Κατανόηση των βασικών σημείων των διευθύνσεων TCP/IP και της δημιουργίας υποδικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους του πρωτοκόλλου TCP/IP σε έναν υπολογιστή Microsoft Windows, μια διεύθυνση IP, μια μάσκα υποδικτύου και συνήθως μια προεπιλεγμένη πύλη απαιτούνται στις ρυθμίσεις παραμέτρων του πρωτοκόλλου TCP/IP.

Για να ρυθμίσετε σωστά τις παραμέτρους του πρωτοκόλλου TCP/IP, είναι απαραίτητο να κατανοήσετε πώς δημιουργούνται οι διευθύνσεις των δικτύων TCP/IP και πώς διαιρούνται σε δίκτυα και υποδίκτυα. Αυτό το άρθρο προορίζεται ως γενική εισαγωγή στις έννοιες των δικτύων και των υποδικτύων IP. Περιλαμβάνεται γλωσσάρι στο τέλος του άρθρου.

Περισσότερες πληροφορίες

Η επιτυχία του πρωτοκόλλου TCP/IP ως του πρωτοκόλλου δικτύου του Internet οφείλεται κυρίως στη δυνατότητά του να συνδέει δίκτυα διαφόρων μεγεθών και συστήματα διαφορετικών τύπων. Αυτά τα δίκτυα ορίζονται αυθαίρετα σε τρεις κύριες κλάσεις (μαζί με μερικές άλλες) που έχουν προκαθορισμένα μεγέθη, καθένα από τα οποία μπορεί να διαιρεθεί σε μικρότερα υποδίκτυα από τους διαχειριστές συστήματος. Μια μάσκα υποδικτύου χρησιμοποιείται για να διαιρέσει μια διεύθυνση IP σε δύο μέρη. Το ένα μέρος προσδιορίζει τον κεντρικό υπολογιστή, ενώ το άλλο μέρος προσδιορίζει το δίκτυο στο οποίο ανήκει. Για να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι διευθύνσεις IP και οι μάσκες υποδικτύου, εξετάστε μια διεύθυνση IP (Πρωτοκόλλου Internet) και δείτε πώς είναι οργανωμένη.


Διευθύνσεις IP: Δίκτυα και κεντρικοί υπολογιστές

Μια διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός 32 bit που προσδιορίζει μοναδικά έναν κεντρικό υπολογιστή (υπολογιστή ή άλλη συσκευή, όπως εκτυπωτή ή δρομολογητή) σε ένα δίκτυο TCP/IP.

Οι διευθύνσεις IP εκφράζονται κανονικά σε μορφή δεκαδικών διευθύνσεων με τελείες, με τέσσερις αριθμούς να χωρίζονται από τελείες, όπως 192.168.123.132. Για να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιούνται οι μάσκες υποδικτύου για τη διάκριση μεταξύ κεντρικών υπολογιστών, δικτύων και υποδικτύων, εξετάστε μια διεύθυνση IP σε δυαδική μορφή.

Για παράδειγμα, η δεκαδική διεύθυνση IP με τελείες 192.168.123.132 (σε δυαδική μορφή) είναι ο αριθμός 32 bit 110000000101000111101110000100. Αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι δυσνόητος, για αυτό χωρίστε τον σε τέσσερα μέρη των οκτώ δυαδικών ψηφίων.

Αυτές οι ενότητες των οκτώ bit είναι γνωστές ως οκτάδες. Το δείγμα διεύθυνσης IP γίνεται τότε 11000000.10101000.01111011.10000100. Αυτός ο αριθμός είναι απλώς λίγο πιο κατανοητός, επομένως για τις περισσότερες χρήσεις, μετατρέψτε τη δυαδική διεύθυνση σε μορφή δεκαδικής διεύθυνσης με τελείες (192.168.123.132). Οι δεκαδικοί αριθμοί που χωρίζονται από τελείες είναι οι οκτάδες που μετατράπηκαν από δυαδική σε δεκαδική μορφή.

Για να λειτουργήσει αποδοτικά ένα ευρύτερο δίκτυο (wide area network - WAN) TCP/IP ως συλλογή δικτύων, οι δρομολογητές που μεταβιβάζουν πακέτα δεδομένων μεταξύ δικτύων δεν γνωρίζουν την ακριβή θέση του κεντρικού υπολογιστή για τον οποίο προορίζεται ένα πακέτο πληροφοριών. Οι δρομολογητές γνωρίζουν μόνο σε ποιο δίκτυο ανήκει ο κεντρικός υπολογιστής και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον πίνακα διαδρομών τους, για να καθορίσουν τον τρόπο μεταβίβασης του πακέτου στο δίκτυο κεντρικού υπολογιστή προορισμού. Μετά την παράδοση του πακέτου στο δίκτυο προορισμού, το πακέτο παραδίδεται στον κατάλληλο κεντρικό υπολογιστή.

Για να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία, μια διεύθυνση IP έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος μιας διεύθυνσης IP χρησιμοποιείται ως διεύθυνση δικτύου και το τελευταίο μέρος ως διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή. Εάν πάρετε το παράδειγμα 192.168.123.132 και το χωρίσετε σε αυτά τα δύο μέρη, έχετε τα εξής:


192.168.123. Δίκτυο
.132 Κεντρικός υπολογιστής
-ή-

192.168.123.0 - διεύθυνση δικτύου.
0.0.0.132 - διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή.

Μάσκα υποδικτύου

Το δεύτερο στοιχείο, που απαιτείται για να λειτουργήσει το TCP/IP, είναι η μάσκα υποδικτύου. Η μάσκα υποδικτύου χρησιμοποιείται από το πρωτόκολλο TCP/IP για να προσδιορίσει αν ένας κεντρικός υπολογιστής βρίσκεται στο τοπικό υποδίκτυο ή σε απομακρυσμένο δίκτυο.

Στο TCP/IP, τα μέρη της διεύθυνσης IP που χρησιμοποιούνται ως το δίκτυο και οι διευθύνσεις κεντρικού υπολογιστή δεν είναι σταθερές, επομένως το δίκτυο και οι διευθύνσεις κεντρικού υπολογιστή παραπάνω δεν μπορούν να καθοριστούν, εκτός αν έχετε περισσότερες πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται σε έναν άλλο αριθμό 32 bit, που ονομάζεται μάσκα υποδικτύου. Σε αυτό το παράδειγμα, η μάσκα υποδικτύου είναι 255.255.255.0. Δεν είναι προφανές τι σημαίνει αυτός ο αριθμός, εκτός αν γνωρίζετε ότι το 255 σε δυαδική μορφή ισούται με 11111111. Επομένως, η μάσκα υποδικτύου είναι:


11111111.11111111.11111111.0000000
Στοιχίζοντας τη διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου μαζί, τα τμήματα του δικτύου και του κεντρικού υπολογιστή της διεύθυνσης μπορούν να διαχωριστούν:


11000000.10101000.01111011.10000100 -- Διεύθυνση IP (192.168.123.132)
11111111.11111111.11111111.00000000 -- Μάσκα υποδικτύου (255.255.255.0)
Τα πρώτα 24 bit (το πλήθος των αριθμών 1 στη μάσκα υποδικτύου) προσδιορίζονται ως η διεύθυνση δικτύου, με τα τελευταία 8 bit (το πλήθος των μηδενικών που απομένουν στη μάσκα υποδικτύου) να προσδιορίζονται ως η διεύθυνση του κεντρικού υπολογιστή. Αυτό σας δίνει τα εξής:


11000000.10101000.01111011.00000000 -- Διεύθυνση δικτύου (192.168.123.0)
00000000.00000000.00000000.10000100 -- Διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή (000.000.000.132)
Επομένως, τώρα γνωρίζετε, για αυτό το παράδειγμα που χρησιμοποιεί μια μάσκα υποδικτύου 255.255.255.0, ότι το αναγνωριστικό δικτύου είναι 192.168.123.0 και ότι η διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή είναι 0.0.0.132. Όταν ένα πακέτο φθάσει στο υποδίκτυο 192.168.123.0 (από το τοπικό υποδίκτυο ή ένα απομακρυσμένο δίκτυο) και έχει διεύθυνση προορισμού 192.168.123.132, ο υπολογιστής σας θα το λάβει από το δίκτυο και θα το επεξεργαστεί.

Σχεδόν όλες οι δεκαδικές μάσκες υποδικτύου μετατρέπονται σε δυαδικούς αριθμούς που είναι όλοι ο αριθμός ένα στα αριστερά και όλα τα μηδενικά στα δεξιά. Μερικές άλλες κοινές μάσκες υποδικτύου είναι οι εξής:


Δεκαδική Δυαδική
255.255.255.192 1111111.11111111.1111111.11000000
255.255.255.224 1111111.11111111.1111111.11100000
Το Internet RFC 1878 (διαθέσιμο από την τοποθεσία http://www.internic.net) περιγράφει τα έγκυρα υποδίκτυα και μάσκες υποδικτύου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα TCP/IP.


Κλάσεις δικτύου

Οι διευθύνσεις Internet εκχωρούνται από την InterNIC (http://www.internic.net), τον οργανισμό που διαχειρίζεται το Internet. Αυτές οι διευθύνσεις IP διαιρούνται σε κλάσεις. Οι πιο κοινές από αυτές είναι οι κλάσεις A, B και C. Οι κλάσεις D και E υπάρχουν, αλλά γενικά δεν χρησιμοποιούνται από τελικούς χρήστες. Κάθε κλάση διεύθυνσης έχει διαφορετική προεπιλεγμένη μάσκα υποδικτύου. Μπορείτε να προσδιορίσετε την κλάση μιας διεύθυνσης IP, εξετάζοντας την πρώτη οκτάδα της. Ακολουθούν οι περιοχές των διευθύνσεων Internet για τις κλάσεις A, B και C, μαζί με παραδείγματα διευθύνσεων για την καθεμία:

  • Τα δίκτυα της κλάσης A χρησιμοποιούν μια προεπιλεγμένη μάσκα υποδικτύου 255.0.0.0 και έχουν την περιοχή 0-127 ως την πρώτη οκτάδα τους. Η διεύθυνση 10.52.36.11 είναι μια διεύθυνση της κλάσης A. Η πρώτη οκτάδα της είναι 10, που είναι μεταξύ 1 έως και 126.
  • Τα δίκτυα της κλάσης Β χρησιμοποιούν μια προεπιλεγμένη μάσκα υποδικτύου 255.255.0.0 και έχουν την περιοχή 128-191 ως την πρώτη οκτάδα τους. Η διεύθυνση 172.16.52.63 είναι μια διεύθυνση κλάσης B. Η πρώτη οκτάδα της είναι 172, που είναι μεταξύ 128 έως και 191.
  • Τα δίκτυα της κλάσης C χρησιμοποιούν μια προεπιλεγμένη μάσκα υποδικτύου 255.255.255.0 και έχουν την περιοχή 192-223 ως την πρώτη οκτάδα τους. Η διεύθυνση 192.168.123.132 είναι μια διεύθυνση της κλάσης C. Η πρώτη οκτάδα της είναι 192, που είναι μεταξύ 192 έως και 223.
Σε ορισμένα σενάρια, οι τιμές της προεπιλεγμένης μάσκας υποδικτύου δεν ικανοποιούν τις ανάγκες της εταιρείας, λόγω της φυσικής τοπολογίας του δικτύου ή επειδή οι αριθμοί των δικτύων (ή των κεντρικών υπολογιστών) δεν υπόκεινται στους περιορισμούς της προεπιλεγμένης μάσκας υποδικτύου. Η επόμενη ενότητα επεξηγεί πώς μπορούν να διαιρεθούν τα δίκτυα χρησιμοποιώντας μάσκες υποδικτύου.


Δημιουργία υποδικτύων

Ένα δίκτυο TCP/IP κλάσης A, B ή C μπορεί να διαιρεθεί περαιτέρω ή να διακριθεί σε υποδίκτυα από ένα διαχειριστή συστήματος. Αυτό γίνεται απαραίτητο, καθώς επιλύετε το συνδυασμό λογικής διεύθυνσης του Internet (τον αφηρημένο κόσμο των διευθύνσεων IP και των υποδικτύων) με τα φυσικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται από τον πραγματικό κόσμο.

Ένας διαχειριστής συστήματος στον οποίο έχει εκχωρηθεί ένα μπλοκ διευθύνσεων IP μπορεί να διαχειρίζεται δίκτυα που δεν είναι οργανωμένα με τρόπο που να ταιριάζει εύκολα σε αυτές τις διευθύνσεις. Για παράδειγμα, έχετε ένα ευρύτερο δίκτυο με 150 κεντρικούς υπολογιστές σε τρία δίκτυα (σε διαφορετικές πόλεις) που συνδέονται από ένα δρομολογητή TCP/IP. Καθένα από αυτά τα τρία δίκτυα διαθέτει 50 κεντρικούς υπολογιστές. Σας εκχωρείται το δίκτυο κλάσης C 192.168.123.0. (Για επεξήγηση, αυτή η διεύθυνση προέρχεται στην πραγματικότητα από μια περιοχή που δεν είναι εκχωρημένη στο Internet.) Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διευθύνσεις 192.168.123.1 έως 192.168.123.254 για τους 150 κεντρικούς υπολογιστές σας.

Δύο διευθύνσεις που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο παράδειγμά σας είναι 192.168.123.0 και 192.168.123.255, επειδή οι δυαδικές διευθύνσεις με ένα τμήμα κεντρικού υπολογιστή με όλους τους αριθμούς ένα και όλα τα μηδενικά δεν είναι έγκυρες. Η μηδενική διεύθυνση δεν είναι έγκυρη, επειδή χρησιμοποιείται για να καθορίσει ένα δίκτυο χωρίς να καθορίζει έναν κεντρικό υπολογιστή. Η διεύθυνση 255 (σε δυαδική μορφή, μια διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή για όλους τους αριθμούς ένα) χρησιμοποιείται για να αναμεταδώσει ένα μήνυμα σε κάθε κεντρικό υπολογιστή ενός δικτύου. Απλώς να θυμάστε ότι η πρώτη και η τελευταία διεύθυνση σε οποιοδήποτε δίκτυο ή υποδίκτυο δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί σε κανένα μεμονωμένο κεντρικό υπολογιστή.

Τώρα, πρέπει να μπορείτε να δώσετε διευθύνσεις IP σε 254 κεντρικούς υπολογιστές. Αυτό λειτουργεί καλά, σε περίπτωση που και οι 150 υπολογιστές βρίσκονται σε ένα δίκτυο. Ωστόσο, οι 150 υπολογιστές σας βρίσκονται σε τρία ξεχωριστά φυσικά δίκτυα. Αντί να ζητήσετε περισσότερα μπλοκ διευθύνσεων για κάθε δίκτυο, διαιρείτε το δίκτυό σας σε υποδίκτυα που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε ένα μπλοκ διευθύνσεων σε πολλά φυσικά δίκτυα.

Σε αυτήν την περίπτωση, διαιρείτε το δίκτυό σας σε τέσσερα υποδίκτυα, χρησιμοποιώντας μια μάσκα υποδικτύου που κάνει τη διεύθυνση δικτύου μεγαλύτερη και την πιθανή περιοχή διευθύνσεων κεντρικού υπολογιστή μικρότερη. Δηλαδή, 'δανείζεστε' ορισμένα από τα bit που συνήθως χρησιμοποιούνται για τη διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή και τα χρησιμοποιείτε για το τμήμα δικτύου της διεύθυνσης. Η μάσκα υποδικτύου 255.255.255.192 σας δίνει τέσσερα δίκτυα, καθένα από τα οποία διαθέτει 62 κεντρικούς υπολογιστές. Αυτό λειτουργεί, επειδή σε δυαδική μορφή το 255.255.255.192 είναι το ίδιο με το 1111111.11111111.1111111.11000000. Τα πρώτα δύο ψηφία της τελευταίας οκτάδας γίνονται διευθύνσεις δικτύου, επομένως λαμβάνετε τα πρόσθετα δίκτυα 00000000 (0), 01000000 (64), 10000000 (128) και 11000000 (192). (Ορισμένοι διαχειριστές χρησιμοποιούν μόνο δύο από τα υποδίκτυα, χρησιμοποιώντας το 255.255.255.192 ως μάσκα υποδικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, ανατρέξτε στο RFC 1878.) Σε αυτά τα τέσσερα δίκτυα, τα τελευταία 6 δυαδικά ψηφία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διευθύνσεις κεντρικών υπολογιστών.

Χρησιμοποιώντας μια μάσκα υποδικτύου 255.255.255.192, το δίκτυο 192.168.123.0 μεταβάλλεται στα εξής τέσσερα δίκτυα: 192.168.123.0, 192.168.123.64, 192.168.123.128 και 192.168.123.192. Αυτά τα τέσσερα δίκτυα έχουν τις εξής έγκυρες διευθύνσεις κεντρικών υπολογιστών:


192.168.123.1-62
192.168.123.65-126
192.168.123.129-190
192.168.123.193-254
Να θυμάστε, ξανά, ότι οι δυαδικές διευθύνσεις κεντρικού υπολογιστή με όλους τους αριθμούς ένα ή όλα τα μηδενικά δεν είναι έγκυρες, επομένως δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διευθύνσεις με την τελευταία οκτάδα 0, 63, 64, 127, 128, 191, 192 ή 255.

Μπορείτε να δείτε πώς λειτουργεί αυτό, εξετάζοντας δύο διευθύνσεις κεντρικού υπολογιστή, 192.168.123.71 και 192.168.123.133. Εάν χρησιμοποιήσατε την προεπιλεγμένη μάσκα υποδικτύου κλάσης C 255.255.255.0, και οι δύο διευθύνσεις βρίσκονται στο δίκτυο 192.168.123.0. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε τη μάσκα υποδικτύου 255.255.255.192, βρίσκονται σε διαφορετικά δίκτυα. Το 192.168.123.71 βρίσκεται στο δίκτυο 192.168.123.64, ενώ το 192.168.123.133 βρίσκεται στο δίκτυο 192.168.123.128.


Προεπιλεγμένες πύλες

Εάν ένας υπολογιστής TCP/IP χρειάζεται να επικοινωνήσει με έναν κεντρικό υπολογιστή σε άλλο δίκτυο, συνήθως επικοινωνεί μέσω μιας συσκευής που ονομάζεται δρομολογητής. Σύμφωνα με τους όρους του TCP/IP, ένας δρομολογητής που καθορίζεται σε έναν κεντρικό υπολογιστή, ο οποίος συνδέει το υποδίκτυο του κεντρικού υπολογιστή με άλλα δίκτυα, ονομάζεται προεπιλεγμένη πύλη. Αυτή η ενότητα επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το TCP/IP καθορίζει αν θα στείλει πακέτα στην προεπιλεγμένη πύλη του για να προσεγγίσει έναν άλλο υπολογιστή ή συσκευή στο δίκτυο.

Όταν ένας κεντρικός υπολογιστής προσπαθεί να επικοινωνήσει με μια άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας το TCP/IP, εκτελεί μια διαδικασία σύγκρισης χρησιμοποιώντας την καθορισμένη μάσκα υποδικτύου και τη διεύθυνση IP προορισμού, αντί για τη μάσκα υποδικτύου και τη δική του διεύθυνση IP. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρισης υποδεικνύει στον υπολογιστή αν ο προορισμός είναι τοπικός ή απομακρυσμένος κεντρικός υπολογιστής.

Εάν το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας προσδιορίζει ότι ο προορισμός είναι ένας τοπικός κεντρικός υπολογιστής, τότε ο υπολογιστής απλώς θα αποστείλει το πακέτο στο τοπικό υποδίκτυο. Εάν το αποτέλεσμα της σύγκρισης προσδιορίζει ότι ο προορισμός είναι ένας απομακρυσμένος κεντρικός υπολογιστής, τότε ο υπολογιστής θα προωθήσει το πακέτο στην προεπιλεγμένη πύλη, που ορίζεται στις ιδιότητες TCP/IP. Κατόπιν, είναι ευθύνη του δρομολογητή να προωθήσει το πακέτο στο σωστό υποδίκτυο.


Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα προβλήματα δικτύου TCP/IP συχνά προκαλούνται από εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων των τριών κύριων καταχωρήσεων στις ιδιότητες TCP/IP ενός υπολογιστή. Κατανοώντας τον τρόπο με τον οποίο τα σφάλματα της ρύθμισης παραμέτρων TCP/IP επηρεάζουν τις λειτουργίες του δικτύου, μπορείτε να επιλύσετε πολλά κοινά προβλήματα του TCP/IP.

