Ανάκτηση του τομέα εκκίνησης NTFS σε διαμερίσματα NTFS

Συμπτώματα

Όταν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε έναν τόμο διακομιστή ή σταθμού εργασίας ή η Διαχείριση Δίσκων (Disk Administration) τον εμφανίζει ως "άγνωστο", μπορεί να έχετε έναν κατεστραμμένο τομέα εκκίνησης. Το άρθρο αυτό σας δείχνει πώς να βρίσκετε το δεύτερο αντίγραφο που αποθηκεύει το NTFS και πώς να το επαναφέρουν στη σωστή θέση στο δίσκο.

Λάβετε υπόψη σας ότι πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις ώστε οι πληροφορίες αυτές να ισχύουν στην περίπτωσή σας:
 1. Το σύστημα αρχείων πρέπει να είναι NTFS. Το σύστημα αρχείων FAT δεν κρατά αντίγραφο του τομέα εκκίνησης.
 2. Πρέπει να είστε σε θέση να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας σε NT.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν μπορείτε να κάνετε εκκίνηση στα NT ή να μετακινήσετε τη μονάδα δίσκου σε έναν άλλο υπολογιστή με NT, τότε ακολουθήστε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base):
121517 : Τρόπος ανάκτησης από κατεστραμμένο τομέα εκκίνησης NTFS

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να λυθεί το πρόβλημα, πρέπει να ανακτήσουμε το αντίγραφο από τον εφεδρικό τομέα εκκίνησης και να το αντιγράψουμε στη σωστή θέση του σκληρού δίσκου.

Στο NT 3.5x, το δεύτερο αντίγραφο διατηρείται στο κέντρο του λογικού τόμου second copy is kept in the center of the logical volume (μέσο τόμου).

Στα NT 4.0 και στα Windows 2000, έχει μετακινηθεί στο τέλος του λογικού τόμου (τέλος τόμου) και απαιτείται διαφορετική τεχνική ανάκτησης. Το παράδειγμα που παρουσιάζεται θα χρησιμοποιεί τη Διερεύνηση Δίσκου (dskprobe.exe) για τα NT, η οποία περιλαμβάνεται στο NT V4.0 Resource Kit, αλλά θα εκτελείται και στο NT V3.5x με εγκατεστημένα τα κατάλληλα αρχεία .dll.

Σημείωση:

Για να εξασφαλίσετε την επαναφορά κατά τη διάρκεια των ακόλουθων διαδικασιών, αφού επιβεβαιώσετε την εγκυρότητα του τομέα εκκίνησης NTFS και του αντιγράφου, αποθηκεύστε τον τομέα σε ένα αρχείο ενώ τον προβάλετε, επιλέγοντας "Αποθήκευση ως" από το μενού "Αρχείο" και καθορίστε μια διαδρομή και ένα όνομα αρχείου.

Επαναφορά τομέων εκκίνησης πρωτευόντων διαμερισμάτων.


 1. Χρησιμοποιώντας τo Disk Probe, επιλέξτε DRIVES, Physical Drive. Επιλέξτε PhysicalDriveX, όπου X = το τακτικό του δίσκου. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Δίσκων για να βρείτε ποιο είναι το τακτικό του εν λόγω δίσκου. Για παράδειγμα, εάν έχω τρεις δίσκους SCSI στο σύστημά μου με αναγνωριστικά SCSI 1, 3 και 5, η Διαχείριση Δίσκου θα τα δείξει με σειρά 0,1,2. Επιπλέον, εάν καταργήσω το δίσκο με αναγνωριστικό SCSI #3, ο δίσκος SCSI με αναγνωριστικό #5 θα μετακινηθεί στον δίσκο 1 και ούτω καθεξής.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο PhysicalDriveX που θέλετε να επιδιορθώσετε. Στο παρακάτω πλαίσιο, καταργήστε την επιλογή "Read Only" και πατήστε το κουμπί "Set Active". Θα παρατηρήσετε, στη συνέχεια, ότι το Active Handle έχει ρυθμιστεί στο PhysicalDriveX. Επιλέξτε OK.
 3. Από το μενού SECTORS, επιλέξτε "Read" και εισαγάγετε 0 για το "STARTING SECTORS" και 1 για το "Number of Sectors". Κάντε κλικ στην επιλογή "Read".
 4. Βρίσκεστε τώρα στην κύρια εγγραφή εκκίνησης (MBR) του φυσικού δίσκου σας. Αυτό μπορείτε να το επιβεβαιώσετε από το κείμενο ASCII στη δεξιά πλευρά που ξεκινά στη μετατόπιση 8B το οποίο πρέπει να γράφει "Invalid Partition Table....". Από το μενού VIEW, επιλέξτε "Partition Table". Από το πλαίσιο με την ένδειξη "partition table index", χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης για να επιλέξετε το εν λόγω διαμέρισμα και κάντε διπλό κλικ σε αυτό το διαμέρισμα. Το πλαίσιο στην κάτω αριστερή γωνία δείχνει το πεδίο Relative Sectors, σημειώστε αυτήν την τιμή (στη γραμμή παρακάτω) και επιλέξτε την καρτέλα "GO" που βρίσκεται δίπλα στο πλαίσιο.

  Καταγράψτε την τιμή RELATIVE SECTOR __________.
 5. Τώρα, από το μενού VIEW, επιλέξτε "Bytes", για να επιβεβαιώσετε τη θέση σας. Ανάλογα με το πώς καταστράφηκε ο τομέας εκκίνησης, μπορείτε να προσπαθήσετε να αναγνωρίσετε ορισμένες συμβολοσειρές ASCII, όπως το NTFS στην πάνω δεξιά γωνία ή το "A disk Read error occurred...", που ξεκινά στη μετατόπιση 130. Από το μενού VIEW, επιλέξτε "NTFS bootsector". Σε αυτήν την προβολή, επιλέξτε το κουμπί "Volume End" για τα NT V4.0 ή "Volume Middle" για τα NT V3.5x. Τώρα, πρέπει να βρίσκεστε στο αντίγραφο ασφαλείας του τομέα εκκίνησης. Εάν λάβετε ένα μήνυμα λάθους που αναφέρει "incomplete Data Read" ή μετά την εξέταση των byte, εξακριβώστε ότι αυτό δεν είναι το αντίγραφο ασφαλείας του τομέα εκκίνησης. Ο πρωτεύων τομέας εκκίνησης καταστράφηκε, με αποτέλεσμα να είναι λανθασμένες οι τιμές που απαιτούνταν για τη μετάβαση στο αντίγραφο ασφαλείας. Προχωρήστε στην επόμενη ενότητα σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς του τομέα εκκίνησης, όταν αυτός λείπει ή έχει καταστραφεί. Διαφορετικά, συνεχίστε με το βήμα 6.
 6. Από το μενού "VIEW", επιλέξτε "Bytes" και βεβαιωθείτε ότι αυτός είναι ο τομέας εκκίνησης NTFS. Αφού βεβαιωθείτε, από το μενού "SECTORS", επιλέξτε "Write" και βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο διαλόγου δείχνει τον σωστό δείκτη χειρισμού (Handle) και τη σωστή φυσική μονάδα δίσκου (PhysicalDrive). Στο πλαίσιο "Starting Sector to write Data", πληκτρολογήστε τον αριθμό των σχετικών τομέων (Relative sectors) που σημειώσατε στο βήμα #4 και επιλέξτε το κουμπί "Write it".
 7. Πηγαίνετε στο μενού "SECTORS", πληκτρολογήστε τον σχετικό τομέα από το βήμα #4, διατηρώντας τον αριθμό τομέων (Number of sectors) στο 1, και επιλέξτε "Read". Σε αυτό το σημείο, βεβαιωθείτε ότι έχουν εγγραφεί τα δεδομένα.
 8. Επιλέξτε "Disk Probe" και επανεκκινήστε το σύστημά σας.

Επαναφορά του εφεδρικού τομέα εκκίνησης εάν το αρχικό αντίγραφο λείπει, έχει καταστραφεί ή περιέχει οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Εάν ο τομέας εκκίνησης λείπει ή έχει καταστραφεί, με αποτέλεσμα οι πληροφορίες στους δείκτες τομέα Primary Boot να είναι εσφαλμένες, συνήθως δεν είναι σωστός ο αριθμός τομέων και πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα για την επαναφορά:
 1. Χρησιμοποιώντας τo Disk Probe, επιλέξτε DRIVES, Physical Drive. Επιλέξτε PhysicalDriveX, όπου X = το τακτικό του δίσκου. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Δίσκων για να βρείτε ποιο είναι το τακτικό του εν λόγω δίσκου.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο PhysicalDriveX που θέλετε να προβάλετε. Στο παρακάτω πλαίσιο, καταργήστε την επιλογή "Read Only" και επιλέξτε το κουμπί "Set Active". Θα παρατηρήσετε, στη συνέχεια, ότι το Active Handle έχει ρυθμιστεί στο PhysicalDriveX. Επιλέξτε OK.
 3. Από το μενού SECTORS, επιλέξτε "Read" και εισαγάγετε 0 για το "STARTING SECTORS" και 1 για το "Number of Sectors". Κάντε κλικ στην επιλογή "Read".
 4. Βρίσκεστε τώρα στην κύρια εγγραφή εκκίνησης (MBR) του φυσικού σας δίσκου. Αυτό μπορείτε να το επιβεβαιώσετε από το κείμενο ASCII στη δεξιά πλευρά που ξεκινά στη μετατόπιση 8b το οποίο πρέπει να γράφει "Invalid Partition Table....". Από το μενού "VIEW", επιλέξτε για προβολή το στοιχείο "Partition Table". Επιλέξτε τον σωστό αριθμό διαμερισμάτων, για τον οποίο γίνεται λόγος.
 5. Θα χρειαστούν δύο τιμές: "Total Sectors" και "Relative sectors". Σημειώστε την τιμή "Relative sectors", καθώς σε αυτήν θα πρέπει να βρίσκεται ο τομέας εκκίνησης. Για να βρείτε το αντίγραφο ασφαλείας του τομέα εκκίνησης, εκτελέστε τον ακόλουθο υπολογισμό:

  Καταγράψτε το σύνολο των τομέων: _________
  Καταγράψτε τους σχετικούς τομείς: _________


  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ #1: ΓΙΑ ΤΑ NT V4.0 ΟΠΟΥ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ:


  Σύνολο τομέων --> 1062880
  + σχετικοί τομείς --> 32 +
  ---------
  1062912
  - Πλην έναν τομέα --> 1 -
  ---------
  Εφεδρικός τομέας --> 1062911
  εκκίνησης
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ #2: ΓΙΑ ΤΑ V3.5x ΟΠΟΥ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ:


  Σύνολο τομέων --> 1062880
  Διαιρούμενο δια του 2 --> 531440
  + σχετικοί τομείς --> 32 +
  ---------
  Εφεδρικός τομέας --> 531472
  εκκίνησης


 6. Επιλέξτε "SECTORS", "Read" και εισαγάγετε την τιμή που υπολογίσατε στο Βήμα #5 για το πεδίο "Starting sector" και την τιμή 1 για το πεδίο "Number of sectors". Επιλέξτε "Read" και πρέπει να βρίσκεστε στη θέση του εφεδρικού τομέα εκκίνησης.
 7. Από το μενού "VIEW", επιλέξτε "Bytes" και βεβαιωθείτε ότι αυτός είναι ο τομέας εκκίνησης NTFS. Αφού βεβαιωθείτε, από το μενού "SECTORS", επιλέξτε "Write" και βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο διαλόγου δείχνει τον σωστό δείκτη χειρισμού (Handle) και τη σωστή φυσική μονάδα δίσκου (PhysicalDrive). Στο πλαίσιο "Starting Sector to write Data", πληκτρολογήστε τον αριθμό των σχετικών τομέων (Relative sectors) που σημειώσατε στο βήμα #5 και επιλέξτε το κουμπί "Write it".
 8. Πηγαίνετε στο μενού "SECTORS", πληκτρολογήστε τον σχετικό τομέα από το βήμα #5, διατηρώντας τον αριθμό τομέων (Number of sectors) στο 1, και επιλέξτε "Read". Σε αυτό το σημείο, βεβαιωθείτε ότι έχουν εγγραφεί τα δεδομένα.
 9. Επιλέξτε "Disk Probe" και επανεκκινήστε το σύστημά σας.

Επαναφορά των τομέων εκκίνησης εκτεταμένων διαμερισμάτων:

 1. Χρησιμοποιώντας τo Disk Probe, επιλέξτε DRIVES, Physical Drive. Επιλέξτε PhysicalDriveX, όπου X = το τακτικό του δίσκου. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Δίσκων για να βρείτε ποιο είναι το τακτικό του εν λόγω δίσκου.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο PhysicalDriveX που θέλετε να προβάλετε. Στο παρακάτω πλαίσιο, καταργήστε την επιλογή "Read Only" και επιλέξτε το κουμπί "Set Active". Θα παρατηρήσετε, στη συνέχεια, ότι το Active Handle έχει ρυθμιστεί στο PhysicalDriveX. Επιλέξτε OK.
 3. Από το μενού SECTORS, επιλέξτε "Read" και εισαγάγετε 0 για το "STARTING SECTORS" και 1 για το "Number of Sectors". Κάντε κλικ στην επιλογή "Read".
 4. Βρίσκεστε τώρα στην κύρια εγγραφή εκκίνησης (MBR) του φυσικού σας δίσκου. Αυτό μπορείτε να το επιβεβαιώσετε από το κείμενο ASCII στη δεξιά πλευρά που ξεκινά στη μετατόπιση 8b το οποίο πρέπει να γράφει "Invalid Partition Table....". Από το μενού "VIEW", επιλέξτε για προβολή το στοιχείο "Partition Table". Επιλέξτε "VIEW" και στη συνέχεια "As Partition Table".
 5. Σε αυτήν την προβολή, στο πλαίσιο "Partition Table Index", επιλέξτε το διαμέρισμα που περιέχει το εκτεταμένο διαμέρισμά σας. Αφού το κάνετε αυτό, το πλαίσιο "System ID" πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη "Extended". Εάν το εν λόγω διαμέρισμα είναι η τέταρτη λογική μονάδα δίσκου στο εκτεταμένο διαμέρισμα, κάντε τέσσερις φορές κλικ στο κουμπί "Next partition". Το πλαίσιο "System ID" πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη "NTFS"
 6. Σε αυτό το σημείο, στο πλαίσιο "Partition Table Index", επιλέξτε (κάντε διπλό κλικ) το διαμέρισμα που περιέχει το εκτεταμένο διαμέρισμά σας. Αφού το κάνετε αυτό, το πλαίσιο "System ID" πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη "Extended".

  Τώρα, μεταβείτε στον λογικό τόμο που χρειάζεται επιδιόρθωση εντός του εκτεταμένου διαμερίσματος. Εάν ο τόμος που έχει καταστραφεί είναι ο δεύτερος τόμος του διαμερίσματος, κάντε δύο φορές κλικ στο κουμπί "Next Partition". Καθώς κάνετε περιήγηση στους τόμους του εκτεταμένου διαμερίσματος, το πεδίο {"System ID" πρέπει να υποδεικνύει το σύστημα αρχείων κάθε διαμερίσματος.

  Αφού εντοπίσετε το διαμέρισμα που χρειάζεται επιδιόρθωση, καταγράψτε τον τρέχοντα τομέα (από τη γραμμή τίτλου του "Disk Probe"), τον σχετικό τομέα και το σύνολο τομέων αυτού του τόμου. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της θέσης του αντιγράφου ασφαλείας του τομέα εκκίνησης.

  Τρέχων τομέας ________________________
  Σχετικός τομέας _______________________
  Σύνολο τομέων _________________________

  Κάντε κλικ στο κουμπί "Go" για να μεταβείτε στον τομέα εκκίνησης του κατεστραμμένου τόμου. Σημειώστε τη θέση αυτού το τομέα από τη γραμμή τίτλου.

  Τομέας εκκίνησης ___________________________

  Για να βεβαιωθείτε ότι ψάχνετε στον σωστό τομέα, επιλέξτε "Bytes" από το μενού "View". Εάν ο τομέας έχει υποστεί μικρή βλάβη, πρέπει να προβάλετε το κείμενο σφάλματος ASCII στη δεξιά στήλη. (Εάν ο τομέας έχει αντικατασταθεί πλήρως, δεν θα μπορέσετε να βεβαιωθείτε.)


  Σημειώστε αυτήν τη θέση, ώστε να γνωρίζουμε πού να αντιγράψουμε τον εφεδρικό τομέα εκκίνησης.

  Τρέχων τομέας __________
  Σχετικοί τομείς __________
  Σύνολο τομέων __________
 7. Για να εντοπίσετε το αντίγραφο ασφαλείας, θα χρειαστείτε τις τιμές"Relative Sectors", "Total Sectors" και "Current sector", τις οποίες σημειώσατε στο Βήμα #6. Κάντε τον εξής υπολογισμό χρησιμοποιώντας τις τιμές σας:

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ #1: ΓΙΑ ΤΑ NT V4.0 ΟΠΟΥ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ:


  Τρέχων τομέας: 819200
  Σύνολο τομέων: 243680 +
  ======
  1062880
  Σχετικοί τομείς 32 +
  ======
  1062912
  Μείον ένας 1 -
  ======
  Εφεδρικός τομέας 1062911
  εκκίνησης
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ #2: ΓΙΑ ΤΑ V3.5x ΟΠΟΥ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ:


  Τρέχων τομέας: 819200
  + Σύνολο τομέων: 243680 δια του 2 : 121840 +
  ======
  941040
  + Σχετικοί τομείς 32 +
  ======
  Εφεδρικός τομέας 941072
  εκκίνησης


 8. Επιλέξτε "SECTORS", "Read" και εισαγάγετε την τιμή που υπολογίσατε στο Βήμα #7 για το πεδίο "Starting sector" και την τιμή 1 για το πεδίο "Number of sectors". Επιλέξτε "Read" και πρέπει να βρίσκεστε στη θέση του εφεδρικού τομέα εκκίνησης.
 9. Από το μενού "VIEW", επιλέξτε "Bytes" και βεβαιωθείτε ότι αυτός είναι ο τομέας εκκίνησης NTFS. Πρέπει να προβάλετε το κείμενο σφάλματος ASCII στη δεξιά στήλη. Εάν αυτός ο τομέας δεν φαίνεται να είναι ένας έγκυρος τομέας εκκίνησης, μην συνεχίζετε. Ξεκινήστε τη διαδικασία από την αρχή και εντοπίστε τον σωστό τομέα που περιέχει το αντίγραφο ασφαλείας του τομέα εκκίνησης.

  Αφού επαληθεύσετε ότι αυτό είναι το αντίγραφο ασφαλείας του τομέα εκκίνησης, εγγράψτε τον τομέα αυτό στη θέση του αρχικού τομέα εκκίνησης που εντοπίσατε στο βήμα 6. Από το μενού "Sectors", επιλέξτε "Write". Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο διαλόγου δείχνει τον σωστό δείκτη χειρισμού (Handle) και τη σωστή φυσική μονάδα δίσκου (PhysicalDrive). Στο πλαίσιο "Starting Sector", εισαγάγετε τη θέση του αρχικού τομέα εκκίνησης. Κάντε κλικ στο στοιχείο "Write it" για να εγγράψετε αυτές τις πληροφορίες στο δίσκο.
 10. Μεταβείτε στο μενού "SECTORS" και επιλέξτε "Read". Στο πεδίο "Starting sector", πληκτρολογήστε τον τομέα στον οποίο εγγράψατε το αντίγραφο ασφαλείας και διατηρήστε το στοιχείο "Number of sectors" στο 1. Επιλέξτε "Read" και βεβαιωθείτε ότι έχουν εγγραφεί τα δεδομένα.
 11. Επιλέξτε "Disk Probe" και επανεκκινήστε το σύστημά σας.
Το Norton Diskedit κατασκευάζεται από την εταιρεία Symantec, έναν προμηθευτή ανεξάρτητο από τη Microsoft. Επομένως, η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτού του προϊόντος.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 153973 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Οκτ 2003 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια