Μετακίνηση εφαρμογών

Για να δείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, πιάστε το επάνω μέρος του παραθύρου μιας εφαρμογής και σύρετέ το στην άκρη ή στη γωνία της οθόνης. Θα δείτε το σημείο στο οποίο θα κουμπώσει η εφαρμογή, μαζί με άλλες εφαρμογές που μπορούν να κουμπώσουν αυτόματα δίπλα της. Επιλέξτε Προβολή εργασιών στη γραμμή εργασιών για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των ανοιχτών εφαρμογών.

Στιγμιότυπο οθόνης της προβολής εργασιών

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17182 - Τελευταία αναθεώρηση: 2 Αυγ 2016 - Αναθεώρηση: 6

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)