται να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
 5. Επιλέξτε την τοποθεσία σας (ή την πλησιέστερη τοποθεσία) από την αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί Επόμενο.
 6. Καλέστε έναν από τους διαθέσιμους αριθμούς τηλεφώνου που αναφέρονται στη λίστα. Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία ενεργοποίησης.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ενεργοποίησης, ανατρέξτε στο θέμα Γιατί δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τα Windows; και Λήψη βοήθειας για τα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows.