Επίλυση σφαλμάτων μπλε οθόνης στα Windows

Ισχύει για: Windows 8.1

Τα σφάλματα μπλε οθόνης (ορισμένες φορές ονομάζονται σφάλματα μαύρης οθόνης ή σφάλματα κώδικα διακοπής) μπορεί να εμφανιστούν, αν ένα σοβαρό πρόβλημα προκαλέσει μη αναμενόμενο τερματισμό λειτουργίας ή επανεκκίνηση των Windows. Μπορεί να δείτε ένα μήνυμα με την ένδειξη "Η λειτουργία των Windows τερματίστηκε, για να αποτραπεί βλάβη στον υπολογιστή σας".

Αυτά τα σφάλματα μπορεί να προκληθούν από προβλήματα τόσο υλικού όσο και λογισμικού. Αν είχατε προσθέσει νέο υλικό στον υπολογιστή σας πριν από την εμφάνιση του σφάλματος μπλε οθόνης, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή, καταργήστε το υλικό και δοκιμάστε να κάνετε επανεκκίνηση. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα επανεκκίνησης, μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο θέμα Ρυθμίσεις εκκίνησης των Windows (συμπεριλαμβάνεται η ασφαλής λειτουργία).

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να κατεβάσετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις μέσω του Windows Update, να βρείτε βοήθεια από άλλες πηγές ή να επαναφέρετε τα Windows σε προηγούμενο χρονικό σημείο.
 

Λήψη των πιο πρόσφατων ενημερώσεων

 

Στα Windows 7

 

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης
Εικόνα του κουμπιού
, κατόπιν στην επιλογή Όλα τα προγράμματα και τέλος στο Windows Update.

 

Στα Windows 8.1

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα πατήστε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή. (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε τον δείκτη στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα κάτω, επιλέξτε Ρυθμίσεις και έπειτα επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.)
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση και αποκατάσταση και μετά στην επιλογή Windows Update.
 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος τώρα και περιμένετε όσο τα Windows αναζητούν τις τελευταίες ενημερώσεις για τον υπολογιστή σας.
 4. Αν τα Windows εντοπίσουν ενημερώσεις, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση ενημερώσεων
  Χρειάζονται δικαιώματα διαχειριστή
   Ενδέχεται να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

 

Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους άδειας χρήσης και πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος", αν το απαιτεί η ενημέρωση. Το Windows Update θα σας ειδοποιήσει αν οι ενημερώσεις εγκαταστάθηκαν με επιτυχία.

Λήψη βοήθειας από άλλες πηγές

Αν αυτές οι προτάσεις δεν επιλύσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, μπορείτε να βρείτε περισσότερη βοήθεια από την Υποστήριξη της Microsoft και την κοινότητα της Microsoft. Η Υποστήριξη της Microsoft προσφέρει πολλούς τρόπους λήψης τεχνικής βοήθειας για διάφορες εκδόσεις των Windows. Οι σελίδες της κοινότητας της Microsoft στο φόρουμ των Windows σάς παρέχουν λύσεις που έχουν χρησιμοποιήσει άλλα άτομα, για να επιλύσουν προβλήματα που αντιμετώπιζαν.

Αν τα Windows ήταν προεγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή.

Επαναφορά των Windows σε προηγούμενο χρονικό σημείο

Μπορείτε να επαναφέρετε τα Windows σε προηγούμενο χρονικό σημείο, το οποίο ονομάζεται σημείο επαναφοράς. Η Επαναφορά Συστήματος δεν αλλάζει τα προσωπικά σας αρχεία, αλλά μπορεί να καταργήσει εφαρμογές και προγράμματα οδήγησης που εγκαταστήσατε πρόσφατα.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα εκκίνησης του υπολογιστή σας, μπορείτε να αποκαταστήσετε τα Windows από το Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows. Για οδηγίες ανατρέξτε στο θέμα Ρυθμίσεις εκκίνησης των Windows (συμπεριλαμβάνεται η ασφαλής λειτουργία).

 Στα Windows 7

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο και έπειτα πατήστε Αναζήτηση. (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα κάτω και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.)
 2. Πληκτρολογήστε Πίνακας Ελέγχου στο πλαίσιο αναζήτησης και πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.
 3. Πληκτρολογήστε Αποκατάσταση στο πλαίσιο αναζήτησης του Πίνακα Ελέγχου και έπειτα επιλέξτε Αποκατάσταση.
 4. Επιλέξτε Άνοιγμα Επαναφοράς Συστήματος και ακολουθήστε τις οδηγίες.