Τρόπος κατάργησης ενός στοιχείου ελέγχου ActiveX στα Windows

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο κατάργησης ενός στοιχείου ελέγχου ActiveX από τον υπολογιστή σας, τα μηνύματα λάθους που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την προσπάθειά σας να καταργήσετε ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX και τη χρήση πολλών φακέλων στοιχείων ελέγχου ActiveX (Occache) στον Internet Explorer 4.0 και σε νεότερες εκδόσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να καταργήσετε ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX, ακολουθήστε τα βήματα της κατάλληλης ενότητας.

Internet Explorer 3.0, 3.01 και 3.02

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Εγκατάσταση/κατάργηση (Install/Uninstall).
 2. Εάν το στοιχείο ελέγχου ActiveX που θέλετε να καταργήσετε εμφανίζεται στη λίστα των εγκατεστημένων προγραμμάτων, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση (Add/Remove) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Στην περίπτωση που το στοιχείο ελέγχου ActiveX δεν εμφανίζεται στη λίστα εγκατεστημένων προγραμμάτων, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 3. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ:
  regsvr32 μονάδα_δίσκου:\windows\occache\όνομα_αρχείου.ocx /u
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μονάδα_δίσκου είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου στην οποία βρίσκεται ο φάκελος των Windows, όπου
  windows είναι το όνομα του φακέλου στον οποίο είναι εγκατεστημένα τα Windows και όνομα_αρχείου.ocx είναι το στοιχείο ελέγχου ActiveX που θέλετε να καταργήσετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν γνωρίζετε το όνομα αρχείου του στοιχείου ελέγχου ActiveX (.ocx) που θέλετε να καταργήσετε, ίσως έχετε τη δυνατότητα να προσδιορίσετε το όνομα αρχείου προβάλλοντας την προέλευση Hypertext Markup Language (HTML) μιας ιστοσελίδας η οποία εγκαθιστά ή χρησιμοποιεί το στοιχείο ελέγχου ActiveX. Για να προβάλετε την προέλευση HTML μιας ιστοσελίδας, κάντε δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή της ιστοσελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
  Προβολή προέλευσης (View Source).
 4. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) ή στο Windows NT Explorer, κάντε κλικ στο αρχείο .ocx του φακέλου Windows\Occache και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete)του μενού Αρχείο (File).
Occache είναι το όνομα του φακέλου όπου είναι εγκατεστημένα τα στοιχεία ελέγχου ActiveX σε όλες τις εκδόσεις του Internet Explorer 3.x. Το αρχείο Regsvr32.exe είναι εγκατεστημένο από τον Internet Explorer και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή και την κατάργηση καταχωρήσεων μητρώου για στοιχεία ελέγχου ActiveX.

Internet Explorer 4.x ή νεότερες εκδόσεις (Όλες οι πλατφόρμες)

Ο Internet Explorer 4.x ή νεότερες εκδόσεις, περιλαμβάνει το αρχείο Occache.dll, το οποίο χρησιμοποιείται για την απαρίθμηση, την ενημέρωση και την ασφαλή απεγκατάσταση των στοιχείων ελέγχου ActiveX χρησιμοποιώντας ένα "φάκελο κελύφους" (shell folder).
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Εγκατάσταση/κατάργηση (Install/Uninstall).
 2. Εάν το στοιχείο ελέγχου ActiveX που θέλετε να καταργήσετε εμφανίζεται στη λίστα των εγκατεστημένων προγραμμάτων, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση (Add/Remove) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Στην περίπτωση που το στοιχείο ελέγχου ActiveX δεν εμφανίζεται στη λίστα εγκατεστημένων προγραμμάτων, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 3. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) ή στο Windows NT Explorer, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Windows\Downloaded Program Files ή στο φάκελο Winnt\Downloaded Program Files, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο ελέγχου ActiveX το οποίο θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση (Remove).
 4. Όταν σας ζητηθεί να καταργήσετε το στοιχείο ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου ActiveX δεν πρέπει να καταργούνται όταν εκτελείτε Internet Explorer 4.0:
 • DirectAnimation Java Classes
 • Internet Explorer Classes for Java
 • Microsoft XML Parser for Java
 • Win32 Classes
Ο Internet Explorer 5.0 ή νεότερη έκδοση δεν απαιτεί αυτά τα στοιχεία στα αρχεία Downloaded Program Files.

Μηνύματα λάθους κατά την κατάργηση στοιχείων ελέγχου ActiveX

Κατά την προσπάθειά σας να καταργήσετε ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX χρησιμοποιώντας ένα φάκελο κελύφους Occache, μπορεί να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα:
 • Παραβίαση κοινής χρήσης Αυτά τα αρχεία προγράμματος χρησιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή από μία ή περισσότερες εφαρμογές. Κλείστε μερικές εφαρμογές και προσπαθήστε ξανά. Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τα Windows. (Share Violation These program files are currently being used by one or more programs. Please close some programs, and try again. You may need to restart Windows.)
 • Κατάργηση στοιχείου Πρόκειται να καταργηθεί ένα DLL συστήματος των Windows: (<διαδρομή\όνομα_αρχείου>). Θέλετε να διαγραφεί; (Component Removal About to remove a Windows system DLL: <path\filename> Okay to delete?)
Παραβίαση κοινής χρήσης:

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το στοιχείο ελέγχου ActiveX που προσπαθείτε να καταργήσετε φορτώνεται αυτή τη στιγμή στη μνήμη από τον Internet Explorer ή από το στοιχείο Active Desktop.


Για να επιλύσετε αυτό το μήνυμα λάθους, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα ανοιχτά παράθυρα του Internet Explorer.
 2. Απενεργοποιήστε το Active Desktop. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε μια κενή περιοχή στην επιφάνεια εργασίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Active Desktop και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Προβολή ως ιστοσελίδα (View As Web Page), για να απαλείψετε το σημάδι επιλογής.
 3. Καταργήστε το στοιχείο ελέγχου ActiveX ακολουθώντας τα βήματα της ενότητας "Internet Explorer 4.0 ή νεότερη έκδοση" που αναφέρεται παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση των Windows πριν καταργήσετε το στοιχείο ελέγχου ActiveX.
Κατάργηση στοιχείου:

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται μόνο σε εκδόσεις του Internet Explorer 4 πριν από το 4.01 Service Pack 1 (SP1), όταν το στοιχείο ελέγχου ActiveX που καταργείτε έχει εγκαταστήσει αρχεία σε ένα φάκελο διαφορετικό από έναν καταχωρημένο φάκελο Occache (για παράδειγμα, Windows\System ή Winnt\System32). Το Occache δεν έχει πάντοτε τη δυνατότητα να προσδιορίσει αν αυτά τα αρχεία είναι κοινόχρηστα από τα προγράμματά τους.


Εάν είστε βέβαιοι ότι το αρχεία ή τα αρχεία που εμφανίζονται στο μήνυμα δεν χρησιμοποιούνται από τα Windows ή κάποιο άλλο πρόγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή "Ναι" (Yes). Διαφορετικά, κάντε κλικ στο κουμπί "Όχι" (No).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο Internet Explorer 4.01 SP1 και σε νεότερες εκδόσεις, το Occache δεν καταργεί (ή ζητά να καταργήσετε) εξαρτημένα αρχεία έξω από έναν καταχωρημένο φάκελο Occache.

Υποστήριξη για πολλούς φακέλους Occache

Ο Internet Explorer 4.0 και οι νεότερες εκδόσεις υποστηρίζουν πολλούς φακέλους Occache. Η λίστα φακέλων Occache βρίσκεται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ActiveX Cache
Από προεπιλογή, ο Internet Explorer 4.0 και οι νεότερες εκδόσεις του χρησιμοποιούν το φάκελο Windows\Downloaded Program Files ή το φάκελο Winnt\Downloaded Program Files. Εάν έχετε κάνει αναβάθμιση από Internet Explorer 3.x, υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν τόσο ο φάκελος Occache όσο και φάκελος Downloaded Program Files. Σε αυτήν την περίπτωση, όλα τα νέα στοιχεία ελέγχου ActiveX εγκαθίστανται στο φάκελο Downloaded Program Files, αλλά τα στοιχεία ελέγχου ActiveX που έχουν εγκατασταθεί προηγουμένως, εξακολουθούν να λειτουργούν στο φάκελο Occache. Όταν ανοίξετε το φάκελο Occache ή Downloaded Program Files στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), το Windows NT Explorer ή το φάκελο "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer), εμφανίζονται όλα τα στοιχεία ελέγχου ActiveX, ανεξάρτητα από το φάκελο στον οποίο βρίσκονται τα αρχεία του στοιχείου ελέγχου ActiveX. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζονται οι ακόλουθες τιμές συμβολοσειράς στο κλειδί μητρώου:

"0"="C:\\WINDOWS\\OCCACHE"
"1"="C:\\WINDOWS\\Downloaded Program Files"
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ελέγχου ActiveX, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
154544 Περιγραφή των τεχνολογιών ActiveX
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των αρχείων ActiveX από τον Internet Explorer όταν παρουσιαστεί μια διένεξη (για παράδειγμα, όταν υπάρχει ήδη το αρχείο), ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
196150 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για ποιο λόγο οι κατάλογοι CONFLICT δημιουργούνται στη διάρκεια της λήψης κώδικα
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 154850 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια