Δεν μπορώ να εκκινήσω την υπηρεσία Microsoft Security Essentials

Ισχύει για: Windows 7

Σύμπτωμα 

Λαμβάνετε ένα μήνυμα που σας ειδοποιεί ότι "Το Microsoft Security Essentials δεν εποπτεύει τον υπολογιστή σας, επειδή η υπηρεσία του προγράμματος διακόπηκε. Πρέπει να την επανεκκινήσετε τώρα."

Λύση

Βήμα 1: Επανεκκίνηση του υπολογιστή σας

Κλείστε όλες τις εφαρμογές και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία Microsoft Security Essentials έχει ρυθμιστεί στην επιλογή "Αυτόματη" και ότι έχει εκκινηθεί

 1. Στα Windows Vista και Windows 7, κάντε κλικ στην Έναρξη, πληκτρολογήστε services.msc στο πλαίσιο αναζήτησης της Έναρξης και έπειτα πατήστε Enter.
 2. Κάντε αναζήτηση για την Υπηρεσία προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας της Microsoft. Κάντε δεξί κλικ στην παραπάνω υπηρεσία και επιλέξτε Ιδιότητες ή κάντε διπλό κλικ για να την ανοίξετε.
 3. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο Τύπος εκκίνησης έχει ρυθμιστεί ως Αυτόματος.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση, για να ξεκινήσετε την υπηρεσία. Αν το κουμπί Εκκίνηση δεν είναι διαθέσιμο, κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή και έπειτα στο κουμπί Εκκίνηση, για να επανεκκινήσετε την υπηρεσία.
 5. Βεβαιωθείτε ότι σημειώσατε τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, υποβάλετε ένα αίτημα μέσω Internet και συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα.

Βήμα 3: Καταργήστε τυχόν υπάρχοντα προγράμματα ασφάλειας στο Internet

 1. Στα Windows Vista ή Windows 7, κάντε κλικ στην Έναρξη, πληκτρολογήστε appwiz.cpl στο πλαίσιο αναζήτησης της Έναρξης και έπειτα πατήστε Enter.
 2. Στη λίστα εγκατεστημένων προγραμμάτων, καταργήστε την εγκατάσταση τυχόν προγραμμάτων ασφάλειας στο Internet από τρίτους.*
 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και έπειτα δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το Microsoft Security Essentials.


Βήμα 4: Κατάργηση/Επανάληψη εγκατάστασης του Microsoft Security Essentials

 1. Στα Windows Vista και Windows 7, κάντε κλικ στην Έναρξη, πληκτρολογήστε appwiz.cpl στο πλαίσιο αναζήτησης της Έναρξης και έπειτα πατήστε Enter.
 2. Στη λίστα εγκατεστημένων προγραμμάτων, κάντε κλικ στο Microsoft Security Essentials και έπειτα καταργήστε την εγκατάστασή του.
 3. Αν σας ζητηθεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και έπειτα δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το Microsoft Security Essentials.