Σύνδεση στο Internet

Ισχύει για: Windows 10

Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi στα Windows, επιλέξτε το εικονίδιο Δίκτυο ( ή ) στη γραμμή εργασιών.

Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi που θέλετε > Σύνδεση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και ακολουθήστε τις οδηγίες. Αυτό ήταν, είστε συνδεδεμένοι! Θα εμφανιστεί το εικονίδιο στη γραμμή εργασιών.

Εικονίδιο δικτύου Wi-Fi στη γραμμή εργασιών

Αφού συνδεθείτε, είστε έτοιμοι να ρυθμίσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να περιηγηθείτε στο Web και να κάνετε ακόμα περισσότερα πράγματα στο Internet.

Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο Wi-Fi ή αν απλώς θέλετε τη σιγουριά της ενσύρματης σύνδεσης, το καλώδιο Ethernet είναι αυτό που χρειάζεστε. Απλώς συνδέστε τον υπολογιστή σας με το δρομολογητή ή το μόντεμ και προχωρήστε στις εργασίες σας.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη σύνδεση στο δίκτυο, ανατρέξτε στην ενότητα Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ στο Internet; για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα.