Μετακίνηση εφαρμογών

Ισχύει για: Windows 10

Για να δείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, πιάστε το επάνω μέρος του παραθύρου μιας εφαρμογής και σύρετέ το στην άκρη ή στη γωνία της οθόνης. Θα δείτε το σημείο στο οποίο θα κουμπώσει η εφαρμογή, μαζί με άλλες εφαρμογές που μπορούν να κουμπώσουν αυτόματα δίπλα της. Επιλέξτε Προβολή εργασιών στη γραμμή εργασιών για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των ανοιχτών εφαρμογών.

Στιγμιότυπο οθόνης της προβολής εργασιών