Εσφαλμένη μάσκα υποδικτύου: Εάν ένα δίκτυο χρησιμοποιεί μια μάσκα υποδικτύου διαφορετική από την προεπιλεγμένη μάσκα για την κλάση διευθύνσεών του και οι παράμετροι ενός προγράμματος-πελάτη εξακολουθούν να είναι ρυθμισμένες με την προεπιλεγμένη μάσκα υποδικτύου για την κλάση διευθύνσεων, η επικοινωνία θα αποτύχει σε ορισμένα κοντινά δίκτυα αλλά όχι σε μακρινά. Για παράδειγμα, αν δημιουργήσετε τέσσερα υποδίκτυα (όπως στο παράδειγμα δημιουργίας υποδικτύων) αλλά χρησιμοποιείτε την εσφαλμένη μάσκα υποδικτύου 255.255.255.0 στη ρύθμιση παραμέτρων TCP/IP, οι κεντρικοί υπολογιστές δεν θα μπορέσουν να προσδιορίσουν ότι ορισμένοι υπολογιστές βρίσκονται σε διαφορετικά υποδίκτυα από το δικό τους. Όταν συμβεί αυτό, τα πακέτα που προορίζονται για κεντρικούς υπολογιστές σε διαφορετικά φυσικά δίκτυα που ανήκουν στην ίδια διεύθυνση κλάσης C δεν θα σταλούν σε μια προεπιλεγμένη πύλη για παράδοση. Ένα κοινό σύμπτωμα για αυτό είναι όταν ένας υπολογιστής μπορεί να επικοινωνήσει με κεντρικούς υπολογιστές που βρίσκονται στο τοπικό του δίκτυο και μπορεί να "συνομιλήσει" με όλα τα απομακρυσμένα δίκτυα εκτός από εκείνα που βρίσκονται κοντά και έχουν την ίδια διεύθυνση κλάσης A, B ή C. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, απλώς πληκτρολογήστε τη σωστή μάσκα υποδικτύου στη ρύθμιση παραμέτρων TCP/IP για αυτόν τον κεντρικό υπολογιστή.

Εσφαλμένη διεύθυνση IP: Εάν τοποθετήσετε μαζί υπολογιστές με διευθύνσεις IP που πρέπει να βρίσκονται σε ξεχωριστά υποδίκτυα σε ένα τοπικό δίκτυο, δεν θα είναι σε θέση να επικοινωνήσουν. Θα προσπαθήσουν να στείλουν πακέτα ο ένας στον άλλο μέσω ενός δρομολογητή που δεν θα μπορεί να τα προωθήσει σωστά. Ένα σύμπτωμα αυτού του προβλήματος είναι ένας υπολογιστής που μπορεί να "συνομιλήσει" με κεντρικούς υπολογιστές σε απομακρυσμένα δίκτυα, αλλά δεν μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιους ή όλους τους υπολογιστές στο τοπικό τους δίκτυο. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι υπολογιστές στο ίδιο φυσικό δίκτυο έχουν διευθύνσεις IP στο ίδιο υποδίκτυο IP. Εάν δεν έχετε διαθέσιμες άλλες διευθύνσεις IP σε ένα μεμονωμένο τμήμα δικτύου, υπάρχουν λύσεις πέρα από το πεδίο αυτού του άρθρου.

Εσφαλμένη προεπιλεγμένη πύλη: Ένας υπολογιστής ρυθμισμένος με εσφαλμένη προεπιλεγμένη πύλη θα μπορεί να επικοινωνήσει με κεντρικούς υπολογιστές στο τμήμα του δικτύου του, αλλά δεν θα καταφέρει να επικοινωνήσει με κεντρικούς υπολογιστές σε ορισμένα ή όλα τα απομακρυσμένα δίκτυα. Εάν ένα μεμονωμένο φυσικό δίκτυο διαθέτει περισσότερους από έναν δρομολογητές και ο εσφαλμένος δρομολογητής είναι ρυθμισμένος ως η προεπιλεγμένη πύλη, ένας κεντρικός υπολογιστής θα μπορεί να επικοινωνήσει με κάποια απομακρυσμένα δίκτυα, αλλά όχι με άλλα. Αυτό το πρόβλημα είναι κοινό, αν μια επιχείρηση έχει ένα δρομολογητή σε ένα εσωτερικό δίκτυο TCP/IP και έναν άλλο δρομολογητή συνδεδεμένο στο Internet.

Αναφορές

Δύο δημοφιλείς αναφορές στο TCP/IP είναι οι εξής:

"TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols," Richard Stevens, Addison Wesley, 1994

"Internetworking with TCP/IP, Volume 1: Principles, Protocols, and Architecture," Douglas E. Comer, Prentice Hall, 1995

Συνιστάται ένας διαχειριστής συστήματος υπεύθυνος για δίκτυα TCP/IP να έχει τουλάχιστον μία από αυτές τις αναφορές διαθέσιμη.


Γλωσσάρι

Διεύθυνση αναμετάδοσης -- Μια διεύθυνση IP με ένα τμήμα κεντρικού υπολογιστή που περιέχει μόνο αριθμούς ένα.

Κεντρικός υπολογιστής -- Ένας υπολογιστής ή άλλη συσκευή σε ένα δίκτυο TCP/IP.

Internet -- Η παγκόσμια συλλογή δικτύων που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και κάνουν κοινή χρήση μιας κοινής περιοχής διευθύνσεων IP.

InterNIC -- Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των διευθύνσεων IP στο Internet.

IP -- Το πρωτόκολλο δικτύου που χρησιμοποιείται για την αποστολή πακέτων δικτύου μέσω ενός δικτύου TCP/IP ή του Internet.

Διεύθυνση IP -- Μια μοναδική διεύθυνση 32 bit για έναν κεντρικό υπολογιστή σε ένα δίκτυο TCP/IP ή διαδίκτυο.

Δίκτυο -- Υπάρχουν δύο χρήσεις του όρου "δίκτυο" σε αυτό το άρθρο. Η μία είναι μια ομάδα υπολογιστών σε ένα τμήμα μεμονωμένου φυσικού δικτύου. Η άλλη είναι μια περιοχή διευθύνσεων δικτύου IP που εκχωρείται από ένα διαχειριστή συστήματος.

Διεύθυνση δικτύου -- Μια διεύθυνση IP με ένα τμήμα κεντρικού υπολογιστή που περιέχει μόνο μηδενικά.

Οκτάδα -- Ένας αριθμός 8 bit, 4 από τα οποία αποτελούν μια διεύθυνση IP 32 bit. Έχουν μια περιοχή 00000000-11111111, που αντιστοιχεί στις δεκαδικές τιμές 0- 255.

Πακέτο -- Μια μονάδα δεδομένων που μεταβιβάζεται μέσω ενός δικτύου TCP/IP ή ευρύτερου δικτύου.

RFC (Request for Comment) -- Ένα έγγραφο που χρησιμοποιείται για τον ορισμό προτύπων στο Internet.

Δρομολογητής -- Μια συσκευή που μεταβιβάζει την κίνηση στο δίκτυο ανάμεσα σε διαφορετικά δίκτυα IP.

Μάσκα υποδικτύου -- Ένας αριθμός 32 bit που χρησιμοποιείται για να διακρίνει τα τμήματα δικτύου και κεντρικού υπολογιστή μιας διεύθυνσης IP.

Υποδίκτυο -- Ένα μικρότερο δίκτυο που δημιουργείται από τη διαίρεση ενός μεγαλύτερου δικτύου σε ίσα μέρη.

TCP/IP -- Χρησιμοποιείται ευρέως, το σύνολο των πρωτοκόλλων, προτύπων και βοηθητικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται κοινά στο Internet και στα μεγάλα δίκτυα.

Ευρύτερο δίκτυο (Wide area network - WAN) -- Ένα μεγάλο δίκτυο, που είναι μια συλλογή από μικρότερα δίκτυα διαχωρισμένα από δρομολογητές. Το Internet είναι ένα παράδειγμα ενός πολύ μεγάλου WAN.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 164015 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Μαρ 2013 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows 95

Σχόλια