Επίλυση σφαλμάτων διακοπής (μπλε οθόνης) στα Windows 7

Τα σφάλματα διακοπής (ορισμένες φορές ονομάζονται σφάλματα μπλε οθόνης ή μαύρης οθόνης) μπορεί να εμφανιστούν εάν ένα σοβαρό πρόβλημα προκαλέσει μη αναμενόμενο τερματισμό ή επανεκκίνηση των Windows 7 .

Αυτά τα σφάλματα μπορεί να προκληθούν από ζητήματα τόσο υλικού όσο και λογισμικού και η αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να είναι δύσκολη. Τα παρακάτω εργαλεία και μέθοδοι μπορούν συνήθως να βοηθήσουν στην επαναλειτουργία των Windows.

Εάν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows

Αυτά τα εργαλεία και οι μέθοδοι μπορούν να σας βοηθήσουν να επαναφέρετε το σύστημά σας σε μια προηγούμενη κατάσταση και να εξασφαλίσουν ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει εγκατεστημένες τις τελευταίες ενημερώσεις.


Αναίρεση πρόσφατων αλλαγών με χρήση της Επαναφοράς Συστήματος
Χρήση του Κέντρου ενεργειών για αναζήτηση λύσεων σε προβλήματα
Ελέγξτε το Windows Update για ενημερώσεις λογισμικού
Αναζητήστε προγράμματα οδήγησης στην τοποθεσία του κατασκευαστή στο web
Χρησιμοποιήστε την ασφαλή λειτουργία για την αντιμετώπιση προβλημάτων
Ελέγξτε τον υπολογιστή για σφάλματα σκληρού δίσκου και μνήμης


Αν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows

Τα παρακάτω εργαλεία μπορούν να σας βοηθήσουν να απεγκαταστήσετε ή να επαναφέρετε αλλαγές λογισμικού, να επιδιορθώσετε αρχεία εκκίνησης των Windows και να επαναφέρετε το σύστημά σας από ένα προηγούμενο αντίγραφο ασφαλείας. Εάν καμία από αυτές τις προτάσεις δεν επιδιορθώσει το πρόβλημα, μπορείτε να εγκαταστήσετε ξανά τα Windows 7.

Πολλά από τα παρακάτω εργαλεία βρίσκονται στο μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος". Αυτό το μενού είναι προεγκατεστημένο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, καθώς και στα μέσα εγκατάστασης των Windows 7 .

Κατά την απόπειρα αποκατάστασης των Windows:
  • Αν χρησιμοποιείτε Tablet PC ή έναν άλλον υπολογιστή με οθόνη αφής, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο και ποντίκι για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο επιδιόρθωσης κατά την εκκίνηση και τα άλλα εργαλεία στο μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ποιες είναι οι επιλογές αποκατάστασης συστήματος στα Windows 7;
  • Εάν τα Windows 7 ήταν προεγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, ο κατασκευαστής του υπολογιστή σας μπορεί να έχει συμπεριλάβει και άλλες επιλογές αποκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή επισκεφθείτε την τοποθεσία του κατασκευαστή στο Web.

Δοκιμάστε την ασφαλή λειτουργία για την εκκίνηση των Windows
Χρησιμοποιήστε την "Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση" για να επιδιορθώσετε τα αρχεία εκκίνησης των Windows
Αναίρεση πρόσφατων αλλαγών με χρήση της Επαναφοράς Συστήματος
Επαναφορά του υπολογιστή με χρήση ενός αντιγράφου ασφαλείας ειδώλου συστήματος
Επανεγκατάσταση των Windows 7
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17074 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια