Σύνδεση συσκευής Bluetooth

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Μπορείτε να συνδέσετε διάφορες συσκευές Bluetooth στον υπολογιστή σας — όπως πληκτρολόγια, ποντίκια, τηλέφωνα, ηχεία και πολλές περισσότερες. Για να το κάνετε αυτό, ο υπολογιστής σας θα πρέπει να διαθέτει Bluetooth. Ορισμένοι υπολογιστές, όπως φορητοί υπολογιστές και tablet, διαθέτουν ενσωματωμένο Bluetooth. Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να συνδέσετε έναν προσαρμογέα USB Bluetooth στη θύρα USB του υπολογιστή σας για να την αποκτήσετε. Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε Bluetooth, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ζεύξη μεταξύ της συσκευής Bluetooth και του υπολογιστή σας.

Στα Windows 10


Για να συνδέσετε ακουστικά, ηχεία ή άλλη συσκευή ήχου Bluetooth

 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή ήχου Bluetooth και ορίστε την ως ανιχνεύσιμη.

  Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να ορίσετε μια συσκευή ως ανιχνεύσιμη εξαρτάται από τη συσκευή. Ελέγξτε τη συσκευή ή επισκεφτείτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή για να μάθετε τον τρόπο.

 2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στον υπολογιστή σας, αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο. Για να το κάνετε αυτό, στη γραμμή εργασιών, επιλέξτε Κέντρο ενεργειών > Bluetooth.

  Αν δεν βλέπετε το εικονίδιο Bluetooth στη γραμμή εργασιών, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Συσκευές  > Bluetooth και άλλες συσκευές  και ενεργοποιήστε το Bluetooth.

 3. Στο κέντρο ενεργειών, επιλέξτε Σύνδεση > το όνομα της συσκευής.

  Διαδικασία για τη σύνδεση σε Bluetooth από τη γραμμή εργασιών

   

 4. Ακολουθήστε τυχόν επιπλέον οδηγίες που ενδέχεται να εμφανιστούν. Διαφορετικά, είστε έτοιμοι και συνδεδεμένοι.

  Η συσκευή Bluetooth και ο υπολογιστής συνήθως θα συνδέονται αυτόματα κάθε φορά που οι δύο συσκευές βρίσκονται εντός εμβέλειας και είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth.

Για να συνδέσετε πληκτρολόγιο, ποντίκι ή άλλη συσκευή Bluetooth

 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και ορίστε την ως ανιχνεύσιμη.

  Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να ορίσετε μια συσκευή ως ανιχνεύσιμη εξαρτάται από τη συσκευή. Ελέγξτε τη συσκευή ή επισκεφτείτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή για να μάθετε τον τρόπο.

 2. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Συσκευές  > Bluetooth και άλλες συσκευές .

 3. Ενεργοποιήστε το Bluetooth και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη Bluetooth ή άλλης συσκευής > Bluetooth. Επιλέξτε τη συσκευή, ακολουθήστε τις πρόσθετες οδηγίες αν εμφανιστούν και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος.