Ανακοινώσεις υποστήριξης Internet Explorer και .NET Framework 4.x

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του κύκλου ζωής
 

Δημιουργήθηκε: 7 Αυγούστου 2014


Ενημερώθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2015 για μεγαλύτερη σαφήνεια μετά την κυκλοφορία του .NET 4.6

Η Microsoft προσφέρει υπηρεσίες μετασχηματισμού για τον σύγχρονο κόσμο όπου προτεραιότητα έχουν οι κινητές συσκευές και οι υπηρεσίες cloud, ώστε οι πελάτες να μπορούν να κάνουν περισσότερα και να είναι πιο παραγωγικοί. Σήμερα η Microsoft ανακοινώνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα υποστήριξης για δύο ισχυρές τεχνολογίες—Internet Explorer και .NET Framework— για να βοηθήσει τους πελάτες να σχεδιάσουν τη μετεγκατάστασή τους στις πιο πρόσφατες εκδόσεις και να διασφαλιστεί ότι θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για μεγαλύτερη ασφάλεια και για να απολαμβάνουν τα οφέλη των πιο πρόσφατων εκδόσεων προϊόντων.

Ανακοίνωση υποστήριξης του Internet Explorer

Η πιο πρόσφατη έκδοση του Internet Explorer προσφέρει βελτιωμένη ασφάλεια, καλύτερες επιδόσεις, μεγαλύτερη συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις και υποστήριξη για τις σύγχρονες τεχνολογίες στις οποίες βασίζονται οι σύγχρονες τοποθεσίες web και οι υπηρεσίες. Η Microsoft ενθαρρύνει τους πελάτες να κάνουν αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση προγράμματος περιήγησης και να τη διατηρούν ενημερωμένη για ταχύτερη και πιο ασφαλή εμπειρία περιήγησης.

Η Microsoft ενθαρρύνει τους πελάτες, που δεν χρησιμοποιούν ακόμα την πιο πρόσφατη έκδοση προγράμματος περιήγησης που διατίθεται για το λειτουργικό σύστημά τους, να κάνουν αναβάθμιση για να επωφεληθούν από την πιο πρόσφατη ασφάλεια και τις πιο πρόσφατες λειτουργίες. Μετά τις 12 Ιανουαρίου 2016, μόνο η πιο πρόσφατη έκδοση του Internet Explorer που είναι διαθέσιμη για ένα υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα θα λαμβάνει τεχνική υποστήριξη και ενημερώσεις ασφαλείας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 Πλατφόρμα των Windows Έκδοση του Internet Explorer
 Windows Vista SP2  Internet Explorer 9
 Windows Server 2008 SP2  Internet Explorer 9
 Windows 7 SP1   Internet Explorer 11
 Windows Server 2008 R2 SP1  Internet Explorer 11
 Windows 8.1 Update  Internet Explorer 11
 Windows Server 2012  Internet Explorer 10
 Windows Server 2012 R2  Internet Explorer 11
  


Για τους πελάτες που χρησιμοποιούν παλαιότερη έκδοση του Internet Explorer, όπως Internet Explorer 8 σε Windows 7 Service Pack 1 (SP1), η Microsoft συνιστά να σχεδιάσουν τη μετεγκατάστασή τους σε κάποιο από τα προαναφερόμενα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα και συνδυασμούς προγραμμάτων περιήγησης το αργότερο έως τις 12 Ιανουαρίου 2016. Η Microsoft προσφέρει πόρους ηλεκτρονικής υποστήριξης για να βοηθήσει τους πελάτες να κάνουν αναβάθμιση σε μια τρέχουσα έκδοση, καθώς και ορισμένες υπηρεσίες ανάπτυξης και συμβατότητας ως βοήθεια για τη μετεγκατάσταση. Δείτε το ιστολόγιο του Internet Explorer για καθοδήγηση και για μια λίστα με τους πόρους αναβάθμισης.

Οι πελάτες ενδέχεται να έχουν εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί για προηγούμενες εκδόσεις του Internet Explorer, π.χ. για τον Internet Explorer 8. Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετεγκατάσταση εφαρμογών στα τρέχοντα πρότυπα του web, η Εταιρική κατάσταση λειτουργίας για Internet Explorer 11, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο 2014, προσφέρει καλύτερη συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις και επιτρέπει στους πελάτες να εκτελούν πολλές εφαρμογές web παλαιού τύπου. Η Microsoft δεσμεύεται για την υποστήριξη του Enterprise Mode σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής υποστήριξης του λειτουργικού συστήματος. Για παράδειγμα, τα Windows 7 SP1 που εκτελούν Internet Explorer 11 με Εταιρική κατάσταση λειτουργίας θα υποστηρίζονται έως τη λήξη της εκτεταμένης υποστήριξης στις 14 Ιανουαρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης του Internet Explorer μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ανακοίνωση υποστήριξης του NET Framework 4.x

Όπως ακριβώς η πιο πρόσφατη έκδοση του Internet Explorer παρέχει στους πελάτες τη βέλτιστη εμπειρία, το .NET Framework προσφέρει το ίδιο στους προγραμματιστές ή για τις εφαρμογές που δημιουργούνται με βάση αυτό. Η πιο πρόσφατη έκδοση .NET Framework 4.5.2 προσφέρει νέες δυνατότητες ροής εργασίας, βελτιωμένα διαγνωστικά, πρόσθετες βελτιώσεις επιδόσεων και επιτρέπει απρόσκοπτη ενημέρωση που δεν απαιτεί επανάληψη μεταγλώττισης, αν η αναβάθμιση πραγματοποιηθεί εντός της οικογένειας του .NET 4.x. 

Μετά τις 12 Ιανουαρίου 2016, η Microsoft δεν θα υποστηρίζει πλέον τις εκδόσεις .NET Framework 4.0, 4.5 και 4.51 στην οικογένεια .NET 4.x. Συνιστούμε οι πελάτες και οι προγραμματιστές που χρησιμοποιούν .NET Framework 4, 4.5 ή 4.5.1 να εκτελέσουν ενημέρωση σε .NET Framework 4.5.2 ή σε μια πιο πρόσφατη έκδοση το αργότερο έως τις 12 Ιανουαρίου 2016 για να εξακολουθούν να λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη και ενημερώσεις ασφαλείας. Το .NET Framework 4.5.2 καθώς και όλες οι άλλες εκδόσεις του .NET Framework, όπως η έκδοση 3.5 SP1, θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται για τη διάρκεια του κύκλου ζωής υποστήριξης του λειτουργικού συστήματος.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης του .NET Framework μπορείτε να βρείτε εδώ. Για πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με το .NET 4.5.2, δείτε το ιστολόγιο του Microsoft .NET Framework.


Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα υπόκεινται στην Αποποίηση ευθυνών για την πολιτική της Microsoft και ειδοποίηση αλλαγής. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά αυτή την τοποθεσία, για να ενημερώνεστε σε σχέση με τυχόν αλλαγές τέτοιου είδους.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 15292 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Ιουλ 2016 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια