Ανάκτηση αρχείων από το φάκελο Windows.old

Ισχύει για: Windows 8.1

Αν επιλέξετε "Να μην διατηρηθεί τίποτα" κατά την αναβάθμιση στα Windows 8.1 ή αν κάνετε επαναφορά, ανανέωση ή επανάληψη εγκατάστασης των Windows, τα προσωπικά σας αρχεία θα αποθηκευτούν προσωρινά στο φάκελο Windows.old για 28 ημέρες (εκτός αν κάνετε διαμόρφωση του σκληρού δίσκου σας πριν από την εγκατάσταση). Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να επαναφέρετε ορισμένα ή όλα αυτά τα αρχεία, μπορείτε συνήθως να τα ανακτήσετε από αυτόν το φάκελο.

Ανάκτηση των αρχείων σας

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο και έπειτα πατήστε Αναζήτηση.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα επάνω και έπειτα επιλέξτε Αναζήτηση.) 
 2. Πληκτρολογήστε Υπολογιστής στο πλαίσιο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε Υπολογιστής από τα αποτελέσματα αναζήτησης.
 3. Πατήστε δύο φορές ή κάντε διπλό κλικ στη μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows (συνήθως στη μονάδα δίσκου C:).
 4. Πατήστε δύο φορές ή κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Windows.old.
 5. Πατήστε δύο φορές ή κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Χρήστες.
 6. Πατήστε δύο φορές ή κάντε διπλό κλικ στο όνομα χρήστη σας.
 7. Ανοίξτε τους φακέλους που περιέχουν τα αρχεία που θέλετε να ανακτήσετε.
 8. Αντιγράψτε και επικολλήστε τα αρχεία που θέλετε από κάθε φάκελο σε ένα φάκελο στα Windows 8.1.
 9. Επαναλάβετε τα βήματα 5-7 για κάθε λογαριασμό χρήστη στον υπολογιστή σας.