Ενημέρωση του υπολογιστή σας

Ισχύει για: Windows 10

Έχουμε κάνει ευκολότερο να διατηρείτε τα Windows ενημερωμένα με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και βελτιώσεις — και με λιγότερες διακοπές και επανεκκινήσεις όταν χρησιμοποιείτε περισσότερο τον υπολογιστή σας.

Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα για να λάβετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις, καθώς θα γίνεται αυτόματη λήψη και εγκατάστασή τους όποτε είναι διαθέσιμες. (Εκτός αν χρησιμοποιείτε σύνδεση ογκοχρέωσης, οπότε δεν θα γίνεται λήψη των ενημερώσεων παρά μόνο όταν εσείς τις λάβετε.)

Ανά διαστήματα, ενδέχεται να χρειάζεται να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή σας προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των ενημερώσεων. Μπορείτε να ορίσετε τις ώρες ενεργής χρήσης για να μας ενημερώσετε για τις ώρες κατά τις οποίες συνήθως χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας και να αποτρέψετε τις επανεκκινήσεις σε ακατάλληλες στιγμές.

  1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη

    Εικονίδιο λογότυπου των Windows
    και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Αλλαγή ωρών ενεργής χρήσης.

    Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου για την αλλαγή των ωρών ενεργής χρήσης

  2. Επιλέξτε την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης για τις ώρες ενεργής χρήσης και έπειτα επιλέξτε Αποθήκευση.