Πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης - Συνήθεις ερωτήσεις

Σε αυτή την σελίδα:


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι Συνήθεις ερωτήσεις ενημερώθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2014. Συγκεντρώνουν πολλές συνήθεις ερωτήσεις, ομαδοποιούν ερωτήσεις σε θέματα και χρησιμοποιούν πιο απλή γλώσσα για μεγαλύτερη σαφήνεια.

 Γενικές ερωτήσεις 

1. Τι είναι η πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης;
2. Αυτή η πολιτική είναι εφαρμόσιμη καθολικά;
3. Γιατί ορίστηκε η πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης;
4. Πώς αναπτύχθηκε η πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης;
5. Αν έχω πολλά προϊόντα Microsoft, ισχύουν για όλα τα ίδια χρονοδιαγράμματα κύκλου ζωής υποστήριξης;
6. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ βασικής υποστήριξης, εκτεταμένης υποστήριξης και ηλεκτρονικής βοήθειας για προϊόντα λογισμικού;
7. Ποια προϊόντα καλύπτει η πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης και πότε τέθηκε σε ισχύ;
8. Ποιος μπορεί να λάβει υποστήριξη στη φάση εκτεταμένης υποστήριξης;
9. Για το λογισμικό λειτουργικού συστήματος για επιχειρήσεις, προγραμματιστές και Desktop, η Microsoft θα προσφέρει υποστήριξη πέραν της φάσης εκτεταμένης υποστήριξης;
10. Πώς μπορούν οι πελάτες και οι συνεργάτες να υπολογίσουν τον κύκλο ζωής υποστήριξης για προϊόντα που δεν είναι ακόμα διαθέσιμα ή βρίσκονται ακόμα στη φάση βασικής υποστήριξης;

 Ορισμοί 

11. Τι εννοεί η Microsoft όταν αναφέρεται σε κύριο ή δευτερεύον προϊόν;
12. Τι είναι ένα συστατικό ενός προϊόντος Microsoft;
13. Πώς μπορώ να γνωρίζω με ποιο προϊόν ή με ποια πλατφόρμα συσχετίζεται ένα στοιχείο;
14. Τι είναι ένα πρόσθετο ενός προγράμματος;
15. Τι είναι ένα εργαλείο;

 Ερωτήσεις για την πολιτική 

16. Η πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης είναι διαφορετική για καταναλωτές και επιχειρήσεις για το λειτουργικό σύστημα Windows;
17. Για πόσο χρονικό διάστημα παρέχονται ενημερώσεις ασφαλείας για τα προϊόντα;
18. Ποια είναι η πολιτική για τα Service Pack;
19. Πρέπει να έχω το πιο πρόσφατο Service Pack εγκατεστημένο για να εφαρμόσω μια ενημέρωση που σχετίζεται με την ασφάλεια ή μια ενημέρωση που δεν σχετίζεται με την ασφάλεια;
20. Ποια είναι η πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης για τα πρόσθετα προγραμμάτων;
21. Ποια είναι η πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης για τα εργαλεία;
22. Ποιος είναι ο κύκλος ζωής υποστήριξης για προϊόντα ή εταιρείες που εξαγοράζει η Microsoft;
23. Ποιος είναι ο κύκλος ζωής υποστήριξης για δευτερεύοντα προϊόντα κύριων προϊόντων;
24. Πώς υποστηρίζεται ένα στοιχείο στο πλαίσιο της πολιτικής κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft;

 Ερωτήσεις για την τεχνική υποστήριξη

25. Πώς συνεργάζεται η πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης με την υποστήριξη Premier;
26. Πώς μπορούν οι πελάτες χωρίς υποστήριξη Premier να αποκτήσουν εκτεταμένη υποστήριξη για άμεσες επιδιορθώσεις για ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια;
27. Υπάρχει περίπτωση η Microsoft να θέσει σε κυκλοφορία ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια στη φάση εκτεταμένης υποστήριξης χωρίς εκτεταμένη υποστήριξη για άμεσες επιδιορθώσεις;
28. Το πρόγραμμα εκτεταμένης υποστήριξης για άμεσες επιδιορθώσεις είναι απαραίτητο για να λαμβάνουν οι πελάτες ενημερώσεις ασφαλείας;
29. Για πόσο χρονικό διάστημα θα είναι διαθέσιμες οι ενημερώσεις ασφαλείας;
30. Αν χρησιμοποιώ ένα προϊόν Microsoft που καλύπτεται προς το παρόν από την πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης, ωστόσο το λειτουργικό σύστημα που έχω δεν υποστηρίζεται πλέον, μπορώ ακόμα να λαμβάνω υποστήριξη;
31. Αφού λήξει η παροχή υποστήριξης με βοήθεια και επί πληρωμή της Microsoft, ποιες είναι οι επιλογές μου, αν θέλω να συνεχίσω να λαμβάνω υποστήριξη;
32. Δεν χρειάζομαι ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια, χρειάζομαι μόνο τηλεφωνική υποστήριξη στη διάρκεια της φάσης εκτεταμένης υποστήριξης. Πρέπει να έχω σύμβαση εκτεταμένης υποστήριξης για άμεσες επιδιορθώσεις;
33. Πώς η πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης θα επηρεάσει την προσωπική υποστήριξη (επιλογές τηλεφωνικής υποστήριξης και υποστήριξης μέσω Web που έχουν προσαρμοστεί για την κάλυψη των απαιτήσεων πελατών με προϊόντα οικιακής χρήσης και γραφείων στο σπίτι);

 Διάφορες ερωτήσεις

34. Για πόσο χρονικό διάστημα μπορώ νομικά να χρησιμοποιώ το λογισμικό Microsoft, αφού έχω λάβει άδεια χρήσης; Η διάρκεια της άδειας χρήσης για το λογισμικό μου επηρεάζεται από την πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης;
35. Πώς η Microsoft διαχειρίζεται τα στοιχεία αντικατάστασης λογισμικού, όπως CD και εγχειρίδια, στο πλαίσιο της πολιτικής κύκλου ζωής υποστήριξης;
36. Τι θα συμβεί, αν η Microsoft θέσει σε κυκλοφορία μια ενημέρωση ασφαλείας την ίδια ημέρα με την ημερομηνία λήξης υποστήριξης για ένα προϊόν;
37. Η ημερομηνία έναρξης κύκλου ζωής υποστήριξης είναι η αρχική ημερομηνία για τη λήψη τεχνικής υποστήριξης για ένα προϊόν;

Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα υπόκεινται στην Αποποίηση ευθυνών για την πολιτική της Microsoft και ειδοποίηση αλλαγής. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά αυτή την τοποθεσία, για να ενημερώνεστε σε σχέση με τυχόν αλλαγές τέτοιου είδους.
 
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17140 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Ιουλ 2016 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια