Τρόπος διάκρισης μιας φυσικής συσκευής δίσκου από ένα μήνυμα συμβάντος


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία του μητρώου. Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που γίνεται αυτό, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά κλειδιού μητρώου" (Restoring Registry Key) στο Regedit.exe ή το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά ενός κλειδιού μητρώου" (Restoring a registry key) στο Regedt32.exe.

Περίληψη

Τα Microsoft Windows NT ενδέχεται να αναφέρουν μηνύματα συμβάντων στο αρχείο καταγραφής συμβάντων για διάφορα ζητήματα συσκευής σκληρού δίσκου, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύνταξη:
Η συσκευή, \Συσκευή\Σκληρός_δίσκος#\Διαμέρισμα # (The device, \Device\Harddisk#\Partition #)
Ακολουθούν παραδείγματα ορισμένων συνηθισμένων καταχωρήσεων μηνυμάτων του αρχείου καταγραφής συμβάντων:
 • Η συσκευή, \Συσκευή\Σκληρός_δίσκος0\Διαμέρισμα 1, έχει ένα κατεστραμμένο μπλοκ. (The device, \Device\Harddisk0\Partition 1, has a bad block.)
 • Η συσκευή, \Συσκευή\Σκληρός_δίσκος1\Διαμέρισμα0, επανεκκινήθηκε. (The device, \Device\HardDisk1\Partition0, has been reset.)
 • Απώλεια δεδομένων λόγω καθυστερημένης εγγραφής κατά τη διαδικασία συστήματος
  Το σύστημα επιχείρησε να μεταφέρει δεδομένα αρχείων από τα buffer στο \\συσκευή\σκληρός_δίσκος4\διαμέρισμα2\κατάλογος\αρχείο.txt
  Η διαδικασία εγγραφής απέτυχε. (System process lost delayed-write data
  System was attempting to transfer file data from buffers to \\device\harddisk4\partition2\mydir\myfile.txt
  The write operation failed.)
 • Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια ανάκτησης δεδομένων από το σύνολο με ανοχή σε σφάλματα που περιέχει το \συσκευή\σκληρός_δίσκος2\FT1 (An error occurred while attempting to recover data from the fault tolerance set containing \device\harddisk2\FT1)
Σε καθένα από τα παραπάνω παραδείγματα, πρέπει να μετατρέψετε τον αριθμό σκληρού δίσκου σε μια φυσική μονάδα δίσκου του συστήματος. Μπορείτε να προσδιορίσετε τον αριθμό σκληρού δίσκου ανατρέχοντας στο μητρώο, αλλά πρέπει να γνωρίζετε αν χρησιμοποιείτε μονάδες δίσκου IDE, μονάδες δίσκου SCSI ή ένα συνδυασμό αυτών των δύο. Η Διαχείριση Δίσκων (Disk Administrator) θα εμφανίσει τις μονάδες δίσκου με τη σειρά με την οποία απαριθμούνται σε κάθε ελεγκτή και με τη σειρά με την οποία γίνεται η φόρτωση των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών ελεγκτή. Εάν χρησιμοποιείτε πολλούς ελεγκτές, η σειρά με την οποία εντοπίζονται εξαρτάται από τη θύρα εισόδου/εξόδου και τις αντιστοιχίσεις διευθύνσεων BIOS του ελεγκτή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά θέματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σας σύστημα. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Αλλαγή κλειδιών και τιμών" (Changing Keys and Values) στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe) ή τα θέματα της Βοήθειας (Help) "Προσθήκη και διαγραφή πληροφοριών στο μητρώο" (Add and Delete Information in the Registry) και "Επεξεργασία των δεδομένων του μητρώου" (Edit Registry Data) στο Regedt32.exe. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το επεξεργαστείτε.
 1. Εκτελέστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedt32.exe).
 2. Στο παράθυρο HKEY_LOCAL_MACHINE, κάντε κλικ στα κλειδιά Hardware\Devicemap\Atdisk (για συσκευές που βασίζονται σε IDE)

  Controller0 δείτε τη διεύθυνση και την αίτηση interrupt του ελεγκτή.
  disk0 δείτε τη συμβολοσειρά αναγνωριστικού για τις τιμές manufacturer και model#
  disk1 δείτε τη συμβολοσειρά αναγνωριστικού για τις τιμές manufacturer και model#
  Controller1 δείτε τη διεύθυνση και την αίτηση interrupt του ελεγκτή.
  disk0 δείτε τη συμβολοσειρά αναγνωριστικού για τις τιμές manufacturer και model#
  disk1 δείτε τη συμβολοσειρά αναγνωριστικού για τις τιμές manufacturer και model#
 3. Κάντε κλικ στα κλειδιά Hardware\Devicemap\SCSI (Για συσκευές συμβατές με Atapi ή SCSI)

  Scsiport0 δείτε τις τιμές driver, Interrupt και IOAddress
  Scisbus0
  Targetid0
  Logical Unit Id 0 δείτε τις τιμές identifier και type.
  Targetid1
  Logical Unit Id 0 δείτε τις τιμές identifier και type.
  Targetid4
  Logical Unit Id 0 δείτε τις τιμές identifier και type.
  Scsibus1
  Targetid0
  Logical Unit Id 0 δείτε τις τιμές identifier και type.
  Targetid1
  Logical Unit Id 0 δείτε τις τιμές identifier και type.
  Targetid2
  Logical Unit Id 0
  Scsiport1 δείτε τις τιμές driver, Interrupt και I/O Address.
  Scsibus0
  Targetid0
  Logical Unit Id 0 δείτε τις τιμές identifier και type.
Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που συγκεντρώσατε από το μητρώο, μπορείτε να προσδιορίσετε ποια φυσική μονάδα δίσκου αντιστοιχίζεται σε έναν συγκεκριμένο αριθμό δίσκου στη Διαχείριση Δίσκων (Disk Administrator).
 1. Χρησιμοποιώντας τις τιμές identifier και type, προσδιορίστε ποιες καταχωρήσεις αφορούν ΔΙΣΚΟΥΣ και ποιες αφορούν άλλες συσκευές, όπως CD-ROM, μαγνητοταινίες, σαρωτές, κ.ο.κ.
 2. Εντοπίστε όλες τις καταχωρήσεις Type:REG_SZ:DiskPeripheral στα κλειδιά Targetid#\Logicalunitid0. Κάθε καταχώρηση που θα εντοπίσετε αντιστοιχεί σε μια μονάδα δίσκου στη Διαχείριση Δίσκων (Disk Administrator), καθώς και σε έναν αριθμό \συσκευή\σκληρός_δίσκος.
 3. Για να εντοπίσετε τη μονάδα δίσκου \συσκευή\σκληρός_δίσκος5, εντοπίστε την έκτη καταχώρηση DiskPeripheral (από μηδέν έως πέντε).
 4. Σημειώστε τις καταχωρήσεις SCSIPORT, SCSIBUS και TARGETID# και χρησιμοποιήστε τις για να αντικαταστήσετε την ελαττωματική συσκευή.
  Η καταχώρηση SCSIPORT είναι ένας ελεγκτής SCSI .
  Η καταχώρηση SCSIBUS είναι ένας δίαυλος στον ελεγκτή SCSI. Ορισμένοι ελεγκτές έχουν δύο διαύλους και διαθέτουν SCSIBUS0 και SCSIBUS1.
  Η καταχώρηση TARGETID είναι το αναγνωριστικό SCSI της συσκευής, το οποίο είναι ρυθμισμένο για να χρησιμοποιεί συνήθως τις τιμές από 0 έως 6, ενώ το initiator ID 7 αντιπροσωπεύει τον ίδιο τον ελεγκτή.
 5. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το ποια καταχώρηση SCSIPORT αντιπροσωπεύει ποιον ελεγκτή SCSI, δείτε τις τιμές driver, I/O Address και Interrupt της καταχώρησης SCSIPORT και αντιστοιχίστε τις με το σύνολο παραμέτρων υλικού του ελεγκτή.
 6. Για τις συσκευές IDE, οι μονάδες δίσκου παρατίθενται με διάταξη παραμέτρων master/slave σε κάθε ελεγκτή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 159865 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια