Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων των μηνυμάτων λάθους με αναγνωριστικό συμβάντος 9, 11 και 15

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows XP, ανατρέξτε στο άρθρο
314093 .
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων των μηνυμάτων λάθους με αναγνωριστικό συμβάντος 9, 11 και 15. Τα ακόλουθα μηνύματα αναγνωριστικών συμβάντων μπορεί να έχουν καταγραφεί στο αρχείο καταγραφής του συστήματος (χρησιμοποιήστε την Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) για να προβάλετε το αρχείο καταγραφής), αν και η προέλευση μπορεί να είναι το όνομα οποιουδήποτε ελεγκτή (για παράδειγμα, Atdisk, Atapi ή Sparrow).

Μήνυμα 1
Αναγνωριστικό συμβάντος: 9
Προέλευση: aic78xx
Περιγραφή: Η συσκευή, \Device\ScsiPort0, δεν αποκρίθηκε μέσα στο χρονικό όριο.

(Event ID: 9
Source: aic78xx
Description: The device, \Device\ScsiPort0, did not respond within the timeout period.)
Μήνυμα 2
Αναγνωριστικό συμβάντος: 11
Προέλευση: aic78xx
Περιγραφή: Το πρόγραμμα οδήγησης εντόπισε ένα σφάλμα ελεγκτή στο Device\ScsiPort0.

(Event ID: 11
Source: aic78xx
Description: The driver detected a controller error on Device\ScsiPort0.)
Μήνυμα 3
Αναγνωριστικό συμβάντος: 15

Προέλευση: [πρόγραμμα οδήγησης scsi miniport]
Περιγραφή: Η συσκευή, \Device\ScsiPort1, δεν είναι ακόμα έτοιμη για πρόσβαση.

(Event ID: 15

Source: scsi miniport driver
Description: The device, \Device\ScsiPort1, is not ready for access yet.)
Το αναγνωριστικό συμβάντος 15 υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν είναι έτοιμη. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα θεμάτων διαμόρφωσης του κεντρικού προσαρμογέα SCSI ή άλλων θεμάτων. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για ενημερωμένο υλικολογισμικό, προγράμματα οδήγησης ή γνωστά θέματα. Αυτό θα μπορούσε επίσης να υποδεικνύει ελαττωματική συσκευή. Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται σε επίπεδο συσκευής.

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, αυτά τα μηνύματα καταχωρούνται εξαιτίας ζητημάτων υλικού είτε με τον ελεγκτή είτε, το πιθανότερο, με κάποια συσκευή που είναι συνδεδεμένο στον εν λόγω ελεγκτή. Τα ζητήματα υλικού μπορεί να σχετίζονται με κακή καλωδίωση, λανθασμένες ρυθμίσεις τερματισμού ή ταχύτητας μεταφοράς, αργή ανταπόκριση της συσκευής στην παραχώρηση του διαύλου SCSI, ελαττωματική συσκευή, ή, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, κακή σύνταξη του προγράμματος οδήγησης συσκευής.

Περισσότερες πληροφορίες

Ακολουθούν κάποιες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων που θα σας βοηθήσουν να διαγνώσετε και να εντοπίσετε το ζήτημα:
 • Διαβάστε το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή του ελεγκτή SCSI, για να προσδιορίσετε τις απαιτήσεις τερματισμού. Πολλοί ελεγκτές SCSI μόντεμ απαιτούν ενεργούς τερματικούς συνδέσμους (τουλάχιστον μία από τις συσκευές στο δίαυλο πρέπει να παρέχει ισχύ τερματισμού). Για το σωστό τερματισμό απαιτείται ένας τερματικός σύνδεσμος (αντίσταση) και μια συσκευή που θα παρέχει ένα σήμα στο δίαυλο για την ισχύ τερματισμού. Το πρότυπο SCSI-2 καθορίζει ότι ο ελεγκτής (που κάνει την έναρξη) πρέπει να παρέχει ισχύ τερματισμού. Επομένως, οποιοσδήποτε ελεγκτής παρουσιάζεται ως συμβατός με SCSI-2 πιθανότατα παρέχει ισχύ τερματισμού, αλλά θα πρέπει να το ελέγξετε αν δεν είστε βέβαιοι. Επίσης, πολλές συσκευές, ειδικότερα μονάδες δίσκων, σας δίνουν την επιλογή παροχής ισχύος τερματισμού. Αν υπάρχει γέφυρα βραχυκύκλωσης στη μονάδα δίσκου που ονομάζεται Trmpwr, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή τη γέφυρα βραχυκύκλωσης.
 • Αν είναι συνδεδεμένες και εσωτερικές και εξωτερικές συσκευές SCSI, βεβαιωθείτε ότι η τελευταία συσκευή της αλυσίδας τερματίζεται, και ότι οι ενδιάμεσες συσκευές όχι.
 • Αν χρησιμοποιείται μόνο μία αλυσίδα SCSI (όλες εσωτερικές ή όλες εξωτερικές), βεβαιωθείτε ότι η τελευταία συσκευή της αλυσίδας SCSI τερματίζεται, καθώς και ότι τερματίζεται και ο ίδιος ο ελεγκτής SCSI. Αυτό είναι συνήθως μια ρύθμιση του BIOS.
 • Ελέγξτε για χαλαρά ή κακής ποιότητας καλώδια SCSI. Όταν έχετε μια μεγάλη αλυσίδα καλωδίων, τόσο με εσωτερικά όσο και με εξωτερικά καλώδια, υπάρχει κίνδυνος να υποβαθμιστεί το σήμα. Παρόλο που στις προδιαγραφές SCSI καθορίζεται μεγάλη απόσταση, στις προδιαγραφές θεωρείται ότι δεν υπάρχουν διαρροές ή παρεμβολές στα καλώδια, και στην πραγματικότητα η απόσταση είναι γενικά μικρότερη. Όταν έχετε εξωτερικά καλώδια μήκους 2 μέτρων ή μεγαλύτερα, θα πρέπει να τα αντικαταστήσετε με καλώδια μήκους 1 μέτρου.
 • Σημειώστε πότε καταγράφονται τα μηνύματα συμβάντων και προσπαθήστε να προσδιορίσετε αν συμπίπτουν με κάποια χρονοδιαγράμματα διαδικασιών (όπως η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας) ή με φόρτο επεξεργασίας στο δίσκο. Αυτό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια συσκευή μπορεί να προκαλεί τα σφάλματα.

