Δεν μπορώ να εγκαταστήσω το Microsoft Security Essentials

Ισχύει για: Windows 7

Κατά την εγκατάσταση του Microsoft Security Essentials, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ορισμένα προβλήματα. Αυτό συνήθως συμβαίνει επειδή εκτελείται κάποιο άλλο πρόγραμμα ασφάλειας ή επειδή σας λείπουν κάποιες προϋποθέσεις. Για βοήθεια με αυτά τα προβλήματα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Θα χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας, επομένως, τυπώστε αυτήν τη σελίδα ή προσθέστε έναν σελιδοδείκτη.

Βήμα 1: Κατάργηση προγραμμάτων προστασίας από ιούς ή από λογισμικό spyware

 1. Καταργήστε πλήρως την εγκατάσταση τυχόν προγραμμάτων ασφάλειας στο Internet
 2. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 3. Εγκαταστήστε ξανά το Microsoft Security Essentials. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, συνεχίστε στο επόμενο βήμα.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι εκτελείται η υπηρεσία Windows Installer

 1. Στα Windows 7, κάντε κλικ στην Έναρξη. Στο πλαίσιο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων, πληκτρολογήστε services.msc και έπειτα πατήστε Enter.

  Στα Windows Vista, κάντε κλικ στην Έναρξη. Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε services.msc και έπειτα πατήστε Enter.

  Στα Windows XP, κάντε κλικ στην Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε services.msc και έπειτα πατήστε Enter.
 2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Windows Installer και έπειτα κάντε κλικ στην Έναρξη. Αν η επιλογή "Έναρξη" δεν είναι διαθέσιμη, ενώ είναι διαθέσιμες οι επιλογές Διακοπή και Επανεκκίνηση, αυτό σημαίνει ότι η υπηρεσία έχει εκκινηθεί ήδη.
 3. Στη σελίδα Υπηρεσίες, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος.
 4. Στα Windows 7, κάντε κλικ στην Έναρξη. Στο πλαίσιο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων, πληκτρολογήστε γραμμή εντολών. Κάντε δεξί κλικ στη Γραμμή εντολών και έπειτα επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής.

  Στα Windows Vista, κάντε κλικ στην Έναρξη. Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε γραμμή εντολών. Κάντε δεξί κλικ στη Γραμμή εντολών και έπειτα επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής.

  Στα Windows XP, κάντε κλικ στην Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd και έπειτα πατήστε Enter.
 5. Πληκτρολογήστε MSIEXEC /REGSERVER και έπειτα πατήστε Enter.

 6. Εγκαταστήστε ξανά το Microsoft Security Essentials. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, συνεχίστε στο επόμενο βήμα.

Βήμα 3: Βεβαιωθείτε ότι εγκαθιστάτε τη σωστή έκδοση για το λειτουργικό σας σύστημα

 1. Ελέγξτε την έκδοση των Windows που εκτελείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξετε στο άρθρο Ποια έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows χρησιμοποιώ;
 2. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε αν ο υπολογιστής σας εκτελεί την έκδοση 32 bit ή 64 bit των Windows. Για να μάθετε ποια έκδοση έχετε, ανατρέξτε στο άρθρο Ο υπολογιστής μου εκτελεί την έκδοση 32 bit ή 64 bit των Windows;
 3. Κάντε λήψη της κατάλληλης έκδοσης του Microsoft Security Essentials για το λειτουργικό σας σύστημα.

Βήμα 4: Εκκινήστε τα Windows σε λειτουργία επιλεκτικής εκκίνησης

 1. Στα Windows 7, κάντε κλικ στην Έναρξη. Στο πλαίσιο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων, πληκτρολογήστε msconfig και έπειτα πατήστε Enter.

  Στα Windows Vista, κάντε κλικ στην Έναρξη. Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε msconfig και έπειτα πατήστε Enter.

  Στα Windows XP, κάντε κλικ στην Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε msconfig και έπειτα πατήστε Enter.
 2. Στην καρτέλα Γενικά, επιλέξτε Επιλεκτική εκκίνηση και έπειτα καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου Φόρτωση στοιχείων εκκίνησης.
 3. Στην καρτέλα Υπηρεσίες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft και έπειτα καταργήστε την επιλογή σε όλα τα πλαίσια ελέγχου των υπηρεσιών που παραμένουν στη λίστα.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και έπειτα επιλέξτε Επανεκκίνηση, για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.
 5. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το Microsoft Security Essentials.

Βήμα 5: Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών

Αν ακολουθήσατε τα βήματα και το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Υποστήριξη πελατών.

Μηνύματα σφάλματος για αναφορά

Ορισμένες φορές οι εγκαταστάσεις αποτυχαίνουν για άγνωστο λόγο. Άλλες φορές, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος με έναν κωδικό σφάλματος, όπως 0x80070643, 0X8007064A, 0x8004FF2E, 0x8004FF01, 0x8004FF07, 0x80070002, 0x8007064C, 0x8004FF00, 0x80070001, 0x80070656, 0x8004FF40, 0xC0000156, 0x8004FF41 0x8004FF0B, 0x8004FF11, 0x80240022, 0x8004FF04, 0x80070660, 0x800106B5, 0x80070715, 0x80070005, 0x8004EE00, 0x8007003, 0x800B0100, 0x8007064E, 0x8004FF6F ή 0x8007007E.

Τα παραπάνω βήματα λογικά θα βοηθήσουν με όλα αυτά τα σφάλματα.