Πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης Service Pack


Επιστροφή στην αρχική σελίδα του κύκλου ζωής
 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να βελτιώνουμε διαρκώς το λογισμικό της Microsoft, δημιουργούμε ενημερώσεις και επιδιορθώσεις για αναγνωρισμένα προβλήματα. Πολλές από αυτές τις επιδιορθώσεις συνδυάζονται τακτικά σε ένα ενιαίο πακέτο (ονομάζεται Service Pack) το οποίο καθίσταται διαθέσιμο για εγκατάσταση. Αμφότερες οι φάσεις βασικής και εκτεταμένης υποστήριξης για λογισμικό απαιτούν την εγκατάσταση υποστηριζόμενου Service Pack για το προϊόν, προκειμένου να λαμβάνεται η πλήρης υποστήριξη (συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων ασφαλείας και DST).


Πολιτική υποστήριξης Service Pack
  • Όταν τίθεται σε κυκλοφορία ένα νέο Service Pack, η Microsoft θα παρέχει 12 ή 24 μήνες υποστήριξης για το προηγούμενο Service Pack, ανάλογα με την εκάστοτε οικογένεια προϊόντων (για παράδειγμα, Windows, Office, διακομιστές, εργαλεία προγραμματισμού)
  • Όταν λήγει η υποστήριξη για ένα Service Pack, η Microsoft δεν θα παρέχει πλέον για το συγκεκριμένο Service Pack νέες ενημερώσεις ασφαλείας, ενημερώσεις DST ή άλλες ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια. Η εμπορικώς εύλογη υποστήριξη θα εξακολουθήσει να είναι διαθέσιμη, όπως περιγράφεται παρακάτω.
  • Όταν η υποστήριξη για ένα προϊόν λήγει, αυτό σημαίνει ότι λήγει και η υποστήριξη όλων των Service Pack για το συγκεκριμένο προϊόν. Η διάρκεια ζωής υποστήριξης του προϊόντος υπερισχύει της πολιτικής υποστήριξης του Service Pack.
  • Τα χρονοδιαγράμματα υποστήριξης για τα Service Pack θα παραμείνουν αμετάβλητα στην οικογένεια προϊόντων. 
  • Η Microsoft θα δημοσιεύσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υποστήριξης για ένα προηγούμενο Service Pack, όταν κυκλοφορήσει το νέο Service Pack. 
Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους πελάτες να χρησιμοποιούν πλήρως υποστηριζόμενο Service Pack, ώστε να διασφαλίζεται ότι έχουν την πιο πρόσφατη και πιο ασφαλή έκδοση του προϊόντος τους.

Για τους πελάτες που χρησιμοποιούν υποστηριζόμενα προϊόντα με εκδόσεις Service Pack με πλήρη υποστήριξη, η Microsoft προσφέρει εμπορικά εύλογη υποστήριξη ως εξής: 

Παρέχονται περιστατικά εμπορικά εύλογης υποστήριξης μέσω της Εξυπηρέτησης πελατών και της Υποστήριξης της Microsoft και των προσφορών διαχειριζόμενης υποστήριξης της Microsoft (όπως η υποστήριξη Premier). 
Αν το περιστατικό υποστήριξης απαιτεί κλιμάκωση για ανάπτυξη για περαιτέρω καθοδήγηση, αν απαιτεί μια ενημέρωση που δεν σχετίζεται με την ασφάλεια ή αν απαιτεί μια ενημέρωση ασφαλείας, θα ζητηθεί από τους πελάτες να κάνουν αναβάθμιση σε ένα πλήρως υποστηριζόμενο Service Pack.
Η εμπορικά εύλογη υποστήριξη δεν περιλαμβάνει την επιλογή συμμετοχής στους πόρους ανάπτυξης προϊόντων της Microsoft. Οι τρόποι τεχνικής επίλυσης ενδέχεται να είναι περιορισμένοι ή μη εφικτοί. 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε έναν πίνακα με τις οικογένειες προϊόντων της Microsoft και τη διάρκεια υποστήριξης των Service Pack για κάθε οικογένεια προϊόντων: 

Οικογένεια προϊόντωνΔιάρκεια υποστήριξης Service Pack
 Υπολογιστές-πελάτες και διακομιστές Windows 24 μήνες
 Dynamics 24 μήνες
 Office 12 μήνες
 Διακομιστές 12 μήνες
 Εργαλεία προγραμματισμού 12 μήνες
 Λογισμικό καταναλωτών, πολυμέσα και παιχνίδια 12 μήνες


Αυτή η πολιτική υποστήριξης επιτρέπει στους καταναλωτές να λαμβάνουν υπάρχουσες ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια ή να ζητούν νέες ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια για τα πλήρως υποστηριζόμενα Service Pack στη διάρκεια της φάσης βασικής υποστήριξης.

Τα Service Pack δεν τροποποιούνται αυτόματα, ώστε να συμπεριλαμβάνουν ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια και έχουν αναπτυχθεί μετά την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του Service Pack. Ένα παλαιότερο Service Pack μπορεί να τροποποιηθεί, ώστε να περιλαμβάνει ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια και έχουν αναπτυχθεί μετά την κυκλοφορία του Service Pack. Επικοινωνήστε με τη Microsoft και ζητήστε την τροποποίηση.

Οι ενημερώσεις ασφαλείας που κυκλοφορούν με ανακοινώσεις από το Microsoft Security Response Center θα εξετάζονται και θα δημιουργούνται μόνο για τα υποστηριζόμενα Service Pack. Οι ενημερώσεις θερινής ώρας και ζώνης ώρας δημιουργούνται μόνο για τα πλήρως υποστηριζόμενα Service Pack.

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα στους πελάτες να αξιολογούν και να εγκαθιστούν τα τρέχοντα Service Pack εγκαίρως, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα είναι ενημερωμένα με το πιο πρόσφατο λογισμικό ασφαλείας. 

Αυτή η αναθεωρημένη πολιτική τέθηκε σε ισχύ στις 13 Απριλίου 2010.


Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα υπόκεινται στην Αποποίηση ευθυνών για την πολιτική της Microsoft και ειδοποίηση αλλαγής. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά αυτή την τοποθεσία, για να ενημερώνεστε σε σχέση με τυχόν αλλαγές τέτοιου είδους.