  Σημείωση Ο λόγος για τον οποίο οι μονάδες δίσκων τείνουν να παρουσιάζουν τέτοιου είδους ζητήματα σε περιόδους μεγάλου φόρτου είναι συχνά οι αργοί μικροεπεξεργαστές. Σε ένα περιβάλλον πολλαπλών εργασιών, ο επεξεργαστής ίσως να μην αρκετά γρήγορος για να επεξεργαστεί όλες τις εντολές εισόδου/εξόδου που φτάνουν σχεδόν ταυτόχρονα.
 • Μειώστε τις ρυθμίσεις ταχύτητας μεταφοράς, αν τα χρονικά όρια συσχετίζονται με τις μονάδες μαγνητοταινίας - συνήθως, η χρήση μιας ταχύτητας μεταφοράς 5MBS διορθώνει τα χρονικά όρια.
 • Απλοποιήστε την αλυσίδα SCSI/IDE αφαιρώντας συσκευές, ή μετακινήστε την εν λόγω συσκευή σε άλλον ελεγκτή. Αν η συσκευή παρουσιάσει και πάλι σφάλμα, αντικαταστήστε την.
 • Διαβάστε την αναθεώρηση του BIOS του ελεγκτή SCSI και τις αναθεωρήσεις του υλικολογισμικού της συσκευής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για τις πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος του αριθμού μοντέλου και της αναθεώρησης υλικολογισμικού" παρακάτω, για να δείτε τη διαδικασία.
 • Ελέγξτε την έκδοση των προγραμμάτων οδήγησης της συσκευής SCSI. Το πρόγραμμα οδήγησης SCSI βρίσκεται στον κατάλογο %Systemroot%\System32\Drivers. Δείτε την έκδοση στις ιδιότητες αρχείου και ελέγξτε αν ο κατασκευαστής SCSI έχει νεότερη έκδοση.
 • Καταργήστε άλλους ελεγκτές που ενδέχεται να δημιουργούν ζητήματα ασυμφωνίας διαύλου.
 • Η διαμόρφωση χαμηλού επιπέδου που διεξάγεται από τον ελεγκτή SCSI ενδέχεται να επιλύσει αυτά τα μηνύματα συμβάντος.
 • Χρησιμοποιήστε διαφορετική μάρκα ή διαφορετικό μοντέλο οποιουδήποτε ανεπιθύμητου υλικού.

Έλεγχος του αριθμού μοντέλου και της αναθεώρησης υλικολογισμικού

Ο αριθμός μοντέλου της συσκευής και η αναθεώρηση υλικολογισμικού βρίσκονται στο μητρώο των Windows. Για να ελέγξετε τον αριθμό μοντέλου και την αναθεώρηση υλικολογισμικού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
 1. Εκτελέστε το Regedt32.exe.
 2. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο παρακάτω κλειδί μητρώου, όπου η τιμή x ποικίλλει, ανάλογα με τον αριθμό της συσκευής.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\Scsi\ScsiPortx\ScsiBusx\ TargetIdx\LogicalUnitIdx
 3. Δείτε την τιμή αναγνωριστικού REG_SZ, για να μάθετε τις τιμές του αριθμού μοντέλου και της αναθεώρησης υλικολογισμικού. Για παράδειγμα, στην ακόλουθη τιμή, η τιμή της αναθεώρησης υλικολογισμικού είναι 0510:
  SEAGATE ST32430N 0510
 4. Καταγράψτε όλους τους αριθμούς μοντέλου της συσκευής και τις αναθεωρήσεις υλικολογισμικού, και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για τυχόν γνωστά θέματα.
Σημείωση Για τα Windows 2000 και τον Windows Server 2003, μπορείτε να δείτε το μοντέλο και τις αναθεωρήσεις υλικολογισμικού για το υλικό κάτω από την ακόλουθη θέση του μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων αυτών των συμβάντων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
259237 Αντιμετώπιση προβλημάτων αναγνωριστικών συμβάντων 9, 11 και 15 σε διακομιστές συμπλεγμάτων

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 154690 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια