Πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης υπηρεσιών Microsoft Online Services

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του κύκλου ζωής
 

Για υπηρεσίες Microsoft Online Services για επιχειρήσεις και προγραμματιστές

Οι υπηρεσίες Online Services παρέχουν στους πελάτες νέους τρόπους για την υλοποίηση αλλαγών στο περιβάλλον IT τους. Αυτές οι αλλαγές είναι συχνά ταχύτατες και απαιτούν από τους πελάτες να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις μελλοντικές τροποποιήσεις στην υπηρεσία τους που βασίζεται σε cloud.

Η Microsoft γνωρίζει ότι οι υπηρεσίες Online Services είναι από τη φύση τους πιο δυναμικές και, ενώ παρέχουν στις επιχειρήσεις αυξημένη ευελιξία, απαιτούν πολιτικές κύκλου ζωής υποστήριξης για να διασφαλιστεί η προβλεψιμότητα της υπηρεσίας. Οι οργανισμοί IT που είναι εξοικειωμένοι με τις τυπικές πολιτικές κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft για λογισμικό εσωτερικής εγκατάστασης θα διαπιστώσουν ότι οι πολιτικές στο Internet παρέχουν τη συνεπή και προβλέψιμη εμπειρία κύκλου ζωής υποστήριξης που έχουν συνηθίσει να αναμένουν από τη Microsoft. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες της πολιτικής για τις υπηρεσίες cloud Microsoft Azure, δείτε τις Συνήθεις ερωτήσεις για τις υπηρεσίες cloud Microsoft Azure.

Πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης υπηρεσιών Microsoft Online Services για επιχειρήσεις και προγραμματιστές

Η πολιτική για υπηρεσίες Microsoft Online Services για επιχειρήσεις και προγραμματιστές προσφέρει τρεις κύριες δυνατότητες:

Διαθεσιμότητα υποστήριξης

  • Οι υπηρεσίες υποστήριξης της Microsoft θα είναι διαθέσιμες για τη διάρκεια της σύμβασης του πελάτη με τη Microsoft για την εκάστοτε ηλεκτρονική υπηρεσία.
Ειδοποίηση

  • Για όλες τις υπηρεσίες Microsoft Online Services για επιχειρήσεις και προγραμματιστές, εκτός αν αναφέρεται άλλως, η Microsoft θα ειδοποιεί τους πελάτες όταν απαιτείται να προβούν σε κάποια ενέργεια, ώστε να αποφύγουν τυχόν σημαντική υποβάθμιση στην κανονική χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.
Συνέχεια και μετεγκατάσταση υπηρεσίας 

  • Η Microsoft θα ειδοποιεί τους πελάτες που χρησιμοποιούν προϊόντα για επιχειρήσεις και προγραμματιστές, τουλάχιστον 12 μήνες πριν από τη λήξη μιας υπηρεσίας Online Service και χωρίς να παρέχει διάδοχη υπηρεσία, με εξαίρεση τις δωρεάν υπηρεσίες ή τις προεκδόσεις.  


Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα υπόκεινται στην Αποποίηση ευθυνών για την πολιτική της Microsoft και ειδοποίηση αλλαγής. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά αυτή την τοποθεσία, για να ενημερώνεστε σε σχέση με τυχόν αλλαγές τέτοιου είδους.
 

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17139 - Τελευταία αναθεώρηση: 6 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια