Πού μπορείτε να αποκτήσετε τις βιβλιοθήκες CDO (όλες οι εκδόσεις)

Ισχύει για: Microsoft Office Outlook 2007

Σύνοψη


Οι βιβλιοθήκες αντικείμενα δεδομένων συνεργασίας (όλες οι εκδόσεις) χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των λειτουργιών ανταλλαγής μηνυμάτων και συνεργασίας σε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το σημείο όπου μπορούν να βρεθούν αυτές οι βιβλιοθήκες.

Περισσότερες πληροφορίες


Οι βιβλιοθήκες δυναμικής σύνδεσης (DLL) για τα CDO (1,1, 1,2, 1,21) και την απόδοση των CDO (1,1, 1,2) είναι βιβλιοθήκες αντικειμένων προγράμματος-πελάτη MAPI. Ως τέτοια, απαιτούν MAPI και υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών (για παράδειγμα, τις ίδιες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών όπως και με τον Microsoft Exchange Server).Τα αντικείμενα δεδομένων συνεργασίας για την NTS (CDONTS) είναι μια απλή προσφορά ανταλλαγής μηνυμάτων με βάση το πρωτόκολλο μεταφοράς αλληλογραφίας (SMTP), η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής βιβλιοθήκης CDO (1,1, 1,2), αλλά δεν εξαρτάται από το MAPI.Τα αντικείμενα δεδομένων συνεργασίας για τα Windows 2000 (CDOSYS), είναι ένα κβαντικό άλμα στα μηνύματα SMTP μέσω του CDONTS. Το CDOSYS παρέχει εμπλουτισμένο περιεχόμενο μέσω εκτεταμένης υποστήριξης MIME.Τα ονόματα αυτών των αρχείων ποικίλλουν, ανάλογα με την έκδοση του CDO, όπως σημειώνεται στον παρακάτω πίνακα: 
Έκδοση Δυνατότητα απελευθέρωσης ανταλλαγής μηνυμάτων MSG Απόδοση lib Rnd CDO για NTS NTS CDO για Win2K ΣΥΣΤΉΜΑΤΟς
v1.1 Olemsg32.dll Amhtml.dll Cdonts.dll n/a
v1.2 Cdo.dll Cdohtml.dll Cdonts.dll n/a
v1.21 Cdo.dll Cdohtml.dll n/a n/a
v6.0 n/a n/a n/a Cdosys.dll
Αυτά τα αρχεία μπορούν να επιτευχθούν μέσω των ακόλουθων εγκαταστάσεων προϊόντων:
    v1.1     v1.2     v1.21   v6.0
  MSG RND NTS MSG RND NTS MSG RND NTS ΣΥΣΤΉΜΑΤΟς
Outlook 8,00 N N N N N N N N N N
Πρόγραμμα-πελάτης Exchange 5,0 Y N N N N N N N N N
Outlook 8.01-8.03 Y N N N N N N N N N
Διακομιστής Exchange 5,0 Y Y Y N N N N N N N
IIS 4,0 N N Y N N N N N N N
Outlook 98 N N N N N N Y N N N
Διακομιστής Exchange 5,5 N N N Y Y Y N N N N
Exchange 5,5 Server SP1 N N N N Y Y Y N N N
Exchange 5,5 Server SP2 N N N N Y Y Y N N N
Outlook 2000 N N N N N N Y N N N
Outlook 2002 N N N N N N Y N N N
Outlook 2003 N N N N N N Y N N N
Windows 2000 N N N N N N N N N Y
Exchange 2000 N N N N N N Y Y N N
Exchange 2000 SP1 N N N N N N Y Y N N
Exchange 2000 SP2 N N N N N N Y Y N N
Exchange 2000 SP3 N N N N N N Y Y N N
Windows 2003 N N N N N N N N N Y
Exchange 2003 N N N N N N Y N N N

Ξεκινώντας με τον Microsoft Exchange Server 2007 Beta 2, δεν συμπεριλαμβάνονται οι βιβλιοθήκες προγράμματος-πελάτη API ανταλλαγής μηνυμάτων (MAPI), ούτε τα CDO 1.2.1. Επομένως, η λειτουργικότητα λείπει και πολλές εφαρμογές εξαρτώνται από αυτή τη λειτουργία. Το Microsoft Exchange MAPI και το CDO 1.2.1 παρέχουν πρόσβαση σε αυτά τα API. Αυτά τα API παρέχουν πρόσβαση στα περιεχόμενα των χώρων αποθήκευσης MAPI.

Σημείωση Επειδή αυτή η έκδοση του CDO περιλαμβάνεται στο Exchange 2003, δεν υποστηρίζουμε την εγκατάσταση αυτής της έκδοσης σε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για προβολή του άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:

266418 Η Microsoft δεν υποστηρίζει την εγκατάσταση στοιχείων του Exchange Server και του Outlook στον ίδιο υπολογιστή 
Για υπολογιστές που εκτελούν το Outlook 2010, η χρήση του CDO δεν υποστηρίζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft Knoowledge: Σημείωση Η έκδοση 1.2.1 για τα CDO αναφέρεται στην έκδοση του API, όχι στην έκδοση του DLL που υλοποιεί το API. Το DLL που περιέχεται στη λήψη CDO του Outlook 2007 είναι η έκδοση 6,5. Αυτή δεν είναι μια ενημέρωση για το CDOSYS, το οποίο αναφέρεται σε αυτό το άρθρο ως έκδοση 6,0.Όταν χρησιμοποιείτε το Exchange για να εγκαταστήσετε το CDO 1,21, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να εγκαταστήσετε:
  • Εγκατάσταση του Exchange Server (Exchange 5,5, 2000 και 2003)
  • Εγκατάσταση μόνο του βοηθητικού προγράμματος Administrator (ή Exchange System Manager) του Exchange (Exchange 5,5, 2000 και 2003)
  • Εγκατάσταση του Outlook Web Access (OWA-Exchange 5,5 Only)
Μετά την εγκατάσταση, ίσως χρειαστεί να καταχωρήσετε με μη αυτόματο τρόπο το CDO. dll χρησιμοποιώντας το Regsrv32 (δηλαδή, την πλήρη διαδρομή Regsrv32. exe και το όνομα αρχείου του CDO. DLL). Για τις εγκαταστάσεις του Exchange System Manager, πρέπει να αντιγράψετε το CDO. dll από τα μέσα εγκατάστασης στον κατάλογο% Program Files%/Exchsrvr/Bin πριν από την καταχώρηση του CDO. dll χρησιμοποιώντας το Regsrv32. exe.Από προεπιλογή, οι εγκαταστάσεις του Outlook δεν περιλαμβάνουν το στοιχείο CDO 1.2 x. Όταν προβάλλετε τις επιλογές για το Office ή την εγκατάσταση του Outlook, τα CDO παρατίθενται στην περιοχή "επιλογές για το Outlook".